lijst quote 500

 • Receive alerts:
 • by e-mail
  Your information will be added to a database with the sole purpose of serving your subscription. This database is the exclusive property of vLex Networks S.L. and will never be shared with any other company. By sending your request you accept the Data Protection Policy of vLex Networks S.L.
 • via RSS

7 documents for lijst quote 500
 • Quote 500 - Databank recht ex parte verbod.

  ...Gerekwestreerde heeft de lijst van 500 rijkste Nederlanders, zoals gisteren (6 ...

 • In het televisieprogramma "De wereld draait door" heeft Kelder aangaande Perra de uitlating gedaan "iedereen krijgt nog geld van die man". De voorzieningenrechter is van oordeel dat deze uitlating feitelijk onjuist is en, in combinatie met de beschuldiging van Kelder dat Perra een oplichter is, onrechtmatig is. De wijze van inkleding van de uitlating of het zijn van een publiek persoon maakt dit niet anders. De gevorderde rectificatie op Nederlandse televisiezenders wordt afgewezen. Wel wordt Kelder veroordeeld tot het plaatsen van een rectificatie op zijn website. De overige uitlatingen niet onrechtmatig.

  ... hoofdredacteur geweest van het tijdschrift Quote (hierna: Quote). 2.3. Quote publiceert jaarlijks een lijst van de vijfhonderd rijkste personen van , genaamd Quote 500. De publicatie van Quote 500 gaat met publiciteit ...

 • Onrechtmatige publicatie. Schade, causaal verband. Artikel 10 EVRM. Artikel in NRC vermeldt betrokkenheid van eiser bij frauduleuze vastgoedtransactie, op basis van een vonnis van de rechtbank, terwijl eiser in dat vonnis niet wordt genoemd en hij ook feitelijk niet bij die transactie is betrokken. Onrechtmatig. Onvoldoende gesteld ter onderbouwing van schade en causaal verband (gelet op eerdere negatieve berichtgeving over eiser), behalve ten aanzien van advocaatkosten. Verklaring voor recht en schadevergoeding noodzakelijk als bedoeld in artikel 10 lid 2 EVRM.

  ...Voorts komt hij voor op de jaarlijkse lijst van vermogende Nederlanders die wordt d door het tijdschrift Quote (de Quote-500). 2.2. NRC is uitgever van onder ...

 • Gedaagde heeft zich in het verleden in de media in negatieve zin uitgelaten over Nanada en/of eiser. Naar het oordeel van de voorzieningenrechter vinden de door gedaagde gedane uitlatingen over Nanada en eiser geen steun in de feiten. Hij mag dergelijke uitlatingen dan ook niet meer doen tot dat deze steun vinden in de feiten. Aan dit verbod is een dwangsom verbonden.

  ... heeft [gedaagde] op de website www.quotenet.nl op 3 november 2011 het volgende geschreven:. ... [eiser 3] zeer negatieve bericht in de Quote 500 is dat mijn naam er prominent in genoemd wordt. ...Verder nog de onwaarschijnlijk lange lijst aan wanprestaties gepleegd door [eiser 3], met ...

 • Invloed EG-recht op vermindering ter voorkoming van dubbele belasting.

  ...De bovenstaande lijst van aftrekposten komt overeen met de aftrekposten ...104, per la parte che eccede lire 500 mila. Si considerano rimaste a carico del ... Nella stessa proporzione è deducibile, per quote costanti nel periodo d'imposta in cui avviene il ...

 • Invloed EG-recht op vermindering ter voorkoming van dubbele belasting.

  ...De bovenstaande lijst van aftrekposten komt overeen met de aftrekposten ...104, per la parte che eccede lire 500 mila. Si considerano rimaste a carico del ... Nella stessa proporzione è deducibile, per quote costanti nel periodo d'imposta in cui avviene il ...

 • Invloed EG-recht op vermindering ter voorkoming van dubbele belasting.

  ...De bovenstaande lijst van aftrekposten komt overeen met de aftrekposten ... Nella stessa proporzione è deducibile, per quote costanti nel periodo d'imposta in cui avviene il ... non superiore a lire 2 milioni e 500 mila. La detrazione relativa ai premi per ...

ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2014, vLex. All Rights Reserved.

Contents in vLex Netherlands

Explore vLex

For Professionals

For Partners

Company