metock arrest samenvatting

3 resultaten voor metock arrest samenvatting

  • Beoordeling vLex
  • Eerste aanleg - meervoudig van Rechtbank Utrecht, Gravenhage, 12 juni 2012

    ... dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen. Samenvatting: Verzoek tot opheffen van ongewenstverklaring afgewezen. Eiser en zijn echtgenote verblijven in Spanje. Eisers echtgenote heeft de Nederlandse nationaliteit. Eiser heeft in Spanje een verblijfsdocument waaruit blijkt dat hij rechtmatig verblijf heeft als gezinslid van een onderdaan van de EU. Verweerder heeft zich terecht op het standpunt gesteld dat artikel 3, eerste lid, van...

  • Eerste aanleg - meervoudig van Rechtbank 's-Gravenhage, President, 7 januari 2010

    ... lidstaat, grensoverschrijdende dienstverlening. samenvatting De omstandigheid dat referente van 1986 tot 1991 rechtmatig in Engeland heeft gewoond en gewerkt, levert geen enkel aanknopingspunt op voor de toepassing van het gemeenschapsrecht op de huidige situatie van referente en eiser. Er is geen verband tussen de werkzaamheden in Engeland en de huidige werkzaamheden van referente en referente was destijds gehuwd en leefde samen met een...

  • Eerste aanleg - meervoudig van Rechtbank 's-Gravenhage, 9 december 2010

    ... op verrichten economische activiteiten, 8 EVRM Samenvatting: Eiser heeft als derde lander eerst recht op afgifte van een document waaruit rechtmatig verblijf blijkt indien zijn Nederlandse partner in een andere lidstaat is gevestigd met gebruikmaking van haar gemeenschapsrechten en aldus als gemeen...