in College van Beroep voor het bedrijfsleven › Cassatie
in vLex Nederland

5 resultaten voor College van Beroep voor het bedrijfsleven › Cassatie

 • Beoordeling vLex
 • Cassatie van College van Beroep voor het bedrijfsleven, 4 juli 2001

  Bij dit besluit heeft verweerder beslist op het bezwaar, dat appellant heeft gemaakt tegen de beslissing van verweerder op zijn aanvraag oppervlakten 1999 vereenvoudigde regeling en voederareaal in het kader van de Regeling EG-steunverlening akkerbouwgewassen en de Regeling dierlijke EG-premies. Verweerder heeft op 7 augustus 2000 een verweerschrif...

 • Cassatie van College van Beroep voor het bedrijfsleven, 4 juli 2001

  Het onderzoek ter zitting heeft plaatsgevonden op 11 april 2001, waarbij verweerder bij monde van zijn gemachtigde, zijn standpunt nader heeft toegelicht. Appellante is daar, zoals vooraf bericht, niet verschenen. 2. De grondslag van het geschil 2.1 Op 11 maart 1998 heeft verweerder de Verordening Bestrijding IBR 1998 (Vb.Bo. 20-11-1998, nr.77; ver...

 • Cassatie van College van Beroep voor het bedrijfsleven, 4 juli 2001

  Bij dit besluit heeft verweerder beslist op het bezwaar van appellante tegen een besluit van 19 mei 1999, genomen op grond van de Regeling stimulering biologische productiemethode (hierna: de Regeling). Verweerder heeft op 27 juli 2000 een verweerschrift ingediend. Het College heeft de zaak onderzocht ter zitting van 11 april 2001, waarbij verweerd...

 • Cassatie van College van Beroep voor het bedrijfsleven, 4 juli 2001

  Het onderzoek ter zitting heeft plaatsgevonden op 11 april 2001, waarbij verweerder bij monde van zijn gemachtigde, zijn standpunt nader heeft toegelicht. Appellant is daar, zoals vooraf bericht, niet verschenen. 2. De grondslag van het geschil 2.1 Op 11 maart 1998 heeft verweerder de Verordening Bestrijding IBR 1998 (Vb.Bo. 20-11-1998, nr.77; verd...

 • Cassatie van College van Beroep voor het bedrijfsleven, 27 juni 2001

  Op 16 mei 2001 heeft het onderzoek ter zitting plaatsgevonden. Bij deze gelegenheid hebben partijen, appellant in persoon en verweerder bij monde van zijn gemachtigde, hun standpunten nader toegelicht. 2. De grondslag van het geschil 2.1 De Wet op de bedrijfsorganisatie (hierna: de Wbo) luidde, ten tijde van belang en voorzover hier van belang, als...

 • Vraag een proefperiode aan om aanvullende resultaten te zien