in Gerechtshof > Gerechtshof 's Gravenhage
in vLex Nederland

9912 resultaten voor Gerechtshof > Gerechtshof 's Gravenhage

 • Beoordeling vLex
 • Hoger beroep van Gerechtshof 's-Gravenhage, 26 maart 2013

  Geen onrechtmatige concurrentie door voormalig werknemers

 • Hoger beroep van Gerechtshof 's-Gravenhage, 30 december 2012

  Koopovereenkomst betreffende onroerende zaak. Ontbindende voorwaarde, inhoudend dat koper vergunning voor bouw en gebruik zal kunnen verkrijgen. Heeft koper op goede gronden een beroep gedaan op deze voorwaarde ?

 • Hoger beroep van Gerechtshof 's-Gravenhage, 21 december 2012

  Veroordeling voor moord in vereniging en diefstal met geweld, welk geweld de dood ten gevolge heeft gehad. In de nacht van 23 op 24 december 2009 heeft de verdachte de medeverdachten benaderd naar aanleiding van het verzoek van een andere medeverdachte, inhoudende dat het slachtoffer een lesje moest worden geleerd. Hierop is hij samen met de alle medeverdachten naar de woning van het slachtoffer...

 • Hoger beroep van Gerechtshof 's-Gravenhage, 21 december 2012

  Veroordeling voor moord in vereniging en diefstal met geweld, welk geweld de dood ten gevolge heeft gehad. De verdachte en zijn medeverdachten zijn in de nacht van 23 op 24 december 2009 de woning van het slachtoffer binnengedrongen, alwaar zij op verzoek van een andere medeverdachte het slachtoffer, de ex-partner en de vader van de kinderen van die medeverdachte, “een lesje hebben geleerd”. Zij...

 • Hoger beroep van Gerechtshof 's-Gravenhage, 21 december 2012

  Veroordeling voor moord in vereniging en diefstal met geweld, welk geweld de dood ten gevolge heeft gehad. Daarnaast een veroordeling voor mishandeling en overtreding van de Wegenverkeerswet 1994. De verdachte en zijn medeverdachten zijn in de nacht van 23 op 24 december 2009 de woning van het slachtoffer binnengedrongen, alwaar zij op verzoek van een andere medeverdachte het slachtoffer, de ex-pa

 • Hoger beroep van Gerechtshof 's-Gravenhage, 21 december 2012

  Het Hof verklaart niet bewezen dat de verdachte het onder 1, 2 primair en subsidiair en 3 primair en subsidiair ten laste gelegde, wederrechtelijke toeeigening, heeft begaan en spreekt de verdachte daarvan vrij.

 • Hoger beroep van Gerechtshof 's-Gravenhage, 21 december 2012

  Veroordeling voor moord in vereniging en diefstal met geweld, welk geweld de dood ten gevolge heeft gehad. De verdachte en zijn medeverdachten zijn in de nacht van 23 op 24 december 2009 de woning van het slachtoffer binnengedrongen, alwaar zij op verzoek van een andere medeverdachte het slachtoffer, de ex-partner en de vader van de kinderen van die medeverdachte, “een lesje hebben geleerd”. Zij...

 • Hoger beroep van Gerechtshof 's-Gravenhage, 21 december 2012

  Veroordeling voor moord in vereniging en diefstal met geweld, welk geweld de dood ten gevolge heeft gehad. De medeverdachten zijn in de nacht van 23 op 24 december 2009 de woning van het slachtoffer binnengedrongen, alwaar zij op verzoek van de verdachte het slachtoffer, verdachtes ex-partner en de vader van haar kinderen, “een lesje hebben geleerd”. Zij hebben het slachtoffer onder schot...

 • Verstek van Gerechtshof 's-Gravenhage, 21 december 2012

  De verdachte heeft zich op de bewezen verklaarde wijze schuldig gemaakt aan mishandeling van ambtenaren gedurende en ter zake de rechtmatige uitoefening van hun bediening. Het Hof veroordeelt de verdachte tot een taakstraf voor de duur van 40 (veertig) uren, indien niet naar behoren verricht te vervangen door 20 (twintig) dagen hechtenis.

 • Hoger beroep van Gerechtshof 's-Gravenhage, 20 december 2012

  De verdachte heeft zich op de bewezen verklaarde wijze schuldig gemaakt aan een bijzonder laffe poging tot doodslag. De verdachte had het plan opgevat om een willekeurig persoon samen met zijn acht mededaders in elkaar te slaan. Deze groep van negen personen heeft zich vervolgens naar het Weizigtpark begeven en heeft aldaar overeenkomstig het plan van de verdachte een willekeurige voorbijganger...

 • Hoger beroep van Gerechtshof 's-Gravenhage, 20 december 2012

  Strafzaak tegen vijf Somalische piraten. Ten laste is gelegd zeeroof ex artikel 381 van het Wetboek van Strafrecht. Verwerping van de verweren strekkende tot niet-ontvankelijkheid van de officier van justitie. Nederland heeft in het Wetboek van Strafrecht universele rechtsmacht gevestigd voor gevallen van piraterij op volle zee, welke nationale regeling niet in strijd is met internationale...

 • Hoger beroep van Gerechtshof 's-Gravenhage, 20 december 2012

  Strafzaak tegen vijf Somalische piraten. Ten laste is gelegd zeeroof ex artikel 381 van het Wetboek van Strafrecht. Verwerping van de verweren strekkende tot niet-ontvankelijkheid van de officier van justitie. Nederland heeft in het Wetboek van Strafrecht universele rechtsmacht gevestigd voor gevallen van piraterij op volle zee, welke nationale regeling niet in strijd is met internationale...

 • Hoger beroep van Gerechtshof 's-Gravenhage, 20 december 2012

  Strafzaak tegen vijf Somalische piraten. Ten laste is gelegd zeeroof ex artikel 381 van het Wetboek van Strafrecht. Verwerping van de verweren strekkende tot niet-ontvankelijkheid van de officier van justitie. Nederland heeft in het Wetboek van Strafrecht universele rechtsmacht gevestigd voor gevallen van piraterij op volle zee, welke nationale regeling niet in strijd is met internationale...

 • Hoger beroep van Gerechtshof 's-Gravenhage, 20 december 2012

  Strafzaak tegen vijf Somalische piraten. Ten laste is gelegd zeeroof ex artikel 381 van het Wetboek van Strafrecht. Verwerping van de verweren strekkende tot niet-ontvankelijkheid van de officier van justitie. Nederland heeft in het Wetboek van Strafrecht universele rechtsmacht gevestigd voor gevallen van piraterij op volle zee, welke nationale regeling niet in strijd is met internationale...

 • Hoger beroep van Gerechtshof 's-Gravenhage, 20 december 2012

  Strafzaak tegen vijf Somalische piraten. Ten laste is gelegd zeeroof ex artikel 381 van het Wetboek van Strafrecht. Verwerping van de verweren strekkende tot niet-ontvankelijkheid van de officier van justitie. Nederland heeft in het Wetboek van Strafrecht universele rechtsmacht gevestigd voor gevallen van piraterij op volle zee, welke nationale regeling niet in strijd is met internationale...

 • Wraking van Gerechtshof 's-Gravenhage, 20 december 2012

  Wrakingzaak. Door raadsheren in hoofdzaak afwijzend beslist op het verzoek van verzoeker tot aanhouding van de zaak (in verband met zoeken nieuwe advocaat). Geen sprake van vooringenomenheid raadsheren. Niet gebleken van objectief gerechtvaardigde schijn van partijdigheid. Verzoek tot wraking afgewezen.

 • Hoger beroep van Gerechtshof 's-Gravenhage, 19 december 2012

  Verzoek vernietiging beslissing eenhoofdig gezag bij vader. Onderzoek ter zitting naar de kern van de problematiek levert op dat de moeder vooral weer contact, omgang en informatie wil. Eerst dat aanpakken. Nu geen aanleiding om gezamenlijk gezag te herstellen.

 • Hoger beroep van Gerechtshof 's-Gravenhage, 19 december 2012

  Omgang/family life. Ontvankelijkheid van het verzoek van de biologische vader en verwijzing naar omgangshuis.

 • Hoger beroep van Gerechtshof 's-Gravenhage, 19 december 2012

  Verbreking gezamenlijk gezag: noodzakelijk in het belang van de minderjarige.

 • Hoger beroep van Gerechtshof 's-Gravenhage, 19 december 2012

  Kinderalimentatie internationale zaak. Verwatering van Nederlandse nationaliteit als aanknopingspunt ter bepaling van het recht dat van toepassing is op het geschil.

 • Hoger beroep van Gerechtshof 's-Gravenhage, 19 december 2012

  Partneralimentatie. Behoefte, behoeftigheid, inkomensverlies en draagkracht.

 • Hoger beroep van Gerechtshof 's-Gravenhage, 19 december 2012

  (gedeeltelijke) Schorsing van de werking van de uitvoerbaar verklaring bij voorraad, kinderalimentatie.

 • Hoger beroep van Gerechtshof 's-Gravenhage, 19 december 2012

  Internationale zaak. In geschil zijn de hoofdverblijfplaats van, het gezag over de minderjarige en (ingeval het gezag alleen aan de moeder toekomt) het vaststellen van een omgangsregeling en de daarmee samenhangende reiskosten. Een toelaatbare verandering dan wel vermeerdering van het verzoek van de vader. Geen nader raadsonderzoek nodig. In het belang van de minderjarige is het noodzakelijk dat...

 • Hoger beroep van Gerechtshof 's-Gravenhage, 19 december 2012

  Nihilstelling partneralimentatie; geen terugbetaling.

 • Hoger beroep van Gerechtshof 's-Gravenhage, 19 december 2012

  Inkomstenbelasting Verwijzingszaken HR 4 mei 2012, nrs. 10/1895 (LJN: BW4749) en 11/01634 respectievelijk 10/01896 (LJN: BW4866) en 11/01635. Belanghebbendes beroep op het gelijkheidsbeginsel slaagt en de winst behaald met de overbrenging van de grond naar het privévermogen valt volledig onder de landbouwvrijstelling.

 • Hoger beroep van Gerechtshof 's-Gravenhage, 19 december 2012

  ,

 • Hoger beroep van Gerechtshof 's-Gravenhage, 19 december 2012

  Ontwikkelingen in ouderschap rond contact vader en minderjarige.

 • Hoger beroep van Gerechtshof 's-Gravenhage, 19 december 2012

  Verzoek tot schorsing van de werking van de uitvoerbaarheid bij voorraad van een zorgregeling.

 • Hoger beroep van Gerechtshof 's-Gravenhage, 19 december 2012

  Afwikkeling huwelijkse voorwaarden.

 • Hoger beroep van Gerechtshof 's-Gravenhage, 19 december 2012

  Gezamenlijk gezag. Omgang en informatie. Hof wijkt af van advies deskundigen.

 • Vraag een proefperiode aan om aanvullende resultaten te zien