in Hoge Raad der Nederlanden › Kort geding
in vLex Nederland

1 resultaat voor Hoge Raad der Nederlanden › Kort geding

  • Beoordeling vLex
  • Kort geding van Hoge Raad, 18 oktober 2002

    gewezen op het beroep in cassatie van de Staatssecretaris van Financiën tegen de uitspraak van het Gerechtshof te 's-Gravenhage van 21 september 2001, nr. BK-99/00792, betreffende na te melden aan X te Z opgelegde aanslag in de inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen. 1. Aanslag, bezwaar en geding voor het Hof Aan belanghebbende is voor het ja...

  • Vraag een proefperiode aan om aanvullende resultaten te zien