in Hoge Raad der Nederlanden › Verzet
in vLex Nederland

3 resultaten voor Hoge Raad der Nederlanden › Verzet

 • Beoordeling vLex
 • Verzet van Hoge Raad, 8 juli 2011

  Wet griffierechten burgerlijke zaken. Verzet maatschap tegen hanteren tarief dat geldt voor rechtspersonen. Een redelijke wetstoepassing leidt er toe dat voor een maatschap het hoge voor rechtspersonen te heffen tarief geldt, en niet het lage, bedoeld voor natuurlijke personen.

 • Verzet van Hoge Raad, 18 februari 2011

  Art. 8:88 Awb. Beperkte mogelijkheden herzieningsverzoek bij de Hoge Raad.

 • Verzet van Hoge Raad, 27 september 2002

  De Hoge Raad heeft bij arrest van 18 januari 2002, zaaknummer C00/073HR het cassatieberoep verworpen dat was ingesteld door opposante, [opposante], tegen drie arresten van het Gerechtshof te Arnhem van 7 juli 1998, 9 maart 1999 en 9 november 1999. In laatstgenoemd arrest werd [opposante] veroordeeld tot betaling aan [betrokkene] van een bedrag van

 • Vraag een proefperiode aan om aanvullende resultaten te zien