• Raad van State

Nieuwste documenten

 • Hoger beroep van Raad van State, 19 juni 2013

  Op 14 oktober 2010 heeft het college mondeling geweigerd [appellant] een dagplaats toe te wijzen voor diezelfde dag op de donderdagmarkt te Rotterdam-West. Deze beslissing is op 15 oktober 2010 op schrift gesteld.

 • Hoger beroep van Raad van State, 19 juni 2013

  Bij besluit van 22 september 2009 heeft het college zijn beslissing om spoedeisende bestuursdwang toe te passen ter zake van het verwijderen van gevaarlijke stoffen in een bedrijfspand aan de [locatie] te [plaats] op schrift gesteld.

 • Eerste aanleg - meervoudig van Raad van State, 19 juni 2013

  Bij besluit van 27 september 2011 heeft het college aan de [vergunninghoudster] een vergunning als bedoeld in artikel 8.1 van de Wet milieubeheer verleend voor het veranderen van een akkerbouw-, vleeskuiken- en dorsbedrijf gelegen aan de [locatie] te [plaats].

 • Hoger beroep van Raad van State, 19 juni 2013

  Bij besluit van 20 juni 2011 heeft de burgemeester [appellant] met toepassing van artikel 13b van de Opiumwet onder aanzegging van bestuursdwang gelast het pand aan de [locatie] te Vlaardingen voor de duur van een jaar gesloten te houden.

 • Eerste aanleg - meervoudig van Raad van State, 19 juni 2013

  Bij besluit van 20 juni 2012, kenmerk 2012/30299, heeft het college hogere waarden als bedoeld in artikel 110a van de Wet geluidhinder (hierna: Wgh) vastgesteld ten behoeve van het inpassingsplan "Buitenring Parkstad Limburg 2012".

 • Eerste aanleg - meervoudig van Raad van State, 19 juni 2013

  Bij besluit van 12 december 2011 heeft het college aan [vergunninghoudster] een revisievergunning als bedoeld in artikel 8.4, eerste lid, van de Wet milieubeheer verleend voor een fokzeugenbedrijf aan de [locatie] te Markelo.

 • Hoger beroep van Raad van State, 19 juni 2013

  Bij besluit van 6 augustus 2011 heeft de Belastingdienst de zorgtoeslag van [wederpartij] voor het jaar 2008 vastgesteld op nihil en € 1.476,00 aan uitbetaalde voorschotten teruggevorderd.

 • Hoger beroep van Raad van State, 19 juni 2013

  Bij besluit van 16 augustus 2010 heeft de minister van Justitie het verzoek van [verzoeker] om haar het Nederlanderschap te verlenen (hierna: het naturalisatieverzoek), afgewezen.

 • Eerste aanleg - enkelvoudig van Raad van State, 19 juni 2013

  Bij besluit van 4 juli 2012 heeft de raad het bestemmingsplan "Kern Slek 2010, 1e herziening 2011" vastgesteld.

 • Eerste aanleg - enkelvoudig van Raad van State, 19 juni 2013

  Bij besluit van 27 september 2012, kenmerk 12-33, heeft de raad het gedeelte van de plangrens van het bestemmingsplan "Druten-Oost", dat de scheiding vormt tussen het plandeel met de bestemming "Verkeer" en het perceel aan de [locatie] in Afferden, opnieuw vastgesteld.

Aanbevolen documenten