in Raad van State > Amsterdam
in vLex Nederland

4 resultaten voor Raad van State > Amsterdam

 • Beoordeling vLex
 • Hoger beroep van Raad van State, Amsterdam, 23 mei 2012

  Bij uitspraak van 10 januari 2012, verzonden op dezelfde dag, heeft de rechtbank het tegen het verlengingsbesluit ingestelde beroep ongegrond verklaard en het verzoek om schadevergoeding afgewezen. Deze uitspraak is aangehecht. Tegen deze uitspraak heeft de vreemdeling bij brief, bij de Raad van State binnengekomen op 17 januari 2012, hoger beroep

 • Voorlopige voorziening van Raad van State, Amsterdam, 16 mei 2012

  Uitspraak van de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State op een verzoek om het treffen van een voorlopige voorziening (artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht), met toepassing van artikel 8:83, derde lid, van die wet, hangende het hoger beroep van: de minister voor Immigratie, Integratie en Asiel (hierna: de mini...

 • Hoger beroep van Raad van State, Amsterdam, 22 februari 2011

  Hoewel, anders dan de minister betoogt, uit het proces-verbaal van de zitting bij de rechtbank naar voren komt dat aldaar is verklaard dat de brief van 21 februari 2007 in de besluitvorming als leidraad is gebruikt, vormt dit onvoldoende grond voor het oordeel dat de minister ten tijde van het besluit van 8 september 2009 het beleid voerde dat het in voormelde brief vervatte beoordelingskader ook

 • Hoger beroep van Raad van State, Amsterdam, 18 januari 2007

  Toepassing artikel 119 lid 2 Vw 2000 Artikel 119, tweede lid, aanhef en onder b, bepaalt ondubbelzinnig dat artikel 82 niet van toepassing is op een beroep tegen een beslissing op bezwaar. Onder deze omstandigheid is de tekst bepalend voor de uitleg van de bepaling. De rechter komt dan niet toe aan een van die tekst afwijkende, door hem redelijk bevonden uitleg als door de rechtbank gegeven....

 • Vraag een gratis proefperiode aan om aanvullende resultaten te zien