in Raad van State › Cassatie
in vLex Nederland

2 resultaten voor Raad van State › Cassatie

  • Beoordeling vLex
  • Cassatie van Raad van State, 20 juni 2001

    Bij besluit van 15 december 1998, kenmerk 8648, hebben verweerders krachtens de Wet milieubeheer aan appellante sub 5 een revisievergunning als bedoeld in artikel 8.4, eerste lid, van deze wet verleend voor een voetbalstadion en evenementencomplex aan het perceel Batavierenweg 25 te Arnhem. Dit besluit is aangehecht. Tegen dit besluit hebben appell...

  • Cassatie van Raad van State, 20 juni 2001

    De Afdeling heeft de zaak ter zitting behandeld op 29 januari 2001, waar appellanten, vertegenwoordigd door mr. R.D. Boesveld, en verweerders, vertegenwoordigd door mr. N.S.J. Koeman en mr. J.A.M. Hendrikx zijn verschenen. Namens de gemeenteraad van Enschede is mr. dr. E. Helder, wethouder, en namens de Koninklijke Grolsch N.V. zijn mr. J.Th.P.M. T...

  • Vraag een gratis proefperiode aan om aanvullende resultaten te zien