in Raad van State > Dordrecht
in vLex Nederland

2 resultaten voor Raad van State > Dordrecht

  • Beoordeling vLex
  • Hoger beroep van Raad van State, Dordrecht, 22 februari 2011

    In het BMA-advies wordt opgemerkt dat wordt geadviseerd geen beslissingen te nemen op een medisch advies dat ouder is dan zes maanden. Ten tijde van de uitspraak van de rechtbank was het advies bijna 20 maanden oud. De rechtbank heeft derhalve ten onrechte in het BMA advies aanleiding gezien om de rechtsgevolgen van de bij haar bestreden besluiten in stand te laten.

  • Hoger beroep van Raad van State, Dordrecht, 5 februari 2002

    Bij besluiten van 19 november 2001 heeft appellant (hierna: de staatssecretaris) aanvragen van [vreemdeling 1 en 2] (hierna: de vreemdelingen) om hun een verblijfsvergunning asiel voor bepaalde tijd te verlenen afgewezen. Deze besluiten zijn aangehecht. Bij uitspraak van 11 december 2001, verzonden op diezelfde dag, heeft de arrondissementsrechtban...

  • Vraag een gratis proefperiode aan om aanvullende resultaten te zien