in Raad van State > Gravenhage
in vLex Nederland

56 resultaten voor Raad van State > Gravenhage

 • Beoordeling vLex
 • Hoger beroep van Raad van State, Gravenhage, 27 februari 2013

  Bij uitspraak van 26 november 2012 heeft de rechtbank het daartegen door de vreemdeling ingestelde beroep ongegrond verklaard en het verzoek om schadevergoeding afgewezen. Deze uitspraak is aangehecht. Tegen deze uitspraak heeft de vreemdeling hoger beroep ingesteld. Tevens heeft hij daarbij de Afdeling verzocht hem schadevergoeding toe te kennen.

 • Hoger beroep van Raad van State, Gravenhage, 25 februari 2013

  Bij besluit van 25 maart 2011 heeft de minister voor Immigratie en Asiel een aanvraag van de vreemdeling om haar een verblijfsvergunning asiel voor onbepaalde tijd te verlenen, afgewezen. Dit besluit is aangehecht. Bij uitspraak van 1 december 2011 heeft de rechtbank het daartegen door de vreemdeling ingestelde beroep gegrond verklaard, dat besluit...

 • Hoger beroep van Raad van State, Gravenhage, 25 februari 2013

  2. Bij besluit van 9 februari 2011 heeft de staatssecretaris de aan de vreemdeling verleende verblijfsvergunning regulier voor bepaalde tijd onder de beperking 'Verblijf bij echtgenote [naam 1]' met terugwerkende kracht ingetrokken. Voorts heeft de staatssecretaris bij dit besluit de aan de vreemdeling verleende verblijfsvergunning regulier voor be...

 • Hoger beroep van Raad van State, Gravenhage, 25 februari 2013

  Bij uitspraak van 24 december 2012 heeft de rechtbank het daartegen door de vreemdeling ingestelde beroep ongegrond verklaard en het verzoek om schadevergoeding afgewezen. Deze uitspraak is aangehecht. Tegen deze uitspraak heeft de vreemdeling hoger beroep ingesteld. Tevens heeft hij daarbij de Afdeling verzocht hem schadevergoeding toe te kennen.

 • Hoger beroep van Raad van State, Gravenhage, 22 februari 2013

  1. De vreemdelingen hebben een aanvraag ingediend voor verblijf bij [de referent] (hierna: de referent), die houder is van een verblijfsvergunning asiel voor bepaalde tijd. Vreemdeling 1 is op 1 juli 1988 geboren en is, naar gesteld, de echtgenote van de referent. De vreemdelingen 2 en 3 zijn op 1 juli 1993 onderscheidenlijk 1 juli 1995 geboren en

 • Hoger beroep van Raad van State, Gravenhage, 21 februari 2013

  Bij besluit van 14 september 2012 heeft de minister voor Immigratie, Integratie en Asiel een aanvraag van de vreemdeling om hem een verblijfsvergunning asiel voor bepaalde tijd te verlenen afgewezen. Dit besluit is aangehecht. Bij uitspraak van 12 december 2012 heeft de voorzieningenrechter, voor zover thans van belang, het daartegen door de vreemd...

 • Hoger beroep van Raad van State, Gravenhage, 21 februari 2013

  Bij besluit van 22 april 2010 heeft de minister van Justitie het door de vreemdeling gemaakte bezwaar tegen het niet tijdig nemen van een besluit op zijn aanvraag tot verlenging van de geldigheidsduur van de aan hem verleende verblijfsvergunning regulier voor bepaalde tijd, ongegrond verklaard. Dit besluit is aangehecht. Bij uitspraak van 4 maart 2...

 • Hoger beroep van Raad van State, Gravenhage, 11 februari 2013

  PROCES-VERBAAL van de mondelinge uitspraak van de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State op een verzoek om het treffen van een voorlopige voorziening (artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht (hierna: de Awb)), met toepassing van artikel 8:83, vierde lid, van die wet, hangende het hoger beroep van: [de veemdeling...

 • Hoger beroep van Raad van State, Gravenhage, 8 februari 2013

  Daartoe voert de vreemdeling aan dat hij het tegen dat besluit gerichte beroepschrift tijdig, op 12 oktober 2012, ter post heeft bezorgd. Dat de enveloppe, waarop het poststempel staat, zich niet meer in het dossier bevindt, kan volgens de vreemdeling niet voor zijn rekening en risico komen. 1.1. Ingevolge artikel 6:8, eerste lid, van de Awb vangt

 • Hoger beroep van Raad van State, Gravenhage, 7 februari 2013

  Bij uitspraak van 19 december 2012 heeft de rechtbank het daartegen door de vreemdeling ingestelde beroep ongegrond verklaard en het verzoek om schadevergoeding afgewezen. Deze uitspraak is aangehecht. Tegen deze uitspraak heeft de vreemdeling hoger beroep ingesteld. Het hogerberoepschrift is aangehecht. De vreemdeling heeft een nader stuk ingedien...

 • Hoger beroep van Raad van State, Gravenhage, 6 februari 2013

  Bij uitspraak van 18 december 2012 heeft de rechtbank het daartegen door de vreemdeling ingestelde beroep ongegrond verklaard en het verzoek om schadevergoeding afgewezen. Deze uitspraak is aangehecht. Tegen deze uitspraak heeft de vreemdeling hoger beroep ingesteld. Het hogerberoepschrift is aangehecht. De Afdeling heeft de zaak, gelijktijdig met

 • Hoger beroep van Raad van State, Gravenhage, 6 februari 2013

  2. In de enige grief betoogt de vreemdeling dat de voorzieningenrechter ten onrechte heeft overwogen dat de staatssecretaris aan hem een inreisverbod van twee jaren heeft kunnen opleggen. Voor deze overweging heeft de voorzieningenrechter, volgens de vreemdeling, ten onrechte redengevend geacht dat hij niet heeft onderbouwd waarin de humanitaire of...

 • Hoger beroep van Raad van State, Gravenhage, 6 februari 2013

  2. Uit het op 20 februari 2012 op ambtsbelofte opgemaakte proces verbaal van bevindingen blijkt dat de vreemdeling, nadat hij te kennen had gegeven een asielaanvraag in Nederland te willen indienen, op deze dag is overgedragen aan de afdeling 'Claims Identificatie en Artikel 4' van de Brigade Vreemdelingenzaken van de Koninklijke Marechaussee, dist...

 • Hoger beroep van Raad van State, Gravenhage, 6 februari 2013

  Bij besluit van 14 oktober 2011 heeft de minister voor Immigratie en Asiel, voor zover thans van belang, een aanvraag van de vreemdeling om hem een verblijfsvergunning asiel voor bepaalde tijd te verlenen, afgewezen. Bij uitspraak van 8 november 2011 heeft de voorzieningenrechter, voor zover thans van belang, het daartegen door de vreemdeling inges...

 • Hoger beroep van Raad van State, Gravenhage, 5 februari 2013

  tegen de uitspraak van de rechtbank 's Gravenhage, nevenzittingsplaats Haarlem, en de voorzieningenrechter van die rechtbank en nevenzittingsplaats, van 3 augustus 2011 in zaak nrs. 11/6193 en 11/6195 in het geding tussen: [de vreemdeling] en de minister. Procesverloop Bij besluit van 22 november 2010 heeft de minister een aanvraag van de vreemdeli...

 • Hoger beroep van Raad van State, Gravenhage, 1 februari 2013

  Bij mondelinge uitspraak van 19 december 2012 heeft de rechtbank het daartegen door de vreemdeling ingestelde beroep ongegrond verklaard en het verzoek om schadevergoeding afgewezen. Het proces-verbaal van deze uitspraak is aangehecht. Tegen deze uitspraak heeft de vreemdeling hoger beroep ingesteld. Tevens heeft zij daarbij de Afdeling verzocht ha...

 • Hoger beroep van Raad van State, Gravenhage, 31 januari 2013

  Bij uitspraak van 21 december 2012 heeft de rechtbank het daartegen door de vreemdeling ingestelde beroep ongegrond verklaard en het verzoek om schadevergoeding afgewezen. Deze uitspraak is aangehecht. Tegen deze uitspraak heeft de vreemdeling hoger beroep ingesteld. Tevens heeft zij daarbij de Afdeling verzocht haar schadevergoeding toe te kennen.

 • Hoger beroep van Raad van State, Gravenhage, 31 januari 2013

  Bij uitspraak van 9 november 2012 heeft de rechtbank het daartegen door de vreemdeling ingestelde beroep ongegrond verklaard en het verzoek om schadevergoeding afgewezen. Deze uitspraak is aangehecht. Tegen deze uitspraak heeft de vreemdeling hoger beroep ingesteld. Tevens heeft hij daarbij de Afdeling verzocht hem schadevergoeding toe te kennen. H...

 • Hoger beroep van Raad van State, Gravenhage, 25 januari 2013

  Bij uitspraak van 10 december 2012 heeft de rechtbank het daartegen door de vreemdeling ingestelde beroep ongegrond verklaard en het verzoek om schadevergoeding afgewezen. Deze uitspraak is aangehecht. Tegen deze uitspraak heeft de vreemdeling hoger beroep ingesteld. Tevens heeft hij daarbij de Afdeling verzocht hem schadevergoeding toe te kennen.

 • Hoger beroep van Raad van State, Gravenhage, 14 december 2012

  VREEMDELINGENBEWARING. Vertrekwens geconcretiseerd.

 • Hoger beroep van Raad van State, Gravenhage, 4 oktober 2012

  Bij uitspraak van 13 oktober 2011 heeft de rechtbank het daartegen door de vreemdeling ingestelde beroep gegrond verklaard, dat besluit vernietigd, het terugkeerbesluit herroepen en bepaald dat deze uitspraak in de plaats treedt van het vernietigde besluit. Deze uitspraak is aangehecht. Tegen deze uitspraak heeft de minister hoger beroep ingesteld.

 • Hoger beroep van Raad van State, Gravenhage, 29 augustus 2012

  tegen de uitspraak van de voorzieningenrechter van de rechtbank 's Gravenhage, nevenzittingsplaats Amsterdam, van 25 november 2011 in zaken nrs. 11/34142, 11/34144, 11/34560 en 11/34561 in de gedingen tussen: (de vreemdelingen) en de minister. 1. Procesverloop Bij onderscheiden besluiten van 23 oktober 2011 heeft de minister aanvragen van de vreemd...

 • Hoger beroep van Raad van State, Gravenhage, 29 augustus 2012

  Bij besluit van 7 juni 2012 heeft de minister de vreemdeling opgedragen de Europese Unie onmiddellijk te verlaten (hierna: het terugkeerbesluit). Bij besluit van dezelfde datum is de vreemdeling vervolgens in vreemdelingenbewaring gesteld. Deze besluiten zijn aangehecht. Bij uitspraak van 9 juli 2012, verzonden op 10 juli 2012, heeft de rechtbank d...

 • Hoger beroep van Raad van State, Gravenhage, 29 augustus 2012

  Bij uitspraak van 1 augustus 2012, verzonden op dezelfde dag, heeft de rechtbank het daartegen door de vreemdeling ingestelde beroep ongegrond verklaard en het verzoek om schadevergoeding afgewezen. Deze uitspraak is aangehecht. Tegen deze uitspraak heeft de vreemdeling bij brief, bij de Raad van State binnengekomen op 4 augustus 2012, hoger beroep...

 • Hoger beroep van Raad van State, Gravenhage, 28 augustus 2012

  Bij besluit van 10 juli 2012, ingaande op 14 juli 2012, is de termijn van de op 16 januari 2012 aan de vreemdeling opgelegde bewaringsmaatregel verlengd met ten hoogste twaalf maanden. Dit besluit (hierna: het verlengingsbesluit) is aangehecht. Bij uitspraak van 20 juli 2012, verzonden op dezelfde dag, heeft de rechtbank, voor zover thans van belan...

 • Hoger beroep van Raad van State, Gravenhage, 27 augustus 2012

  tegen de uitspraak van de rechtbank 's Gravenhage, nevenzittingsplaats Haarlem, en de voorzieningenrechter van die rechtbank en nevenzittingsplaats, van 10 april 2012 in zaken nrs. 12/9057 en 12/9055 in de gedingen tussen: (de vreemdeling) en de minister. 1. Procesverloop Bij besluit van 10 maart 2012 is aan de vreemdeling een vrijheidsontnemende m...

 • Hoger beroep van Raad van State, Gravenhage, 24 augustus 2012

  Bij uitspraak van 31 januari 2012, verzonden op dezelfde datum, heeft de voorzieningenrechter, voor zover thans van belang, het daartegen door de vreemdeling ingestelde beroep ongegrond verklaard. Deze uitspraak is aangehecht. Tegen deze uitspraak heeft de vreemdeling bij brief, bij de Raad van State binnengekomen op 7 februari 2012, hoger beroep i...

 • Hoger beroep van Raad van State, Gravenhage, 23 augustus 2012

  Bij uitspraak van 15 december 2010, verzonden op dezelfde dag, heeft de rechtbank het daartegen door de vreemdelingen ingestelde beroep gegrond verklaard, dat besluit vernietigd en bepaald dat de minister een nieuw besluit op het gemaakte bezwaar neemt met inachtneming van de uitspraak. Deze uitspraak is aangehecht. Tegen deze uitspraak heeft de mi...

 • Hoger beroep van Raad van State, Gravenhage, 23 augustus 2012

  Bij besluit van 15 februari 2012 heeft de minister een aanvraag van de vreemdeling om hem een verblijfsvergunning asiel voor bepaalde tijd te verlenen afgewezen en tegen hem een inreisverbod uitgevaardigd. Dit besluit is aangehecht. Bij uitspraak van 4 april 2012, verzonden op dezelfde dag, heeft de voorzieningenrechter, voor zover thans van belang...

 • Hoger beroep van Raad van State, Gravenhage, 8 augustus 2012

  Bij besluit van 1 november 2011 heeft de minister voor Immigratie en Asiel een aanvraag van de vreemdeling om hem een verblijfsvergunning asiel voor bepaalde tijd te verlenen afgewezen. Dit besluit is aangehecht. Bij uitspraak van 6 december 2011, verzonden op dezelfde dag, heeft de voorzieningenrechter, voor zover thans van belang, het daartegen d...

 • Vraag een gratis proefperiode aan om aanvullende resultaten te zien