in Raad van State > Haarlem
in vLex Nederland

3 resultaten voor Raad van State > Haarlem

 • Beoordeling vLex
 • Hoger beroep van Raad van State, Haarlem, 23 mei 2012

  Bij besluit van 12 april 2005, voor zover thans van belang, heeft de minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie een aanvraag van de vreemdeling om haar, mede voor de kinderen, een verblijfsvergunning regulier voor bepaalde tijd te verlenen afgewezen. Bij besluit van 27 december 2010 heeft de minister het daartegen door de vreemdeling, mede voor...

 • Hoger beroep van Raad van State, Haarlem, 23 februari 2011

  Het voor de invoering van de Schengengrenscode in de Vw 2000 bestaande regime ten aanzien van de weigering van toegang van een vreemdeling die te kennen geeft dat hij asiel wenst is, gelet op de memorie van toelichting, ook na de invoering van de Schengengrenscode ongewijzigd gehandhaafd. Artikel 3, aanhef en onder b, gelezen in samenhang met artikel 13, eerste lid, van de Schengengrenscode, is...

 • Hoger beroep van Raad van State, Haarlem, 30 januari 2002

  Bij besluit van 26 oktober 2001 heeft het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (hierna: het COA) een verzoek van appellante haar in het kader van de Regeling verstrekkingen asielzoekers en andere categorie├źn vreemdelingen 1997 (hierna: de Rva 1997) opvang te verlenen afgewezen. Dit besluit is aangehecht. Bij uitspraak van 14 december 2001, verzonden...

 • Vraag een gratis proefperiode aan om aanvullende resultaten te zien