in Raad van State > Hertogenbosch
in vLex Nederland

2 resultaten voor Raad van State > Hertogenbosch

  • Beoordeling vLex
  • Hoger beroep van Raad van State, Hertogenbosch, 22 februari 2011

    Voor zover moet worden geoordeeld dat de door de vreemdeling voorafgaand aan haar inbewaringstelling afgelegde verklaringen aanwijzingen bevatten dat zij mogelijk slachtoffer is van mensenhandel als bedoeld in artikel 273f van het WvSr en de politie haar had moeten wijzen op de mogelijkheid van het doen van aangifte, leidt dat, gelet op de volgende omstandigheden, niet tot het oordeel dat de...

  • Hoger beroep van Raad van State, Hertogenbosch, 30 januari 2002

    Bij uitspraak van 4 januari 2002, verzonden op diezelfde dag, heeft de rechtbank te 's-Gravenhage, nevenzittingsplaats 's-Hertogenbosch, het met een kennisgeving vanwege de Staatssecretaris van Justitie (hierna: de staatssecretaris) daartegen aanhangig gemaakte beroep ongegrond verklaard. Tegen deze uitspraak heeft appellant bij brief van 11 januar...

  • Vraag een gratis proefperiode aan om aanvullende resultaten te zien