Kort geding (Raad van State)

40 resultaten voor Kort geding (Raad van State)

 • Kort geding van Raad van State, Voorzitter, November 17, 2011

  In onderhavig geval zijn de besluiten tot oplegging van de lasten onder dwangsom, nu daartegen geen bestuursrechtelijke rechtsmiddelen zijn aangewend, sinds 1 oktober 2010 ingevolge artikel 1.6, tweede lid, van de Invoeringswet gelijkgesteld met besluiten krachtens de Wabo. Nu de besluiten tot invordering na 30 september 2010 zijn genomen, staat tegen het besluit waarbij op het tegen deze...

 • Kort geding van Raad van State, October 12, 2011

  Bij besluit van 29 juni 2010, kenmerk 2010/62, heeft de raad het bestemmingsplan "Correctief en partieel bestemmingsplan Wetering" vastgesteld. Tegen dit besluit heeft [appellant] bij brief, bij de Raad van State ingekomen op 23 september 2010, beroep ingesteld.

 • Kort geding van Raad van State, October 12, 2011

  Bij besluit van 29 juni 2010 heeft de raad het bestemmingsplan "De Swetten" vastgesteld. Tegen dit besluit heeft [appellant] bij brief, bij de Raad van State ingekomen op 30 september 2010, beroep ingesteld.

 • Kort geding van Raad van State, October 12, 2011

  Bij besluit van 19 mei 2009 heeft de raad het bestemmingsplan "Buitengebied 2008" vastgesteld. Tegen dit besluit hebben [appellanten] bij brief, bij de Raad van State ingekomen op 11 augustus 2009, beroep ingesteld. [appellanten] hebben de gronden aangevuld bij brief van 9 september 2009.

 • Kort geding van Raad van State, October 12, 2011

  Bij besluit van 21 september 2010 heeft de raad het bestemmingsplan "Reimerswaal Groene Poort" vastgesteld. Tegen dit besluit hebben [appellante sub 1] bij brief, bij de Raad van State ingekomen op 10 november 2010, en [appellanten sub 2] bij brief, bij de Raad van State ingekomen op 10 november 2010, beroep ingesteld.

 • Kort geding van Raad van State, October 12, 2011

  Bij besluit van 24 augustus 2010, kenmerk 2010/0132906, heeft het college besloten over de goedkeuring van het door de raad van de gemeente Tubbergen bij besluit van 1 maart 2010 vastgestelde bestemmingsplan "Buitengebied 2006, partiële herziening [locatie] en tegenover 141".

 • Kort geding van Raad van State, October 12, 2011

  Bij besluit van 20 juli 2010 heeft het college aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Tinq B.V. een vergunning als bedoeld in artikel 8.1 van de Wet milieubeheer verleend voor het oprichten en in werking hebben van een onbemand tankstation voor het wegverkeer met een showroom en een werkplaats aan de Sloterweg 12 te Badhoevedorp. Dit besluit is op 23 juli 2010 ter inzage...

 • Kort geding van Raad van State, Voorzitter, June 27, 2007

  Aan de orde is een geschil inzake een besluit omtrent de goedkeuring van een bestemmingsplan. Ingevolge artikel 28, tweede lid, van de Wet op de Ruimtelijke Ordening in samenhang met artikel 10:27 van de Algemene wet bestuursrecht rust op verweerder de taak om - in voorkomend geval mede op basis van de ingebrachte bedenkingen - te bezien of het plan niet in strijd is met een goede ruimtelijke...

 • Kort geding van Raad van State, February 02, 2006

  Bij besluit van 26 januari 2006 heeft verweerder (hierna: het hoofdstembureau) - onder meer - de door de politieke groepering "PvdA-D66-Groen Links" ingediende kandidatenlijst voor de verkiezingen van de raad van de gemeente Margraten geldig verklaard.

 • Kort geding van Raad van State, May 06, 2004

  Bij besluit van 15 januari 2003, kenmerk MIL/RK/2003/0124, heeft verweerder een verzoek van appellant om toepassing van bestuurlijke handhavingsmiddelen met betrekking tot het fruitkwekersbedrijf van [partij] op het adres [locatie] te [plaats] afgewezen voorzover het verzoek betrekking had op het zonder vereiste milieuvergunning in werking zijn en op het niet naleven van geluidvoorschriften....

 • Kort geding van Raad van State, April 21, 2004

  Bij besluit van 30 maart 1998 heeft de gemeenteraad van Vlist, op voorstel van het college van burgemeester en wethouders, het bestemmingsplan "Landelijk Gebied Stolwijk" vastgesteld. Verweerder heeft bij zijn besluit van 20 november 1998, kenmerk RGG/ARB/151587A, beslist over de goedkeuring van het bestemmingsplan.

 • Kort geding van Raad van State, April 21, 2004

  Bij besluit van 5 augustus 2003, kenmerk MW02.25857, heeft verweerder krachtens de Wet milieubeheer aan appellante voor de periode tot 1 september 2008 een vergunning verleend voor het oprichten en in werking hebben van een inrichting bestemd voor het bewaren, bewerken en verwerken van - van buiten de inrichting afkomstige - (gevaarlijke) scheepsafvalstoffen op het perceel Polder 48 te Gendt,...

 • Kort geding van Raad van State, April 21, 2004

  Bij besluit van 25 maart 2003 heeft verweerder het bezwaar van appellant gericht tegen het besluit van verweerder van 28 mei 2002, waarbij is beslist op het verzoek van appellant van 13 maart 2002 om toepassing van bestuurlijke handhavingsmiddelen met betrekking tot het [partij] op het perceel [locatie] te [plaats], gedeeltelijk gegrond verklaard en het verzoek om handhaving afgewezen. Bij...

 • Kort geding van Raad van State, April 21, 2004

  Bij besluit van 11 februari 2003 heeft de gemeenteraad van Buren, het bestemmingsplan "Buitengebied Maurik, gedeeltelijke herziening BA" gewijzigd vastgesteld. Verweerder heeft bij zijn besluit van 26 augustus 2003, nr. RE2003.20643, beslist over de goedkeuring van het bestemmingsplan. Tegen dit besluit heeft appellant bij brief van 24 oktober 2003, bij de Raad van State ingekomen...

 • Kort geding van Raad van State, April 21, 2004

  Bij besluit van 28 juni 2001 heeft de gemeenteraad van Uithoorn, op voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 19 juni 2001, het bestemmingsplan "De Kwakel 1987, vierde herziening en De Kwakel-Sportcomplex 1993, eerste herziening" vastgesteld. Verweerder heeft bij zijn besluit van 29 januari 2002, kenmerk 2001-25496, beslist over de goedkeuring van het...

 • Kort geding van Raad van State, June 25, 2003

  Bij besluit van 18 oktober 2001 heeft de gemeenteraad van Elburg, op voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 9 oktober 2001, het bestemmingsplan "Buitengebied Elburg" vastgesteld. Verweerder heeft bij zijn besluit van 4 juni 2002, kenmerk RE2001.104464, beslist over de goedkeuring van het bestemmingsplan. Tegen dit besluit hebben appellanten beroep ingesteld.

 • Kort geding van Raad van State, June 25, 2003

  Bij besluit van 31 mei 2001 heeft de gemeenteraad van Sint-Michielsgestel, op voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 22 mei 2001, het bestemmingsplan "Buitengebied Sint-Michielsgestel" vastgesteld. Verweerder heeft bij zijn besluit van 15 januari 2002, kenmerk 766452, beslist over de goedkeuring van het bestemmingsplan. Tegen dit besluit hebben appellanten beroep...

 • Kort geding van Raad van State, June 11, 2003
 • Kort geding van Raad van State, June 11, 2003
 • Kort geding van Raad van State, June 11, 2003
 • Kort geding van Raad van State, March 19, 2003
 • Kort geding van Raad van State, March 19, 2003
 • Kort geding van Raad van State, February 26, 2003
 • Kort geding van Raad van State, February 26, 2003
 • Kort geding van Raad van State, December 24, 2002
 • Kort geding van Raad van State, December 24, 2002
 • Kort geding van Raad van State, December 18, 2002
 • Kort geding van Raad van State, November 13, 2002
 • Kort geding van Raad van State, November 06, 2002
 • Kort geding van Raad van State, October 30, 2002
 • Vraag een proefperiode aan om aanvullende resultaten te zien