in Raad van State > Roermond
in vLex Nederland

2 resultaten voor Raad van State > Roermond

  • Beoordeling vLex
  • Hoger beroep van Raad van State, Roermond, 23 mei 2012

    Bij uitspraak van 27 juli 2011, verzonden op dezelfde dag, heeft de rechtbank het daartegen door de vreemdeling ingestelde beroep gegrond verklaard, de opheffing van de maatregel met ingang van die dag bevolen en de vreemdeling schadevergoeding toegekend. Deze uitspraak is aangehecht. Tegen deze uitspraak heeft de minister (thans: de minister voor

  • Hoger beroep van Raad van State, Roermond, 7 februari 2011

    Door bij haar oordeel dat de vreemdeling als adoptie- of pleegkind van referent kan worden aangemerkt te betrekken dat referent naar hij heeft gesteld - sinds het overlijden van hun vader in 1999 een financiële bijdrage leverde aan het onderhoud van het gezin en het ouderlijk gezag over de vreemdeling uitoefende, heeft de rechtbank niet onderkend dat de vreemdeling tot aan het overlijden van zijn

  • Vraag een gratis proefperiode aan om aanvullende resultaten te zien