in Raad van State › Verzet
in vLex Nederland

12 resultaten voor Raad van State › Verzet

 • Beoordeling vLex
 • Verzet van Raad van State, 14 oktober 2010

  Griffierecht. Tweede termijn. Uitspraak op verzet. Eerdere uitspraak waarin Afdeling haar praktijk ten aanzien van het stellen van een tweede termijn voor het voldoen van griffierecht aanpast aan die van CBb en CRvB, is in dit geval niet van toepassing. I.c. betreft het een beroep waarop het in afdeling 2 van hoofdstuk 1 van de Crisis- en herstelwet opgenomen procesrecht van toepassing is. Voor...

 • Verzet van Raad van State, 16 juli 2010

  Verschoonbare termijnoverschrijding / tweede termijn / uniforme toepassing door de verschillende bestuursrechters In de uitspraak, waarvan verzet, is het hoger beroep van X niet-ontvankelijk verklaard, omdat hij het verschuldigde griffierecht niet binnen de gestelde termijn van vier weken heeft voldaan. Anders dan X betoogt, volgt uit artikel 6 gelezen in samenhang met artikel 9 van de...

 • Verzet van Raad van State, 19 februari 2003

  Bij besluit van 22 november 1999 heeft het college van burgemeester en wethouders van Terschelling (hierna: het college) geweigerd vrijstelling en bouwvergunning te verlenen voor het veranderen van een zomerwoning, kadastraal bekend gemeente Terschelling, plaatselijk bekend als [locatie 1] te [plaats] (hierna: het perceel). Bij ongedateerd besluit,

 • Verzet van Raad van State, 3 april 2002

  Art. 8:88 Awb niet buiten toepassing in verband met de eisen die voortvloeien uit art. 6 EVRM. Verzoek om herziening op grond van art. 8:88 Awb afgewezen. Het betoog van opposant dat het bepaalde in art. 8:88 Awb buiten toepassing moet blijven in verband met het bepaalde in art. 6 EVRM kan niet worden gevolgd. Opposant heeft in twee instanties toegang gehad tot een tot oordelen bevoegde...

 • Verzet van Raad van State, 21 november 2001

  Het stellen van een termijn voor het betalen van het griffierecht beperkt niet het recht op toegang tot de rechter in de zin van art. 6 EVRM. Hoger beroep tegen de uitspraak van de rechtbank 's-Gravenhage niet-ontvankelijk verklaard in verband met het niet storten van het verschuldigde griffierecht. Het beroep van opposante op art. 6 EVRM faalt. Immers, volgens de rechtspraak van het Europees...

 • Verzet van Raad van State, 7 augustus 2001

  Aanwezigheid procesbelang ten onrechte beoordeeld op grond van de motieven voor het verzoek om toepassing bestuursdwang. Verzoek tot toepassing bestuursdwang afgewezen. De rechtbank heeft het beroep niet-ontvankelijk verklaard, omdat haar niet gebleken was dat appellant belang had bij de procedure. De rechtbank heeft daartoe overwogen dat appellant door middel van de door hem bij de rechtbank...

 • Verzet van Raad van State, 27 maart 2001

  Bij uitspraak van 16 januari 2001, in zaak no. 200001934,12, heeft de Afdeling na vereenvoudigde behandeling het beroep van opposant tegen hel besluit van burgemeester en wethouders van Maasdriel van 29 februari 2000, niet-ontvankelijk verklaard. De uitspraak is aangehecht. Tegen deze uitspraak heeft opposant bij brief van 22 februari 2001, bij de

 • Verzet van Raad van State, 2 maart 2001

  Bij uitspraak van 5 september 2000, in zaak no. 200001827/P01, heeft de Afdeling na vereenvoudigde behandeling het hoger beroep van burgemeester en wethouders van Naarden niet-ontvankelijk verklaard. De uitspraak is aangehecht. Tegen deze uitspraak hebben opposanten bij brief van 12 oktober 2000, bij de Raad van State ingekomen op 13 oktober 2000,

 • Verzet van Raad van State, 23 november 2000

  Bij uitspraak van de Afdeling van 29 mei 2000, verzonden op 31 mei 2000, gedaan met toepassing van artikel 8:54, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht (hierna: Awb), is het hoger beroep van opposant tegen de uitspraak van de arrondissementsrechtbank te Dordrecht van 3 maart 2000, reg.no. AWB 981774, in verband met het niet tijdig overleggen...

 • Verzet van Raad van State, 30 december 1999

  Bij uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 7 juni 1999, verzonden op 10 juni 1999, gedaan met toepassing van artikel 8:54, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht, is het hoger beroep van opposant tegen de uitspraak van de arrondissementsrechtbank te 's-Hertogenbosch (hierna te noemen: de rechtbank) van 26 aug...

 • Verzet van Raad van State, 30 december 1999

  Bij uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 15 juni 1999, verzonden op 17 juni 1999, gedaan met toepassing van artikel 8:54, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht, is het door J.H.H. Ritter-Hermsen en mevrouw M. Janssen als respectievelijk de beweerdelijke voorzitter en secretaris van opposante ingestelde hog...

 • Verzet van Raad van State, 30 december 1999

  Bij uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 13 juli 1999, verzonden op 15 juli 1999, gedaan met toepassing van artikel 8:54, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht, is het door opposant sub 2 beweerdelijk namens opposant sub 1 ingestelde hoger beroep tegen de uitspraak van de arrondissementsrechtbank te 's-Her...

 • Vraag een gratis proefperiode aan om aanvullende resultaten te zien