in Raad van State › Verzet
in vLex Nederland

12 resultaten voor Raad van State › Verzet

 • Beoordeling vLex
 • Verzet van Raad van State, 14 oktober 2010

  Griffierecht. Tweede termijn. Uitspraak op verzet. Eerdere uitspraak waarin Afdeling haar praktijk ten aanzien van het stellen van een tweede termijn voor het voldoen van griffierecht aanpast aan die van CBb en CRvB, is in dit geval niet van toepassing. I.c. betreft het een beroep waarop het in afdeling 2 van hoofdstuk 1 van de Crisis- en herstelwet opgenomen procesrecht van toepassing is. Voor...

 • Verzet van Raad van State, 16 juli 2010

  Verschoonbare termijnoverschrijding / tweede termijn / uniforme toepassing door de verschillende bestuursrechters In de uitspraak, waarvan verzet, is het hoger beroep van X niet-ontvankelijk verklaard, omdat hij het verschuldigde griffierecht niet binnen de gestelde termijn van vier weken heeft voldaan. Anders dan X betoogt, volgt uit artikel 6 gelezen in samenhang met artikel 9 van de...

 • Verzet van Raad van State, 19 februari 2003
 • Verzet van Raad van State, 3 april 2002

  Art. 8:88 Awb niet buiten toepassing in verband met de eisen die voortvloeien uit art. 6 EVRM. Verzoek om herziening op grond van art. 8:88 Awb afgewezen. Het betoog van opposant dat het bepaalde in art. 8:88 Awb buiten toepassing moet blijven in verband met het bepaalde in art. 6 EVRM kan niet worden gevolgd. Opposant heeft in twee instanties toegang gehad tot een tot oordelen bevoegde...

 • Verzet van Raad van State, 21 november 2001

  Het stellen van een termijn voor het betalen van het griffierecht beperkt niet het recht op toegang tot de rechter in de zin van art. 6 EVRM. Hoger beroep tegen de uitspraak van de rechtbank 's-Gravenhage niet-ontvankelijk verklaard in verband met het niet storten van het verschuldigde griffierecht. Het beroep van opposante op art. 6 EVRM faalt. Immers, volgens de rechtspraak van het...

 • Verzet van Raad van State, 7 augustus 2001

  Aanwezigheid procesbelang ten onrechte beoordeeld op grond van de motieven voor het verzoek om toepassing bestuursdwang. Verzoek tot toepassing bestuursdwang afgewezen. De rechtbank heeft het beroep niet-ontvankelijk verklaard, omdat haar niet gebleken was dat appellant belang had bij de procedure. De rechtbank heeft daartoe overwogen dat appellant door middel van de door hem bij de...

 • Verzet van Raad van State, 27 maart 2001
 • Verzet van Raad van State, 2 maart 2001
 • Verzet van Raad van State, 23 november 2000
 • Verzet van Raad van State, 30 december 1999
 • Verzet van Raad van State, 30 december 1999
 • Verzet van Raad van State, 30 december 1999
 • Vraag een proefperiode aan om aanvullende resultaten te zien