in Raad van State › Wraking
in vLex Nederland

1 resultaat voor Raad van State › Wraking

  • Beoordeling vLex
  • Wraking van Raad van State, 9 november 2011

    WRAKING. Verzoek tot wraking vanwege gang van zaken ter zitting. Verschil in opvatting tussen verzoeker en staatsraad omtrent de kern van de in hoger beroep voorgelegde zaak houdt geen verband met de (schijn van) partijdigheid van de staatsraad.

  • Vraag een proefperiode aan om aanvullende resultaten te zien