Arnhem (Raad van State)

1 resultaat voor Arnhem (Raad van State)

  • Hoger beroep van Council of State (Netherlands), Arnhem, 7 de Febrero de 2011

    In het besluit van 8 oktober 2009 en het daarin ingelaste voornemen heeft de staatssecretaris overwogen dat de grond voor de aan de vreemdeling krachtens artikel 29, eerste lid, aanhef en onder d, van de Vw 2000 verleende verblijfsvergunning is komen te vervallen, als gevolg waarvan hij heeft beoordeeld of de vreemdeling voor verlening van een verblijfsvergunning krachtens artikel 29, eerste lid,

  • Vraag een proefperiode aan om aanvullende resultaten te zien

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT