Middelburg (Raad van State)

1 resultaat voor Middelburg (Raad van State)

  • Hoger beroep van Council of State (Netherlands), Middelburg, February 07, 2011

    Door te overwegen dat de staatssecretaris het asielrelaas van de vreemdeling geloofwaardig heeft geacht, heeft de rechtbank niet onderkend dat de staatssecretaris zich in het besluit op het standpunt heeft gesteld dat het asielrelaas positieve overtuigingskracht mist en derhalve ongeloofwaardig is. Voorts heeft de rechtbank niet onderkend dat het door de vreemdeling aan de telefoongesprekken met...

  • Vraag een proefperiode aan om aanvullende resultaten te zien

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT