Rechtbank Oost-Brabant (Rechtbank)

334 resultaten voor Rechtbank Oost-Brabant (Rechtbank)

 • Voorlopige voorziening van Rechtbank Oost-Brabant, Voorzieningenrechter, 20 de Junio de 2013

  voorlopige voorziening, evenementen vergunning en tijdelijke wegafsluiting, zorgvuldige voorbereiding, belangenafweging.

 • Eerste aanleg - enkelvoudig van Rechtbank Oost-Brabant, 20 de Junio de 2013

  niet bekend

 • Eerste aanleg - enkelvoudig van Rechtbank Oost-Brabant, 19 de Junio de 2013

  Korte samenvatting: Contradictoir. Reclame overeenkomst i.v.m. "A". Tussenvonnis na bewijsopdracht. Rechtbank verbindt vergaande consequenties aan het handelen in strijd met waarheidsplicht van artikel 21 Rv van één der partijen.

 • Eerste aanleg - meervoudig van Rechtbank Oost-Brabant, 19 de Junio de 2013

  Een gevangenisstraf van twee jaren voor mensenhandel en opzetheling. Toewijzing vordering benadeelde partij tot een bedrag van € 109.460,-- in verband met immateriële schade en verdiensten uit prostitutie.

 • Eerste aanleg - meervoudig van Rechtbank Oost-Brabant, 18 de Junio de 2013

  Verdachte heeft - voor een deel samen met zijn mededader - een grote verzameling [vuur]wapens met munitie en explosief materiaal voorhanden gehad. Verdachte wordt daarvoor veroordeeld tot een gevangenisstraf van 24 maanden waarvan 12 maanden voorwaardelijk met een proeftijd van 2 jaar. De [vuur]wapens, munitie en de explosieve materialen worden onttrokken aan het verkeer.

 • Eerste aanleg - meervoudig van Rechtbank Oost-Brabant, 18 de Junio de 2013

  Vrijspraak van openlijk geweld en poging doodslag c.q. zware mishandeling omdat de camerabeelden waarop de officier van justitie in hoofdzaak het bewijs baseert, onvoldoende duidelijk zijn om daarop verdachte als een van de daders van de geweldpleging te herkennen.

 • Eerste aanleg - meervoudig van Rechtbank Oost-Brabant, 18 de Junio de 2013

  Vrijspraak van openlijk geweld en poging tot zware mishandeling omdat de camerabeelden waarop de officier van justitie in hoofdzaak het bewijs baseert, onvoldoende duidelijk zijn om daarop verdachte als een van de daders van de geweldpleging te herkennen.

 • Eerste aanleg - meervoudig van Rechtbank Oost-Brabant, 18 de Junio de 2013

  Onduidelijkheid aanvraag. Omgevingsvergunning met (milieu)voorschriften. Vergunninghoudster is het met een aantal voorschriften niet eens. De rechtbank verklaart het beroep gegrond en past een aantal voorschriften aan. Vergunninghoudster bestrijdt tevergeefs vergunningvoorschrift 5.2.1. Dit voorschrift verplicht vergunninghoudster om langs alle wegen en parkeerterreinen binnen de inrichting...

 • Eerste aanleg - meervoudig van Rechtbank Oost-Brabant, 18 de Junio de 2013

  Verdachte heeft, samen met zijn mededader, een grote hoeveelheid munitie, explosief materiaal en een wapen voorhanden gehad. Daarvoor wordt hij verooordeeld tot een werkstraf van 180 uur en een voorwaardelijke gevangenisstraf van 2 jaar. De munitie, het explosief materiaal en het wapen worden onttrokken aan het verkeer, een aantal boeken worden aan verdachte terug gegeven.

 • Voorlopige voorziening van Rechtbank Oost-Brabant, Voorzieningenrechter, 18 de Junio de 2013

  Verzoek om een voorlopige voorziening. Artikel 13b Opiumwet. Sluiting horeca-inrichting voor de duur van zes maanden. Naar voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter mocht verweerder op basis van de bestuurlijke rapportage ervan uitgaan dat in de horeca-inrichting verdovende middelen en meer in het bijzonder cocaïne aanwezig waren om te worden verkocht, afgeleverd of verstrekt. Vast staat dat...

 • Eerste aanleg - meervoudig van Rechtbank Oost-Brabant, 17 de Junio de 2013

  Wet vervoer gevaarlijke stoffen. Europees verdrag betreffende het internationaal vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg (ADR). Uitleg van bepaling. Verschillende taalversies. De rechtbank is van oordeel dat verweerder zich terecht op het standpunt heeft gesteld dat de periode van vijf jaar in sectie 4.1.1.15 van het ADR een maximale gebruiksduur van vijf jaar behelst. Weliswaar betoog...

 • Eerste aanleg - meervoudig van Rechtbank Oost-Brabant, 17 de Junio de 2013

  Geen ernstige bezwaren als genoemd in artikel 9 van de Opiumwet. Verdachte had niet gefouilleerd mogen worden. Vrijspraak van voorhanden hebben van cocaïne. Vrijspraak van medeplegen van poging tot moord/doodslag danwel medeplichtigheid daaraan. Bewezenverklaring van bedreiging met enig misdrijf tegen het leven gericht en het voorhanden hebben van een wapen en munitie. Opgelegd een...

 • Eerste aanleg - meervoudig van Rechtbank Oost-Brabant, 17 de Junio de 2013

  Vrijspraak van medeplegen van poging tot moord/doodslag danwel medeplichtigheid daaraan. Bewezenverklaring van bedreiging met enig misdrijf tegen het leven gericht.. Opgelegd een gevangenisstraf van 8 maanden.

 • Eerste aanleg - meervoudig van Rechtbank Oost-Brabant, 14 de Junio de 2013

  De rechtbank veroordeelt verdachte tot een gevangenisstraf voor de duur van zestien jaar voor doodslag en een poging tot doodslag tijdens een kickboksgala in Zijtaart. De rechtbank kan gezien de tegenstrijdige getuigenverklaringen niet vaststellen wie de vechtpartij begon die vooraf ging aan het schietincident. Wel concludeert de rechtbank dat op geen enkele manier blijkt dat de vriend van de...

 • Eerste aanleg - meervoudig van Rechtbank Oost-Brabant, 13 de Junio de 2013

  De rechtbank heeft een man veroordeeld tot een gevangenisstraf van drie jaar waarvan een jaar voorwaardelijk voor ontucht en voor het maken van kinderporno van een vijftienjarige jongen. De man is onder meer ook veroordeeld voor een poging tot grooming, laster en het doen van valse aangifte. De verdachte pleegde ontucht met de jongen tussen mei 2010 en juni 2011. Hij nam de seksuele handelingen...

 • Eerste aanleg - enkelvoudig van Rechtbank Oost-Brabant, Sector kanton, 13 de Junio de 2013

  Huurovereenkomst stationsrestauratie, dringend eigen gebruik

 • Eerste aanleg - enkelvoudig van Rechtbank Oost-Brabant, 12 de Junio de 2013

  Letselschadezaak. Artt. 6:162 en 6:173 BW. Tijdens een rondrit op een oplegger, ter viering van het kampioenschap van de plaatselijke voetbalclub, raakt een kantplank van de oplegger los en valt eiseres van de oplegger. Geen onrechtmatig handelen door de chauffeur nu niet vast staat dat hij 'wild' heeft gereden. De kantplank moet zijn losgeraakt door een opwaartse kracht die hem omhoog uit de...

 • Eerste aanleg - meervoudig van Rechtbank Oost-Brabant, 12 de Junio de 2013

  De rechtbank wijst af de vordering van de officier van justitie tot verlenging van de ter beschikking stelling. Gronddelict: moord.

 • Eerste aanleg - meervoudig van Rechtbank Oost-Brabant, 12 de Junio de 2013

  De rechtbank verlengt de termijn gedurende welke betrokkene ter beschikking is gesteld met een jaar. Gronddelicten: met iemand beneden de leeftijd van zestien jaren buiten echt ontuchtige handelingen plegen, meermalen gepleegd", "poging tot met iemand beneden de leeftijd van zestien jaren buiten echt ontuchtige handelingen plegen", en "schennis van de eerbaarheid, meermalen gepleegd".

 • Eerste aanleg - meervoudig van Rechtbank Oost-Brabant, 12 de Junio de 2013

  De rechtbank verlengt de termijn gedurende welke betrokkene ter beschikking is gesteld met twee jaren. Gronddelicten: - met iemand die de leeftijd van 12 jaren maar nog niet die van 16 jaren heeft bereikt, buiten echt, ontuchtige handelingen plegen die bestaan of mede bestaan uit het seksueel binnendringen van het lichaam (2x); - met iemand beneden de leeftijd van 16 jaren buiten echt ontuchtige...

 • Eerste aanleg - enkelvoudig van Rechtbank Oost-Brabant, 12 de Junio de 2013

  Korte samenvatting: Collectieve actie. Financieel recht. Financieel plan van de (inmiddels failliete) financieel adviseur A inhoudende dat een hypothecaire lening op de overwaarde van de woning wordt afgesloten om te kunnen beleggen. De kredietgever wordt niet aansprakelijk geacht voor de geleden verliezen.

 • Voorlopige voorziening van Rechtbank Oost-Brabant, Voorzieningenrechter, 10 de Junio de 2013

  Sluiting clubgebouw Satudarah motorclub. Verweerder heeft zowel de president van de motorclub, als de motorclub zelf bericht over het opleggen van een last onderdwangsom. Enkel de president heeft als privépersoon bezwaar ingediend en om een voorlopige voorziening gevraagd. Pas ter zitting blijkt dat verweerder in het geheel niet heeft beoogd om de president als privépersoon aan te schrijven. De...

 • Eerste aanleg - meervoudig van Rechtbank Oost-Brabant, 10 de Junio de 2013

  Veroordeling voor stelselmatige geweldpleging. Motivering betrouwbaarheid aangever. Kwalificatie: poging tot zware mishandeling meermalen gepleegd en mishandeling meermalen gepleegd. Vrijspraak deelneming aan criminele organisatie. Vrijspraak van poging tot doodslag omdat uit de bewezen verklaarde geweldshandelingen niet de aanmerkelijke kans in zich dragen dat het slachtoffer dodelijk letsel...

 • Eerste aanleg - meervoudig van Rechtbank Oost-Brabant, 10 de Junio de 2013

  Veroordeling voor stelselmatige geweldpleging. Motivering betrouwbaarheid aangever. Kwalificatie: poging tot zware mishandeling meermalen gepleegd en mishandeling meermalen gepleegd. Vrijspraak deelneming aan criminele organisatie. Vrijspraak van poging tot doodslag omdat uit de bewezen verklaarde geweldshandelingen niet de aanmerkelijke kans in zich dragen dat het slachtoffer dodelijk letsel...

 • Voorlopige voorziening van Rechtbank Oost-Brabant, Voorzieningenrechter, 10 de Junio de 2013

  Sluiting clubgebouw Satudarah motorclub. Verweerder heeft zowel de president van de motorclub, als de motorclub zelf bericht over het opleggen van een last onderdwangsom. Enkel de president heeft als privépersoon bezwaar ingediend en om een voorlopige voorziening gevraagd. Pas ter zitting blijkt dat verweerder in het geheel niet heeft beoogd om de president als privépersoon aan te schrijven. De...

 • Eerste aanleg - meervoudig van Rechtbank Oost-Brabant, 10 de Junio de 2013

  Vrijspraak van geweldpleging tegen het slachtoffer en van deelneming aan een criminele organisatie. Veroordeling voor hennepteelt (aantal oogsten) en daarmee verbonden diefstal van elektriciteit. Motivering van de veroordeling tot diefstal. Strafmatigend zijn meegewogen: de bekennende proceshouding van verdachte en zijn verminderde toerekenbaarheid.

 • Eerste aanleg - enkelvoudig van Rechtbank Oost-Brabant, 7 de Junio de 2013

  Bij echtscheidingsbeschikking in 2003 is bepaald dat het gezag over de minderjarige aan moeder alleen toekomt. De echtscheidingsbeschikking is nimmer ingeschreven in de registers van de burgelijke stand. Moeder en vader hebben dus nog steeds gezamenlijk gezag. Moeder vraag nu eenhoofdig gezag op grond van artikel 1:251a BW. Omdat nog steeds sprake is van een huwelijk is dit artikel niet van...

 • Eerste aanleg - meervoudig van Rechtbank Oost-Brabant, 7 de Junio de 2013

  Verdachte wordt veroordeeld voor het bezitten en aanbieden van kinderpornografische afbeeldingen. In het vonnis gaat de rechtbank in op de vraag of de werkelijke leeftijd van de modellen op deze afbeeldingen bepalend is om tot een bewezenverklaring te kunnen komen.

 • Eerste aanleg - meervoudig van Rechtbank Oost-Brabant, 6 de Junio de 2013

  Verdachte wordt veroordeeld voor mensenhandel. Hij heeft twee jonge vrouwen tot prostitutie bewogen, van hem afhankelijk gemaakt en hen vervolgens uitgebuit door het overgrote deel van hun inkomsten voor zichzelf te houden. Verdachte wordt veroordeeld tot 30 maanden gevangenisstraf waarvan 6 maanden voorwaardelijk met een proeftijd van twee jaar. De vorderingen die beide slachtoffers als...

 • Eerste aanleg - enkelvoudig van Rechtbank Oost-Brabant, Sector kanton, 6 de Junio de 2013

  Aansprakelijkheid bewindvoerder. Vordering tot schadevergoeding wegens slecht bewind. Artikel 1:444 jo artikel 1:445, lid 4, jo artikel 1:362 BW. Schulden zijn niet als schade aan te merken. Geen verwijtbare nalatigheid bewindvoerder. Geen grond voor toewijzing emotionele schade.

 • Vraag een proefperiode aan om aanvullende resultaten te zien

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT