Rechtbank Zutphen (Rechtbank)

4256 resultaten voor Rechtbank Zutphen (Rechtbank)

 • Eerste aanleg - enkelvoudig van Rechtbank Zutphen, December 27, 2012

  De rechtbank beëindigt de inbeslagname van vuurwerk. Het onder een vuurwerkimporteur in beslag genomen vuurwerk is niet in strijd met de Regeling aanwijzing consumenten- en theatervuurwerk: het is geen vuurwerk dat als hoofdeffect het genereren en verspreiden van rook heeft.

 • Eerste aanleg - meervoudig van Rechtbank Zutphen, December 21, 2012

  Rechtbank veroordeelt man tot een gevangenisstraf van 18 maanden waarvan 6 maanden voorwaardelijk wegens faillissementsfraude. Verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan het feitelijk leiding geven aan bedrieglijke bankbreuk en het verstrekken van onjuiste inlichtingen aan de curator. Hij hield op berekende en geraffineerde wijze aanzienlijke bedragen buiten de failliete boedel.

 • Eerste aanleg - meervoudig van Rechtbank Zutphen, December 21, 2012

  Harddrugsdealer veroordeeld tot een gevangenisstraf van 360 (driehonderdzestig) dagen waarvan 197 (honderdzevenennegentig) dagen voorwaardelijk met een proeftijd van 2 jaar en een taakstraf van 100 uur. De man handelde in 2011 cocaïne in de regio Epe, Apeldoorn en Rhede.

 • Eerste aanleg - meervoudig van Rechtbank Zutphen, December 21, 2012

  Rechtbank veroordeelt veroorzaker van verkeersongeval tot taakstraf van 60 uur, ontneemt hem voor 6 maanden de bevoegdheid om motorrijtuigen te besturen, legt een geldboete van €500,- op en een schadevergoeding van €4434,16. De man reed met zijn auto 11 december 2012 in Brummen een zebrapad over en negeerde een overstekend echtpaar. De man sprong weg maar de vrouw raakte ernstig gewond.

 • Eerste aanleg - meervoudig van Rechtbank Zutphen, December 21, 2012

  Veroordeelde harddrugsdealer moet € 14.625,00 als ontneming betalen aan de Staat. Dit bedrag verdiende hij met zijn handel in cocaïne. Zie ook LJN BY7868 voor de uitspraak.

 • Eerste aanleg - enkelvoudig van Rechtbank Zutphen, December 20, 2012

  Bouwvergunning voor appartementengebouw aan de Dennenlaan te Ermelo. Verleende omgevingsvergunning na bezwaar omwonenden alsnog geweigerd. Beroep aanvraagster bouwvergunning ongegrond.

 • Eerste aanleg - enkelvoudig van Rechtbank Zutphen, December 19, 2012

  Eiser heeft geen belang meer bij zijn beroep. De casus is anders dan die waarover de Hoge Raad heeft geoordeeld op 16 november 2012, LJN: BY2770.

 • Eerste aanleg - enkelvoudig van Rechtbank Zutphen, December 19, 2012

  Toekenning nummer aan een op een perceel aanwezige woonvoorziening. De rechtbank is van oordeel dat sprake is van een verblijfsobject in de zin van de Wet basisadministratie adressen en gebouwen nu alle noodzakelijke elementen voor bewoning in de woonruimte aanwezig zijn en de woonruimte in functioneel opzicht zelfstandig is. Hetgeen eiser heeft aangevoerd leidt niet tot een ander onderdeel. Het...

 • Eerste aanleg - enkelvoudig van Rechtbank Zutphen, December 19, 2012

  Tussenvonnis in zaak tussen Carwash Doetinchem en gemeente Doetinchem. Zie ook eerdere tussenvonnissen LJN BX4477 en BV3633.

 • Eerste aanleg - meervoudig van Rechtbank Zutphen, December 18, 2012

  Handel in illegaal vuurwerk in november 2009 en deelname aan criminele organisatie. Volgt veroordeling tot een gevangenisstraf van 24 maanden waarvan 8 maanden voorwaardelijk (uitspraken medeverdachten: LJN BY7411, BY7415 en BY7418).

 • Eerste aanleg - meervoudig van Rechtbank Zutphen, December 18, 2012

  Handel in illegaal vuurwerk in november 2009 en deelname aan criminele organisatie. Volgt veroordeling tot een werkstraf van 240 uur en 6 maanden voorwaardelijke gevangenisstraf (UItspraken medeverdachten: LJN BY7275, BY7411 en BY7418).

 • Eerste aanleg - meervoudig van Rechtbank Zutphen, December 18, 2012

  Voorhanden hebben van illegaal vuurwerk in november 2009. Volgt veroordeling tot een werkstraf van 120 uur en 3 maanden voorwaardelijke gevangenisstraf (uitspraken medeverdachten: LJN BY7275, BY7411 en BY7415).

 • Eerste aanleg - meervoudig van Rechtbank Zutphen, December 18, 2012

  Handel in illegaal vuurwerk in november 2009 en deelname aan criminele organisatie. Volgt veroordeling tot een gevangenisstraf van 12 maanden waarvan 4 voorwaardelijk (uitspraak medeverdachten: LJN BY7275, BY7415 en BY7418).

 • Voorlopige voorziening van Rechtbank Zutphen, December 17, 2012

  De voorzieningenrechter is van oordeel dat het besluit op het bezwaar tegen de omgevingsvergunning die betrekking heeft op het vellen van 8 platanen aan de Zutphenseweg in Vorden niet voldoende zorgvuldig is voorbereid en niet deugdelijk is gemotiveerd. De voorzieningenrechter ziet gelet op het verhandelde ter zitting echter aanleiding om de rechtsgevolgen van het te vernietigen gedeelte van de...

 • Eerste aanleg - meervoudig van Rechtbank Zutphen, December 13, 2012

  De rechtbank verklaart verzoekster niet-ontvankelijk in haar verzoek tot wraking van rechters.

 • Eerste aanleg - meervoudig van Rechtbank Zutphen, December 12, 2012

  Verdachte heeft in een zeer korte periode een reeks vermogensdelicten gepleegd: inbraken in bedrijven en opzetheling. De rechtbank veroordeelt de verdachte tot een gevangenisstraf van negen maanden, waarvan drie maanden voorwaardelijk. De rechtbank legt de verdachte tevens bijzondere voorwaarden op: Verplicht reclasseringscontact met een meldingsgebod en deelname aan een cognitieve...

 • Eerste aanleg - enkelvoudig van Rechtbank Zutphen, December 12, 2012

  Man huurt detectivebureau in om te onderzoeken of zijn ex-vrouw een relatie is aangegaan met een andere man, met als doel om van zijn alimentatieverplichting af te komen. De vrouw wordt langdurig en systematisch geobserveerd, zonder dat zij daar weet van heeft. Er wordt gebruik gemaakt van beelden die zijn opgenomen met een verborgen camera. Ook is een GPS-tracking systeem heimelijk op de auto...

 • Eerste aanleg - meervoudig van Rechtbank Zutphen, December 12, 2012

  Verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan opzetheling. Rechtbank veroordeelt verdachte tot een gevangenisstraf van 1 week.

 • Eerste aanleg - meervoudig van Rechtbank Zutphen, December 12, 2012

  De heffingsambtenaar van de gemeente Harderwijk heeft aan eiser – en aan, voor zover van belang, 54 andere ondernemers in het centrumgebied van Harderwijk – een aanslag in de reclamebelasting opgelegd. De rechtbank heeft geoordeeld dat op grond van de in de Verordening van de gemeente Harderwijk opgenomen vrijstellingen een groot deel van in het centrumgebied aanwezige openbare aankondigingen...

 • Eerste aanleg - enkelvoudig van Rechtbank Zutphen, Sector kanton, December 12, 2012

  Eiseres legt aan haar vordering ten grondslag dat zij in opdracht en voor rekening van gedaagden werkzaamheden en/of diensten heeft verricht aan de auto van gedaagden en daarvoor de benodigde onderdelen en/of materialen heeft geleverd. Volgens eiseres zijn gedaagden in gebreke gebleven de hiervoor verzonden facturen volledig te voldoen. Rechtbank wijst de vordering van de eiseres af.

 • Eerste aanleg - meervoudig van Rechtbank Zutphen, December 12, 2012

  De verdachte heeft bij het oversteken van een voorrangsweg geen voorrang verleend aan een voor haar van rechts komende auto. Er was geen sprake van bijzondere weers- of wegomstandigheden. Verdachte heeft verklaard deze auto niet opgemerkt te hebben. Drie van de vier inzittenden van de aangereden auto hebben zwaar lichamelijk letsel opgelopen. Alle omstandigheden in ogenschouw genomen veroordeelt...

 • Eerste aanleg - enkelvoudig van Rechtbank Zutphen, December 06, 2012

  De rechtbank oordeelt dat een gehandicaptenparkeerplaats in Terborg, gemeente Oude IJsselstreek, moet blijven.

 • Eerste aanleg - meervoudig van Rechtbank Zutphen, December 05, 2012

  Verdachte is veroordeeld tot een gevangenisstraf voor de duur van 2 jaren, waarvan 1 jaar voorwaardelijk voor afpersing. De vordering benadeelde partij is toegewezen tot een bedrag van € 1.390,-.

 • Eerste aanleg - meervoudig van Rechtbank Zutphen, December 04, 2012

  Verdachte heeft de blote borsten van zjin stiefdochters betast door deze op te meten en te onderzoeken op knobbeltjes. Hij heeft zich daarmee schuldig gemaakt aan seksuele handelingen die sociaal-ethisch niet aanvaardbaar zijn en derhalve een ontuchtig karakter hebben.

 • Eerste aanleg - meervoudig van Rechtbank Zutphen, November 30, 2012

  De bestuurder van een auto die op 23 augustus 2011 te Rekken een ongeval heeft veroorzaakt met als letsel voor de bestuurder personenauto waarmee hij in botsing is gekomen, is veroordeeld tot een werkstraf en een rijontzegging.

 • Eerste aanleg - enkelvoudig van Rechtbank Zutphen, November 30, 2012

  De politierechter is van oordeel dat gelet op de ernst van de verdenking, de omstandigheden waaronder het tenlastegelegde zou zijn gepleegd en de gevolgen daarvan voor aangever en gelet op de aard en strekking van de (juridische) verweren die door de verdediging zijn gevoerd, niet alleen ten aanzien van het tenlastegelegde feit en de eventuele afdoening maar ook ten aanzien van de vordering van...

 • Eerste aanleg - meervoudig van Rechtbank Zutphen, November 30, 2012

  De bestuurster van een auto die op 21 september 2011 te Aalten een eenzijdig ongeval heeft veroorzaakt met als gevolg zwaar lichamelijk letsel voor de bijrijder, is veroordeeld tot een geldboete en een voorwaardelijke rijontzegging. Verdachte heeft tijdens het rijden enige tijd haar aandacht gericht op de bijrijder, is van de weg geraakt en tegen een boom gebotst. De rechtbank gaat niet mee in...

 • Eerste aanleg - meervoudig van Rechtbank Zutphen, November 28, 2012

  Vrijspraak verdachte van diefstal. De rechtbank van oordeel dat er geen sprake is van een voltooid delict zodat verdachte van het hem ten laste gelegde dient te worden vrijgesproken. Een poging is (subsidiair) niet tenlastegelegd, zodat de rechtbank zich daarover niet kan uitlaten.

 • Eerste aanleg - meervoudig van Rechtbank Zutphen, November 27, 2012

  Rechtbank veroordeelt 25-jarige man die zijn vader en diens vrouw probeerde af te persen via SMS-berichten. Hij krijgt een gevangenisstraf van 100 dagen met aftrek van de 100 dagen die verdachte reeds in preventieve hechtenis heeft doorgebracht. Daarnaast een geheel voorwaardelijke gevangenisstraf van 6 maanden met een proeftijd van 2 jaren en daarbij als bijzondere voorwaarden: verplicht...

 • Eerste aanleg - meervoudig van Rechtbank Zutphen, November 27, 2012

  Ontucht met 13-jarig meisje gepleegd in Apeldoorn op 16 augustus 2011 leidt tot een voorwaardelijke gevangenisstraf en een werkstraf.

 • Vraag een proefperiode aan om aanvullende resultaten te zien

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT