aanvragen btw nummer

364 resultaten voor aanvragen btw nummer

 • Beoordeling vLex
 • Eerste aanleg - enkelvoudig van Rechtbank Rotterdam, 28 september 2011

  Overeenkomst van opdracht tot aangifte BTW (omzetbelasting) en tot aanvragen teruggaaf BTW. Opdrachtgever vordert betaling van terugontvangen BTW. Algemeen fiscaal vertegenwoordiger. Beperkt fiscaal vertegenwoordiger (BFV). Onjuist gebruik van B01-nummer en/of B-02-nummer? Opschortingsverweer vanwege verschuldigdheid van een zekerheid/garantie.

  ... Traxys in eigen naam en met gebruikmaking van zijn eigen fiscale nummer NL0095.05.015B02 (hierna: het B02-nummer) invoer-BTW-aangifte en wanneer ...

 • Uitspraak Nº AWB - 16 _ 1638, AWB - 16_1639, AWB - 16 _ 1640. Rechtbank Noord-Nederland, 2019-02-26

  ... aan verweerder verstuurd, waarin zij om de toekenning van een BTW-nummer heeft verzocht. In deze brief is het volgende vermeld: . . ... . . 18. Eiseres stelt dat zij bij het aanvragen van een BTW-nummer bij brief van 18 september 2012 de feitelijke situatie ...

 • Uitspraak Nº 6622665 CV EXPL 18-2673. Rechtbank Amsterdam, 2018-07-23

  ... 2017 laten inschrijven bij de Kamer van Koophandel en een btw-nummer aangevraagd. Als doelomschrijving is in het Handelsregister van de Kamer ... in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel en het aanvragen van een btw-nummer, wordt vastgesteld dat [eiser] zich ervan bewust was ...

 • Uitspraak Nº C/08/183842 / KG ZA 16-91. Rechtbank Overijssel, 2016-04-22

  ...Jij gaat nog KvK en BTW nummer aan te vragen (dit moeten wij doorgeven aan onze leveranciers). Ik zal r jou informatie aanvragen over aanpassen logo op ramen en achter kassa, offerte aanvragen van ...

 • Uitspraak Nº 16/00483 t/m 16/00488 en 16/00497 t/m 16/00502. Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 2017-07-04

  ... GERECHTSHOF ARNHEM - LEEUWARDEN . locatie Arnhem . nummers 16/00483 tot en met 16/00488 en 16/00497 tot en met 16/00502 en 16/01259 . ...Daarnaast behandelt belanghebbende aanvragen om erkenning als opleider, plaatsvervangend opleider en ...

 • Cassatie van Hoge Raad, 8 november 2011

  1. Art. 359.2 Sv uos. 2. Strafmotivering. Ad 1. In zijn overwegingen heeft het Hof toereikend gemotiveerd waarom het opzet van de verdachte bewezen is verklaard. Ad 2. De opvatting dat de rechter in het kader van de strafmotivering in een geval waarin de bewezenverklaarde periode ruimer is dan het tijdvak waarin de verdachte zich blijkens de gebezigde bewijsmiddelen schuldig heeft gemaakt aan de...

  ... tegen een arrest van het Gerechtshof te Arnhem van 8 juli 2009, nummer 21/002855-07, in de strafzaak tegen:. [Verdachte], geboren te ... bewezen kan worden dat verdachte opzet had om de facturen of VAR-aanvragen te vervalsen, wie dan ook te benadelen en/of zichzelf of een ander te ...

 • Uitspraak Nº C/09/534204 / KG ZA 17-771. Rechtbank Den Haag, 2017-09-15

  ...Deze ‘Poolse’ Botox-producten staan onder nummer 16211189 ingeschreven in de Z-index. In april 2016 heeft Orifarm .... De betreffende beslissingen hadden betrekking op aanvragen die kort na de wetswijziging in 1993 zijn gedaan. Derden hebben na die ...

 • Uitspraak Nº 03/702607-13. Rechtbank Limburg, 2018-03-29

  ... Om 17.15 neemt [medeverdachte 3] contact op met het Dominicaanse nummer [telefoonnummer] . Hij bericht dat die ander [alias medeverdachte 5] moet ... de hele leiding daar , de heer [persoon 3] is degene die dat zal aanvragen en dat hij de vertegenwoordiger is van ginder in de Caribe . Wij ...

 • Uitspraak Nº 03/720642-13. Rechtbank Limburg, 2018-03-29

  ... Om 17.15 neemt [medeverdachte 5] contact op met het Dominicaanse nummer [telefoonnummer] . Hij bericht dat die ander [aliasnaam 3] moet accepteren ... de hele leiding daar , de heer [persoon 3] is degene die dat zal aanvragen en dat hij de vertegenwoordiger is van ginder in de Caribe . Wij ...

 • Uitspraak Nº 08-996106-16 (P). Rechtbank Overijssel, 2019-02-04

  ... . . - factuur nummer 204022, d.d. 5 maart 2013, gericht aan [bedrijf 2] (doc-0044a); . - ...De subsidie-aanvrager kon voor het aanvragen van de subsidie inloggen op een digitaal loket voor agrarische ...

 • Uitspraak Nº 03/702003-12. Rechtbank Limburg, 2018-03-29

  ... Om 17.15 neemt [verdachte] contact op met het Dominicaanse nummer [telefoonnummer] . Hij bericht dat die ander [aliasnaam 3] moet accepteren ... de hele leiding daar , de heer [persoon 4] is degene die dat zal aanvragen en dat hij de vertegenwoordiger is van ginder in de Caribe . Wij ...

 • Uitspraak Nº 03/864012-13. Rechtbank Limburg, 2018-03-29

  ... tegels en werd in een haven aangetroffen in een container met nummer CAIU2658991. De keramische tegels waren afkomstig van het bedrijf [bedrijf ... de hele leiding daar , de heer [persoon 3] is degene die dat zal aanvragen en dat hij de vertegenwoordiger is van ginder in de Caribe . Wij ...

 • Uitspraak Nº 03/702587-12. Rechtbank Limburg, 2018-03-29

  ... Om 17.15 neemt [medeverdachte 3] contact op met het Dominicaanse nummer [telefoonnummer] . Hij bericht dat die ander [alias verdachte] moet ... de hele leiding daar , de heer [persoon 3] is degene die dat zal aanvragen en dat hij de vertegenwoordiger is van ginder in de Caribe . Wij ...

 • Uitspraak Nº 03/703232-12. Rechtbank Limburg, 2018-03-29

  ...Door het ontbreken van de SIN-nummers die gekoppeld kunnen worden aan de aangetroffen pakketten ontbreekt een ... en de hele leiding daar , de heer [R.P.] is degene die dat zal aanvragen en dat hij de vertegenwoordiger is van ginder in de Caribe . Wij ...

 • Uitspraak Nº 200.002.097/02 en 200.002.104/02. Gerechtshof Amsterdam, 2017-05-09

  ... . . . . . in de zaak met nummer 200.002.097/02 . . . . 1. de rechtspersoon naar het ... niet had gehouden in die zin dat zij de (aangiftes en) aanvragen niet op haar eigen naam had gezet was haar eigen keuze, aldus wilde zij ...

 • Uitspraak Nº 17-880039-12. Rechtbank Noord-Nederland, 2015-11-05

  ... een bedrag van € 833,33 heeft afgelost op de lening met [nummer 1] (in totaal 48 x € 833,33 = € 39.999,84); . - dat ... , 2004-032 14 , 2004-035 15 , 2004-034 16 en 2005-101 17 , de aanvragen tot uitbetaling van (onder meer) de op deze facturen vermelde bedragen uit ...

 • Uitspraak Nº C/10/578880 / HA ZA 19-687. Rechtbank Rotterdam, 2020-02-26

  ..., kadastraal bekend gemeente Overschie, sectie [sectie 1] , nummer [nummer 1] (gedeeltelijk) , groot acht are zeven en zestig centiaren, ...Hiervoor moet de eigenaar een lozingsvergunning aanvragen. De gemeente Rotterdam voldoet hiermee aan haar zorgplicht. . . ...

 • Uitspraak Nº 08-996104-16 (P). Rechtbank Overijssel, 2019-02-04

  ... facturen: . . . - factuur nummer 204347, d.d. 11 april 2013, gericht aan [naam 1] (doc-0055a); . - ...De subsidie-aanvrager kon voor het aanvragen van de subsidie inloggen op een digitaal loket voor agrarische ...

 • Uitspraak Nº 20-003973-15. Gerechtshof 's-Hertogenbosch, 2018-05-03

  ... " [handelsnaam 1] " , " [handelsnaam 2] " en " [handelsnaam 3] (KvK-nummer [kvk nummer] ) (zoals: . . . . * hoogwerker DAF ... dat deze laatste informatie ten onrechte niet is genoemd in de aanvragen voor de verlenging van de inzet van het peilbaken en evenmin in de ...

 • Uitspraak Nº 22-005538-14. Gerechtshof Den Haag, 2017-09-15

  ... kan op basis van een dergelijk indicatiebesluit een PGB aanvragen bij een zorgkantoor. Het zorgkantoor gaat vervolgens over tot uitbetaling ...Het op de facturen vermelde BTW-nummer is [BTW-nummer]. . . . . Uit onderzoek van de ...

 • Uitspraak Nº 5761417 CV EXPL 17-6938. Rechtbank Rotterdam, 2018-06-01

  ... 19 november 2014 afgewezen omdat het door Tullemans gehanteerde btw nummer niet bekend bleek bij de Oostenrijkse belastingdienst. Alpha heeft daarna ... het verloop met betrekking tot de door haar benodigde zes (!) aanvragen tot btw-teruggave, is door Tullemans niet (inhoudelijk) betwist. Het ging ...

 • Uitspraak Nº 16/03573. Gerechtshof 's-Hertogenbosch, 2018-06-21

  ... Zeeland-West-Brabant (hierna: de Rechtbank) van 30 juni 2016, nummer 14/7659, in het geding tussen . . . . . ... . . i. het aanvragen van surséance van betaling of faillissement; . . . ...

 • Uitspraak Nº 08/710008-17 (P). Rechtbank Overijssel, 2018-04-20

  ... CZ Oldenzaal, is ingegaan op 17 februari 2010, overeenkomstnummer [nummer 1] . Het totaalbedrag van de lening is negentienduizend tweehonderd euro. ...Ik kon hier van verschillende bedrijven een offerte aanvragen. Ik kon niet zien welke bedrijven dit waren. Ik kreeg al gauw meerdere ...

 • Uitspraak Nº 200.247.067/01 en 200.247.067/02. Gerechtshof Amsterdam, 2018-10-31

  ... . VERZOEKSTER in de zaak met nummer 200.247.067/01 OK, . advocaten: mr. J.H. Lemstra en mr. K. ... dat zij onmiddellijk na toelating het deelnemerschap bij SRK zal aanvragen (artikel 4.1 van de statuten van de Vereniging). Uitsluitend leden van de ...

 • Uitspraak Nº 200.149.793/01. Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 2017-10-31

  ...contractspartij zou zijn, is het in het leasecontract vermelde KvK-nummer: [00000] , dat toebehoort aan Olympia V.O.F. [appellant] stelt dat het ... mogelijk in een betrekkelijk korte periode een groot aantal aanvragen voor de lease van cardioscans heeft ontvangen, maakt dit niet anders. ...