apotheek enschede

18 resultaten voor apotheek enschede

 • Beoordeling vLex
 • Uitspraak Nº 08/996095-15 (P). Rechtbank Overijssel, 2019-10-01

  ... opdracht of feitelijke leiding heeft gegeven tot/aan het door [apotheek 1] BV (mede-)plegen van valsheid in geschrift, door onterecht vergoedingen ... de gemeente Houten en/of de gemeente Amersfoort en/of de gemeente Enschede en/of de gemeente Tilburg en/of de gemeente Leiden en/of de gemeente ...

 • Kort geding van Rechtbank Arnhem, June 30, 2003

  Amicon legt preferentiemaatregel op. Dat wil zeggen dat zij apothekers van zes generieke geneesmiddelen nog slechts de goedkoopste wil vergoeden. Aanpassing medewerkersovereenkomst (artikel 44 Ziekenfondswet). Beide partijen beroepen zich op doelmatigheidsbeleid. Partijen dienen verder te onderhandelen.

  ...JOHANNES FRANCISCUS GERARDUS TROOSTER,. wonende te Markelo,. 3. APOTHEEK MAATSCHAP ENSCHEDE,. gevestigd te Enschede,. 4. GERRIT WESTENBERG,. ...

 • Uitspraak Nº 08/910079-14. Rechtbank Overijssel, 2016-06-24

  ... hij op of omstreeks 27 september 2014 in de gemeente Enschede . tezamen en in vereniging met een of meer anderen, althans alleen, ...Ik kom met de auto van [naam 4] en [verdachte] staat bij de apotheek in [geboorteplaats 1] . Het adres staat in de GPS van [naam 4] . Het adres ...

 • Uitspraak Nº 08/730043-18 (P). Rechtbank Overijssel, 2018-10-25

  ...J.B.A. Kalk, advocaat te Enschede, naar voren is gebracht. . . . . . . 2 De ... . - reiskosten € 74,46; . - kosten apotheek € 56,44. . Wegens immateriële schade wordt een bedrag van € ...

 • Uitspraak Nº 08/760050-17 (P) (08/210197-16 t.t.z. gevoegd). Rechtbank Overijssel, 2017-10-17

  ... . . . hij op of omstreeks 3 april 2017 te Enschede . ter uitvoering van het door verdachte voorgenomen misdrijf om . ... van het winkelcentrum Stroinkslanden aan de zijde van de apotheek. Wij stapten uit en liepen richting de toegangsdeur van het winkelcentrum ...

 • Uitspraak Nº 08-181039-19 en 08-760001-20 (ttz gev) (P). Rechtbank Overijssel, 2020-07-13

  .... hij op of omstreeks 25 juli 2019 in de gemeente Enschede opzettelijk en wederrechtelijk een deur, in elk geval enig goed, dat ...Ik ben toen weggereden. Ik moest naar de apotheek en toen ik daar was kwam [zus 1] weer naar binnen. Terwijl zij met mij ...

 • Uitspraak Nº 18/730178-17. Rechtbank Noord-Nederland, 2018-02-22

  ... bleek te zijn: [verdachte] , geboren op 11 april 1963 te Enschede. . . 4. Een naar wettelijk voorschrift opgemaakt proces-verbaal ... in de bibliotheek, het aanloophuis, de nachtopvang, de horeca, apotheek, het NS station, het stadskantoor en in een winkel. Gelet op de ernst van ...

 • Eerste aanleg - meervoudig van Rechtbank Almelo, December 04, 2012

  Overval op snackbar, straatroof, wapenbezit en diefstal. Gevangenisstraf van 48 maanden waarvan 18 voorwaardelijk, met als bijzondere voorwaarde behandeling in een verslavingskliniek. Vorderingen benadeelde partijen grotendeels toegewezen.

  ...1. hij op of omstreeks 18 augustus 2012 in de gemeente Enschede. met het oogmerk om zich en/of een ander wederrechtelijk te bevoordelen ...- kapotte telefoon € 150,00. - kosten apotheek € 13,23. - immateriële schade ad € 1.500,00. Ook heeft de ...

 • Cassatie van Hoge Raad, December 14, 2010

  Gegronde bewijsklacht feit 1. Uit de gebezigde bewijsmiddelen en nadere bewijsoverweging kan niet worden afgeleid dat verdachte “opzettelijk” gelegenheid heeft gegeven tot het plegen van zware mishandeling, de dood ten gevolge hebbend, door haar medeverdachte.

  ..."1. [medeverdachte] op 17 december 2007 te Enschede opzettelijk zwaar lichamelijk letsel (te weten: (onder meer) de ...Ik zei tegen haar dat ze bij de apotheek moest kijken welke dokter dienst had. In de nacht van 14 op 15 december ...

 • Eerste aanleg - enkelvoudig van Rechtbank Almelo, June 18, 2012

  Werknemer, zijnde een apother is sinds augustus 2009 in dienst bij Pharmaline B.V. Verhoudingen zijn verstoord geraakt nadat de operationeel directeur, een oud-collega van werknemer, vertrokken is. Partijen twisten over de oorzaak van hun verstoorde arbeidsrelatie. Ook ter zitting blijft dit onduidelijk, reden waarom door de kantonrechter aan werknemer een vergoeding van C=1 wordt toegekend

  RECHTBANK ALMELO. Sector Kanton. Locatie Enschede. Zaaknummer : 407379 EJ VERZ 12-3672 (ctb). Beschikking van de ... ook in de vorige organisatie waar hij werkzaam is geweest, de [M] apotheek, weinig loyaal is geweest aan die organisatie. 5.4 [verweerder] ...

 • Eerste aanleg - meervoudig van Raad van State, March 02, 2011

  Bij besluit van 5 oktober 2009 heeft de raad het bestemmingsplan "Medisch Spectrum Twente 2009" vastgesteld.

  ...Uitspraak in het geding tussen:. 1. [appellant sub 1], wonend te Enschede,. 2. [appellanten sub 2], wonend te Enschede,. 3. de besloten vennootschap ... voor het overige de ondersteunende functies als laboratoria, een apotheek, facilitaire functies en kantoren zullen worden gevestigd. Voor deze ...

 • Herziening van Hoge Raad, March 17, 2009

  Enschedese ontuchtzaak. Herziening. Afwijzing verzoek.

  ... in de periode van 1 april 1996 tot 18 mei 1999 in de gemeente Enschede, tot een gevangenisstraf voor de duur van acht jaren en heeft daarbij ... in de zandbak en dat wij samen een spuitje gehaald hebben bij de apotheek. Ik heb bij [slachtoffer 6] en [slachtoffer 5] een spuitje in de anus ...

 • Hoger beroep van Gerechtshof Arnhem, September 16, 2003

  Wanprestatie en onrechtmatige daad ziekenfonds jegens apotheker Appellant is een 'wild gevestigde' apotheker. De plaatselijke apotheekhoudende huisartsen willen niet met hem overleg plegen betreffende een overname door deze apotheker van de apotheekpraktijk van de huisartsen. Zij verkopen hun apotheekpraktijk aan een andere (nieuwe) apotheker. Het ziekenfonds werkt daaraan mee op zodanige...

  ...V.E. Jansen-van Essen, advocaat te Enschede, beiden aan de hand van pleitnotities. [appellant] heeft ter gelegenheid ... had afgewezen op grond, kort gezegd, dat [R.] niet 'apotheekrijp' was, heeft [het ziekenfonds], na een uitspraak in kort geding van de ...

 • Hoger beroep kort geding van Gerechtshof Amsterdam, April 28, 2009

  Mochten ziektekostenverzekeraars gebruik maken van hun (individuele) aanwijzingsbevoegdheid?

  ...Alliance Apotheek B.V.,. gevestigd te Goes,. 10. de besloten vennootschap met beperkte ...Confior Zorgverzekeraar N.V.,. gevestigd te Enschede,. 10. de naamloze vennootschap. Agis Zorgverzekeringen N.V.,. gevestigd te ...

 • Eerste aanleg - enkelvoudig van Rechtbank Arnhem, March 12, 2008

  Verzekeraar weigert vergoeding van hernia- en stenoseoperatie in Alpha Klinik (München). Vordering eiseres afgewezen wegens het ontbreken van een verwijsbrief zoals vereist volgens de polisvoorwaarden.

  ...procureur mr. J.M. Bosnak,. advocaat mr. J.H. de Boer te Enschede. Partijen zullen hierna [eiseres] en Menzis genoemd worden. 1. De ... € 24.055,58 (Alpha Klinik € 23.903,62, internist € 52,26 en apotheek € 99,70). 2.19. Op 25 oktober 2006 schrijft Hans Geipert, "Fachartz für ...

 • Eerste aanleg - enkelvoudig van Rechtbank Almelo, June 04, 2004

  Uitspraak in de zaak Jan de Jongstichting tegen het college van Burgemeester en Wethourders van de Gemeente Almelo betreffende de sloopvergunning van de Willibrordkerk en het daarbij behorende klooster.

  ...gemachtigde: mr. W. van de Wetering, advocaat te Enschede. 1. Aanduiding bestreden besluit. Besluit van verweerder d.d. 12 december ... vestiging in het te bouwen complex van huisartsen, fysiotherapie, apotheek en dergelijke. Verweerder stelt te hebben onderzocht of het ...

 • Eerste aanleg - meervoudig van Rechtbank Almelo, March 07, 2001

  ...[Eiseres],. wonende te Enschede,. eiseres,. hierna te noemen [Eiseres],. procureur: mr. J.A. Holsbrink,. ... dit alleen binnen uw praktijk, bij mij en bij de verstrekkende apotheek bekend. Daarnaast stond in het betreffende deel van het dossier dat men ...

 • Kort geding van Rechtbank Utrecht, Voorzieningenrechter, June 27, 2008

  De zorgverzekeraars in dit kort geding hebben ieder voor zich een besluit genomen waarbij enkele geneesmiddelen binnen de verschillende geneesmiddelengroepen zijn aangewezen die door hen per 1 juli 2008 voor een bepaalde periode worden vergoed (individueel preferentiebeleid). Groothandels en apotheken vorderen een verbod jegens de zorgverzekeraars om deze besluiten uit te voeren wegens...

  ...ALLIANCE APOTHEEK B.V.,. gevestigd te Goes,. 10. de besloten vennootschap met beperkte ...CONFIOR ZORGVERZEKERAAR N.V.,. gevestigd te Enschede,. 10. de naamloze vennootschap. AGIS ZORGVERZEKERINGEN N.V.,. gevestigd te ...