arrest drugskoerier

52 resultaten voor arrest drugskoerier

 • Beoordeling vLex
 • Hoger beroep van Gerechtshof Amsterdam, 13 september 2010

  Verbeurdverklaring van geld dat drugskoerier bij inreis bij zich heeft. Motivering.

  ...TEGENSPRAAK (raadsman gemachtigd). ARREST VAN HET GERECHTSHOF AMSTERDAM. gewezen op het hoger beroep, ingesteld ...

 • Hoger beroep van Gerechtshof Amsterdam, 5 september 2008

  Vrijspraak drugskoerier bij zogenoemde "airbag-methode".

  arrestnummer:. parketnummer: 23-003456-07. datum uitspraak: 5 september 2008. ...

 • Uitspraak Nº 23-001808-15. Gerechtshof Amsterdam, 2016-03-11

  ...: 23-001808-15 Datum uitspraak: 11 maart 2016 TEGENSPRAAK Arrest van het gerechtshof Amsterdam gewezen op het hoger beroep, ingesteld tegen ... meer) naar de luchthaven Schiphol is gegaan teneinde een drugskoerier op te halen en/of de verzorging van die koerier geheel of gedeeltelijk op ...

 • Hoger beroep van Gerechtshof Amsterdam, 24 juli 2007

  Drugskoerier Schiphol (Schipholrichtlijnen, Bos-Polarissysteem, orientatiepunten LOVS)

  arrestnummer:. parketnummer: 23-004145-07. datum uitspraak: 24 juli 2007. TEGENSPRAAK. ...Niet valt in te zien waarom een drugskoerier die op de luchthaven Schiphol wordt aangehouden op een andere -mildere- ...

 • Hoger beroep van Gerechtshof Amsterdam, 5 september 2008

  Vrijspraak drugskoerier bij zogenoemde "airbag-methode".

  arrestnummer:. parketnummer: 23-001702-08. datum uitspraak: 5 september 2008. ...

 • Uitspraak Nº 23-004151-15. Gerechtshof Amsterdam, 2019-01-21

  ... . . TEGENSPRAAK . . . Arrest van het gerechtshof Amsterdam gewezen op het hoger beroep, ingesteld tegen ... de verdachte [J.B.] heeft geadviseerd om een EU-onderdaan als drugskoerier te gebruiken. De drugskoeriers die in het onderzoek in beeld zijn gekomen ...

 • Uitspraak Nº 15/870843-14. Rechtbank Noord-Holland, 2015-09-28

  ... soortgelijke reis op de luchthaven Zaventem (België) als drugskoerier aangehouden omdat hij, naar eigen zeggen: ‘boleta’s’ (de rechtbank ... en tenminste één andere persoon, aldus de Hoge Raad in het arrest van 22 januari 2008, LJN BB 7134. Van deelname is sprake als de verdachte ...

 • Uitspraak Nº 15/840162-13. Rechtbank Noord-Holland, 2015-09-28

  ... soortgelijke reis op de luchthaven Zaventem (België) als drugskoerier aangehouden omdat hij, naar eigen zeggen: ‘boleta’s’ (de rechtbank ... en tenminste één andere persoon, aldus de Hoge Raad in het arrest van 22 januari 2008, LJN BB 7134. Van deelname is sprake als de verdachte ...

 • Uitspraak Nº 15/840187-13. Rechtbank Noord-Holland, 2015-09-28

  ... soortgelijke reis op de luchthaven Zaventem (België) als drugskoerier aangehouden omdat hij, naar eigen zeggen: ‘boleta’s’ (de rechtbank ... en tenminste één andere persoon, aldus de Hoge Raad in het arrest van 22 januari 2008, LJN BB 7134. Van deelname is sprake als de verdachte ...

 • Eerste aanleg - meervoudig van Rechtbank Haarlem, 12 april 2012

  Drugskoerier Schiphol. Vrijspraak medeplegen. Overweging ten aanzien van het gewicht van de ingevoerde cocaïne. De rechtbank acht de geteste monsters in het onderhavige geval voldoende representatief.

  ...De raadsman onderbouwt zijn verweer met een door hem overgelegd arrest van het hof Amsterdam d.d. 9 maart 2012. Hij stelt zich op het standpunt ...

 • Hoger beroep van Gerechtshof Leeuwarden, 15 februari 2010

  De raadsman heeft vrijspraak van het ten laste gelegde onder 2 bepleit, omdat zich in het dossier geen stukken bevinden waaruit de rechtmatigheid van het optreden van de Oostenrijkse autoriteiten tijdens de aanhouding van een medeverdachte (drugskoerier) blijkt. Al hetgeen is voortgevloeid uit het optreden van de Oostenrijkse autoriteiten dient van het bewijs uitgesloten te worden, zodat...

  ...Parketnummer eerste aanleg: 18-630405-07. Arrest van 15 februari 2010 van het gerechtshof te Leeuwarden, meervoudige ... van de Oostenrijkse autoriteiten tijdens de aanhouding van de drugskoerier ([naam]) die in opdracht van verdachte handelde. Al hetgeen is ...

 • Uitspraak Nº 13/253875-18. Rechtbank Amsterdam, 2019-03-07

  ... tapgesprekken, dat verdachte een afspraak had met een drugskoerier in Frankrijk. De huurauto is vlak over de Nederlands grens aangehouden. ...De rechtbank verwijst naar een arrest van de Hoge Raad van 7 januari 2014 (ECLI:NL:HR:2014:14) waarin is ...

 • Uitspraak Nº 23-000362-14. Gerechtshof Amsterdam, 2015-04-03

  ...-000362-14 Datum uitspraak: 3 april 2015 TEGENSPRAAK Verkort arrest van het gerechtshof Amsterdam gewezen - na terugwijzing door de Hoge Raad ... [medeverdachte 1] aangezocht om (samen met een ander) als drugskoerier een partij cocaïne uit de Dominicaanse Republiek binnen het Nederlandse ...

 • Cassatie van Hoge Raad, 12 juli 2011

  1. Verbeurdverklaring; 2. onttrekking aan verkeer. Ad 1. In cassatie kan niet zonder meer blijken dat het Hof wat betreft het oordeel dat het bewezenverklaarde ook met de notitieblokken is begaan of voorbereid, heeft beraadslaagd en beslist n.a.v. het onderzoek ter terechtzitting. Het Hof had zijn oordeel daarom dienen te verduidelijken. Ad 2.’s Hofs oordeel dat de aan het verkeer onttrokken...

  12 juli 2011. Strafkamer. nr. 09/04980. Hoge Raad der Nederlanden. Arrest. op het beroep in cassatie tegen een arrest van het Gerechtshof te ... verdovende middelen is vernomen dat op 13 november 2008 een drugskoerier met de vlucht van Martinair MP 603 van Puerto Plata (Dominicaanse ...

 • Hoger beroep van Gerechtshof Amsterdam, 27 januari 2011

  Medeplegen van gijzeling en medeplegen van poging tot zware mishandeling, gepleegd met voorbedachten rade; vormverzuime. Eendaadse samenloop? Overschrijding redelijke termijn. Een drugskoerier die zonder drugs terugkomt wordt enkele dagen vastgehouden en mishandeld, terwijl zijn familie onder druk wordt gezet om de drugs te leveren dan wel een geldbedrag te betalen.

  ...datum uitspraak: 27 januari 2011. TEGENSPRAAK. VERKORT ARREST VAN HET GERECHTSHOF AMSTERDAM. gewezen op het hoger beroep, ingesteld ...

 • Hoger beroep van Gerechtshof Amsterdam, 2 april 2010

  Banksia- onderzoek. Medeplegen invoer cocaïne; poging invoer cocaïne; voorbereidingshandelingen; aanwezig hebben cocaïne; witwassen. Verweer: OM NO wegens schending recht op eerlijk proces. Surinaams parallellopend onderzoek niet gevoegd in Nederlands onderzoek. Wel onderlinge informatie uitwisseling. Verdediging geen zicht in onderzoeksresultaten, geen toetsing mogelijk. Hof verwerpt verweer....

  ...datum uitspraak: 2 april 2010. TEGENSPRAAK. VERKORT ARREST VAN HET GERECHTSHOF TE AMSTERDAM. gewezen op het hoger beroep, ingesteld ... heeft gebracht (aangebracht in of onder de schoenen van een drugskoerier, te weten [naam koerier3]) (ongeveer) 800 gram, in elk geval een ...

 • Hoger beroep van Gerechtshof Amsterdam, 27 januari 2011

  Medeplegen van gijzeling en medeplegen van het voorbereiden of het bevorderen van een feit, bedoeld in het vijfde lid van artikel 10 van de Opiumwet, door een ander gelegenheid en inlichtingen tot het plegen van dat feit trachten te verschaffen. Een drugskoerier die zonder drugs terugkomt wordt enkele dagen vastgehouden en mishandeld, terwijl zijn familie onder druk wordt gezet om de drugs te...

  ...datum uitspraak: 27 januari 2011. TEGENSPRAAK. VERKORT ARREST VAN HET GERECHTSHOF AMSTERDAM. gewezen op het hoger beroep, ingesteld ...

 • Eerste aanleg - meervoudig van Rechtbank Haarlem, 12 april 2012

  Drugskoerier Schiphol. Vrijspraak medeplegen. Overweging ten aanzien van het gewicht van de ingevoerde cocaïne. De rechtbank acht twee geteste monsters in het onderhavige geval voldoende representatief.

  ...De raadsman onderbouwt zijn verweer met een door hem overgelegd arrest van het hof Amsterdam d.d. 9 maart 2012. Hij stelt zich op het standpunt ...

 • Eerste aanleg - meervoudig van Rechtbank Haarlem, 12 april 2012

  Drugskoerier Schiphol. Vrijspraak medeplegen: hoewel uit de verklaring van verdachte weliswaar kan worden afgeleid dat verdachten, zijnde drie zussen, op de dag van hun vertrek naar Nederland van elkaar te weten zijn gekomen dat zij alle drie verdovende middelen hadden ingenomen teneinde deze in te voeren, is niet gebleken van een intensieve en dus nauwe samenwerking tussen verdachten met...

  ...De raadsman onderbouwt zijn verweer met een door hem overgelegd arrest van het hof Amsterdam d.d. 9 maart 2012, Hij stelt zich op het standpunt ...

 • Hoger beroep van Gerechtshof Leeuwarden, 2 juni 2010

  Verdachte heeft deelgenomen aan een criminele organisatie die tot doel had hennep naar Duitsland te smokkelen. Het hof acht aannemelijk dat verdachte niet de leider was van de organisatie, maar zij heeft door haar handelen als drugskoerier in belangrijke mate steun verleend aan de verwezenlijking van het doel van de organisatie.

  ...Parketnummer eerste aanleg: 19-830021-06. Arrest van 2 juni 2010 van het gerechtshof te Leeuwarden, meervoudige strafkamer, ... organisatie dient te worden vrijgesproken, nu zij slechts drugskoerier was, hetgeen onvoldoende is om haar als deelnemer aan te merken. Het hof ...

 • Hoger beroep van Gerechtshof Amsterdam, 27 januari 2011

  Medeplegen van gijzeling, medeplegen van het voorbereiden of het bevorderen van een feit, bedoeld in het vijfde lid van artikel 10 van de Opiumwet, door een ander gelegenheid en inlichtingen tot het plegen van dat feit trachten te verschaffen en medeplegen van opzettelijk handelen in strijd met een in artikel 2, onder A, van de Opiumwet gegeven verbod. Een drugskoerier die zonder drugs terugkomt...

  ...datum uitspraak: 27 januari 2011. TEGENSPRAAK. VERKORT ARREST VAN HET GERECHTSHOF AMSTERDAM. gewezen op het hoger beroep, ingesteld ...

 • Hoger beroep van Gerechtshof Amsterdam, 30 juni 2003

  Verdachte heeft zich samen met zijn mededader schuldig gemaakt aan een poging tot vrijheidsberoving van een drugskoerier. Verdachte heeft tevens schoten afgevuurd op de afhaler van de drugskoerier en diens vriendin, tengevolge waarvan zowel de afhaler als de vriendin gewond zijn geraakt. 7 jaar gevangenisstraf.

  arrestnummer. rolnummer 23-001483-02. datum uitspraak 30 juni 2003. tegenspraak. ... schuldig gemaakt aan een poging tot vrijheidsberoving van een drugskoerier. Hierbij heeft verdachte het slachtoffer [slachtoffer 3] bij de arm ...

 • Hoger beroep van Gerechtshof Amsterdam, 27 januari 2011

  Medeplegen van gijzeling en medeplegen van poging tot zware mishandeling, gepleegd met voorbedachten rade. Eendaadse samenloop? Overschrijding redelijke termijn. Een drugskoerier die zonder drugs terugkomt wordt enkele dagen vastgehouden en mishandeld, terwijl zijn familie onder druk wordt gezet om de drugs te leveren dan wel een geldbedrag te betalen.

  ...datum uitspraak: 27 januari 2011. TEGENSPRAAK. VERKORT ARREST VAN HET GERECHTSHOF AMSTERDAM. gewezen op het hoger beroep, ingesteld ...

 • Cassatie van Hoge Raad, 14 februari 2012

  Eén van de voorgestelde middelen is geen middel a.b.i. de wet. Middel m.b.t. de redelijke termijn slaagt en leidt tot strafvermindering. Twee middelen worden met art. 81 RO afgedaan.

  ...Strafkamer. nr. S 09/04284. Hoge Raad der Nederlanden. Arrest. op het beroep in cassatie tegen een arrest van het Gerechtshof te ... een kleine doch belangrijke rol heeft gespeeld door de drugskoerier van de benodigde informatie te voorzien en haar, tezamen met medeverdachte ...

 • Eerste aanleg - enkelvoudig van Rechtbank Haarlem, 6 mei 2009

  Drugskoerier; Algemene Douanewet; lijfsvisitatie; vormverzuim; ontvankelijkheid; bewijsuitsluiting; strafvermindering; Verdachte heeft opzettelijk 700 gram cocaine ingevoerd. Verdachte is onderworpen aan een lijfsvisitatie als bedoeld in de Algemene Douanewet. De politierechter vat het verwijderen van de onderkleding op als gehele ontkleding. Ten onrechte is hiervoor geen toestemming gevraagd aan

  ... de controlebevoegdheden, zoals in de zaak die heeft geleid tot het arrest van de Hoge Raad van 29 mei 2007, LJN AZ8795, noch van schending van ...