arrest heuptasje

25 resultaten voor arrest heuptasje

 • Beoordeling vLex
 • Uitspraak Nº 22-000953-16. Gerechtshof Den Haag, 2017-10-06

  .... . . . . . Arrest . . . . . . gewezen op het hoger beroep ... spullen in de stad Kafr Hamrah heeft achtergelaten waaronder een heuptasje met geld. 98 In het voornoemde chatgesprek met [betrokkene 6] zegt de ...

 • Uitspraak Nº 22-004071-16. Gerechtshof Den Haag, 2017-10-02

  ... . . . . Arrest . . . . gewezen op het hoger beroep tegen het vonnis ... . - de inhoud van het heuptasje, te weten: een prepaid simkaart van Lycamobile met code [code] en een ...

 • Uitspraak Nº 23-001033-18. Gerechtshof Amsterdam, 2019-09-17

  ... . . TEGENSPRAAK (gemachtigde raadsman) . . . Arrest van het gerechtshof Amsterdam gewezen op het hoger beroep, ingesteld tegen ...Ik zag dat [medeverdachte] naast een oude man stond die een heuptasje droeg. Ik zag dat [medeverdachte] zijn hand uitgestrekt hield aan een ...

 • Uitspraak Nº 13/845234-17 (A), 13/729008-18 (B) en 13/845048-18 (C) (Promis). Rechtbank Amsterdam, 2020-03-12

  ... en uitgaven heeft de rechtbank acht geslagen op het hierna genoemde arrest. . . . . Door de Hoge Raad is bij ...In deze kledingkast werd een zwart heuptasje van het merk Gucci aangetroffen. In het heuptasje zat een op een vuurwapen ...

 • Eerste aanleg - meervoudig van Rechtbank Oost-Brabant, January 31, 2013

  Verdachte wordt terzake diefstal met geweld [2x], bedreiging, verduistering en opzetheling, veroordeeld tot een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van 487 dagen. Tevens wordt aan verdachte een voorwaardelijke terbeschikkingstelling opgelegd.

  ... tegen die [slachtoffer 1] heeft gezegd: "Ik heb een mes in mijn heuptasje, geef me je geld", althans woorden van gelijke dreigende aard en/of ...37 lid 2 Sr. De raadsvrouwe wijst in dit verband op het arrest van de Hoge Raad d.d. 17 juni 1997, LJN ZD0762). Nu er voorts geen andere ...

 • Uitspraak Nº 01/993250-16. Rechtbank Oost-Brabant, 2016-08-01

  ...De rechtbank verwijst naar het arrest van de Hoge Raad van 20 maart 2004, ECLI:NL:HR:2004:AM2533, in het ... zijn onder meer de navolgende goederen aangetroffen: - een heuptasje op de (ouder)slaapkamer. In het tasje werd het rijbewijs en vaarbewijs van ...

 • Uitspraak Nº 23-000475-15. Gerechtshof Amsterdam, 2015-06-11

  ...: 23-000475-15 datum uitspraak: 11 juni 2015 TEGENSPRAAK Arrest van het gerechtshof Amsterdam gewezen op het hoger beroep, ingesteld tegen ... doorgeladen vuurwapen alsmede een aanzienlijk geldbedrag in een heuptasje bij zich te dragen. Een redelijk vermoeden van schuld aan een strafbaar ...

 • Uitspraak Nº 20-002410-16. Gerechtshof 's-Hertogenbosch, 2017-11-10

  ... TEGENSPRAAK . . . . Arrest van de meervoudige kamer voor strafzaken van het gerechtshof . . ... in een dressoir in de huiskamer en een laatste deel zit in een heuptasje in een ander dressoir in de huiskamer. Ik weet niet of het er nog ligt. Er ...

 • Uitspraak Nº 20-002358-16. Gerechtshof 's-Hertogenbosch, 2017-11-10

  ... TEGENSPRAAK . . . . Arrest van de meervoudige kamer voor strafzaken van het gerechtshof . . ... in een dressoir in de huiskamer en een laatste deel zit in een heuptasje in een ander dressoir in de huiskamer. Ik weet niet of het er nog ligt. Er ...

 • Uitspraak Nº 23-003982-12. Gerechtshof Amsterdam, 2015-06-22

  ...: 23-003982-12 Datum uitspraak: 22 juni 2015 TEGENSPRAAK Arrest van het gerechtshof Amsterdam gewezen op het hoger beroep, ingesteld tegen ... aantekeningen, met dien verstande dat het in beslag genomen heuptasje (volgnummer 36) zal worden verbeurd verklaard nu het onder 1 ten laste ...

 • Uitspraak Nº 18/730200-19. Rechtbank Noord-Nederland, 2020-06-26

  ...De officier van justitie heeft hierbij gewezen op het arrest van de Hoge Raad d.d. 11 april 2017 ( ECLI:NL:HR:2017:644). . . ...Verder heeft hij zwarte schoenen en een zwart heuptasje. Hij heeft donker haar, slank postuur. Vervolgens zie ik deze persoon ...

 • Uitspraak Nº 13/281860-19. Rechtbank Amsterdam, 2020-07-08

  ... onmiddellijk na aankomst in zijn hotelkamer dat de rits van zijn heuptasje open stond en dat zijn paspoort, ID-kaart, visum voor Duitsland, ...Volgens vaste jurisprudentie, waaronder het arrest van het gerechtshof Amsterdam van 28 september 2017 ...

 • Uitspraak Nº 13/281855-19. Rechtbank Amsterdam, 2020-07-08

  ... onmiddellijk na aankomst in zijn hotelkamer dat de rits van zijn heuptasje open stond en dat zijn paspoort, ID-kaart, visum voor Duitsland, ...Volgens vaste jurisprudentie, waaronder het arrest van het gerechtshof Amsterdam van 28 september 2017 ...

 • Uitspraak Nº 13/281878-19. Rechtbank Amsterdam, 2020-07-08

  ... onmiddellijk na aankomst in zijn hotelkamer dat de rits van zijn heuptasje open stond en dat zijn paspoort, ID-kaart, visum voor Duitsland, ...Volgens vaste jurisprudentie, waaronder het arrest van het gerechtshof Amsterdam van 28 september 2017 ...

 • Uitspraak Nº 20-001602-15. Gerechtshof 's-Hertogenbosch, 2018-02-19

  ... TEGENSPRAAK . . . Arrest van de meervoudige kamer voor strafzaken van het gerechtshof . ...Ik had het vuurwapen bij mij in een heuptasje. Ik heb dat tasje tijdens de rit naar Breda open gehad en in dat tasje ...

 • Uitspraak Nº 23-001548-16. Gerechtshof Amsterdam, 2017-06-21

  ... . . . . Arrest van het gerechtshof Amsterdam gewezen op het hoger beroep, ingesteld tegen ...Ik zag dat hij op moment met twee handen aan mijn heuptasje zat. Ik zag dat hij probeerde om de knop in te drukken zodat mijn tasje ...

 • Uitspraak Nº 23-001547-16. Gerechtshof Amsterdam, 2017-06-21

  ... . . . . Arrest van het gerechtshof Amsterdam gewezen op het hoger beroep, ingesteld tegen ...Ik zag dat hij op moment met twee handen aan mijn heuptasje zat. Ik zag dat hij probeerde om de knop in te drukken zodat mijn tasje ...

 • Uitspraak Nº 20-001457-15. Gerechtshof 's-Hertogenbosch, 2018-02-19

  ... TEGENSPRAAK . . . Arrest van de meervoudige kamer voor strafzaken van het gerechtshof . ...Ik had het vuurwapen bij mij in een heuptasje. Ik heb dat tasje tijdens de rit naar Breda open gehad en in dat tasje ...

 • Cassatie van Hoge Raad, March 20, 2012

  Klacht over grondslagverlating dan wel innerlijke tegenstrijdigheid. Het Hof heeft de voorbedachte raad bewezenverklaard met doorhaling in de bewezenverklaring van het tenlastegelegde onderdeel "na kalm beraad en rustig overleg". Gelet op de vaststellingen van het Hof moet worden aangenomen dat het Hof kennelijk bij vergissing die woorden heeft doorgehaald in de voor de...

  ...Strafkamer. nr. S 11/00281. Hoge Raad der Nederlanden. Arrest. op het beroep in cassatie tegen een arrest van het Gerechtshof te ...Ik zag vervolgens in een flits dat zijn rechterhand naar zijn heuptasje ging. Ik dacht op dat moment dat [verdachte] mijn geld zou pakken. Echter ...

 • Eerste aanleg - meervoudig van Rechtbank Arnhem, January 30, 2012

  De militaire kamer veroordeelt een 25-jarige man uit Purmerend voor het voorhanden hebben van wapens en munitie en illegaal vuurwerk. Extraterritoriale werking Wet Wapens en Munitie.

  ... genomen alarmpistool wordt onttrokken aan het verkeer en dat het heuptasje met opdruk Sol*Jah en een antenne teruggegeven zullen worden aan de ...De Hoge Raad heeft in 1983 in zijn arrest over de extraterritoriale werking van de Vuurwapenwet overwogen dat:. ...

 • Hoger beroep van Gerechtshof Amsterdam, December 14, 2012

  Megazaak Alpamayo. Het hof geeft een kader voor beoordeling van bewijswaarde en bewijskracht van de inhoud van afgeluisterde en opgenomen telefoongesprekken, door openbaar ministerie gepresenteerd als versluierend van karakter. Te stellen eisen aan verankering in ondersteunend bewijs. In casu is hieraan niet voldaan. Volledige vrijspraak van ten laste gelegd medeplegen van...

  ...datum uitspraak: 14 december 2012. TEGENSPRAAK. Verkort arrest van het gerechtshof Amsterdam gewezen op het hoger beroep, ingesteld tegen ... zittend op bed aangetroffen met in zijn handen een zwart heuptasje. In dit tasje is één van de in de tenlastelegging genoemde vuurwapens is ...

 • Hoger beroep van Gerechtshof Arnhem, May 17, 2010

  Poging tot moord, zware mishandeling, bezit GHB; 9 jaar gevangenisstraf

  ...Uitspraak d.d.: 17 mei 2010. TEGENSPRAAK. Arrest van de meervoudige kamer voor strafzaken gewezen op het hoger beroep, ... Benq; - 1 weegschaal; - 1 kom; - 1 antenne E lock; - 1 zwart heuptasje; - 1 bruin heuptasje; - 1 mobiele telefoon van het merk Alcatel; - kleding ...

 • Cassatie van Hoge Raad, October 17, 2006

  Antilliaanse zaak. Fouillering o.g.v. bevel HovJ betreffende eenieder en elk voertuig vzv. aan bepaalde kenmerken is voldaan. Verdachte is kort na aankomst vanuit A'dam op de luchthaven Hato te Curaçao als inzittende van een auto ter controle staande gehouden. Bij onderzoek bleek hij het bewezenverklaarde geldbedrag bij zich te hebben en werd in de auto in een heuptasje een paspoort aangetroffen...

  ...Strafkamer. nr. 01224/05 A. EC/SM. Hoge Raad der Nederlanden. Arrest. op het beroep in cassatie tegen een vonnis van het Gemeenschappelijk Hof ... geldbedrag bij zich te hebben en werd in de auto in een heuptasje een paspoort aangetroffen op naam van een ander maar met de foto van de ...

 • Eerste aanleg - meervoudig van Rechtbank Zwolle, December 14, 2012

  verkrachting, mensenhandel, uitbuiting, criminele organisatie, witwassen, gewoontewitwassen, feitelijk leiding geven, verduistering, gebruik maken, valsheid in geschrift.

  ...De raadsman heeft verwezen naar een arrest van het Gerechtshof Amsterdam van 9 maart 2012 (LJN BV8850), waaruit onder ...te Deventer binnengaat. Ik zie dat [medeverdachte-7] een heuptasje en een. witte envelop van ongeveer 15 bij 20 cm in zijn hand heeft. 15.58 ...

 • Cassatie van Hoge Raad, February 24, 2004

  1. Verband tussen bewijsverkrijging en mogelijk onrechtmatig handelen politie. 2. Eisen aan verweer ex art. 359a Sv. Ad 1. Ambtshalve wegens inbraken bekende verdachte wordt om 2.30 uur door agenten aangesproken, maar gaat er vandoor. Hij wordt bij zijn schouder gepakt en losgelaten zodra hij stilstaat. Op de vraag of hij inbrekerswerktuigen bij zich heeft geeft hij zijn jas aan de agenten...

  ...Strafkamer. nr. 01133/03. SG/SM. Hoge Raad der Nederlanden. Arrest. op het beroep in cassatie tegen een arrest van het Gerechtshof te ... heeft verdachte de verbalisanten vrijwillig zijn jas en heuptasje gegeven en tegen verbalisanten gezegd dat zij zelf maar moesten kijken. ...