arrest spookrijder

13 resultaten voor arrest spookrijder

 • Beoordeling vLex
 • Cassatie van Hoge Raad, December 05, 2006

  Voorwaardelijk opzet op levensberoving spookrijder. HR herhaalt toepasselijke overwegingen uit HR NJ 2003, 552 en HR NJ 1997, 199. Het hof heeft vastgesteld dat: i. verdachte in een poging aan de politie te ontkomen in de vroege morgen van 25-07-04 bewust als spookrijder een snelweg is opgereden; ii. verdachte daarbij over een traject van ± 2,5 km met ± 100 km/u afwisselend over vluchtstrook en...

  ...Strafkamer. nr. 00653/06. DV/CAW. Hoge Raad der Nederlanden. Arrest. op het beroep in cassatie tegen een arrest van het Gerechtshof te ... te ontkomen in de vroege morgen van 25 juli 2004 bewust als spookrijder, dus tegen het verkeer in, een autosnelweg is opgereden;. ii. de verdachte ...

 • Uitspraak Nº 23-003500-17. Gerechtshof Amsterdam, 2018-07-02

  ... . . TEGENSPRAAK . . . Verkort arrest van het gerechtshof Amsterdam gewezen op het hoger beroep, ingesteld tegen ... troffen politieambtenaren na een verkregen melding van een spookrijder omstreeks 01.00 uur op de vluchtstrook van de ringweg A10 te Amsterdam een ...

 • Uitspraak Nº 21-005652-15. Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 2016-04-18

  ... TEGENSPRAAK. . . Verkort arrest van de meervoudige kamer voor strafzaken. gewezen op het hoger beroep, ... zijn dan dat verdachte, die de Volkswagen Passat bestuurde, de spookrijder was. Het hof is van oordeel dat de conclusies van de politie en het NFI op ...

 • Uitspraak Nº 23-005556-13. Gerechtshof Amsterdam, 2016-03-02

  ...: 23-005556-13 datum uitspraak: 2 maart 2016 TEGENSPRAAK Verkort arrest van het gerechtshof Amsterdam gewezen - na verwijzing door de Hoge Raad ... – en gedurende langere tijd met hoge snelheid – als spookrijder tegen de rijrichting in gereden. Geen enkele getuige die over dat ...

 • Uitspraak Nº 13/654154-18. Rechtbank Amsterdam, 2019-01-24

  ...Verdachte heeft zich als een spookrijder gedragen door meermalen te hard en op de verkeerde weghelft te rijden. De ... parketnummer 23/000301-17, betreffende het onherroepelijk geworden arrest van 14 juli 2017 van het Gerechtshof Amsterdam, waarbij verdachte is ...

 • Cassatie van Hoge Raad, October 11, 2011

  Onderzoek art. 8.2.b WVW 1994; bloedmonster. De HR stelt voorop dat een afgenomen bloedmonster zonder uitstel wordt toegezonden aan het laboratorium dat met het onderzoek is belast. Het is aan de feitenrechter om dit te beoordelen (vgl. HR NJ 1991/42). Indien de rechter oordeelt dat bedoelde waarborg niet is nageleefd, leidt dit tot bewijsuitsluiting (vgl. HR NJ 1978/385). Art. 359a Sv is niet...

  ...Strafkamer. nr. 10/05321. Hoge Raad der Nederlanden. Arrest. op het beroep in cassatie tegen een arrest van het Gerechtshof te ...Door een aantal getuigen is verklaard dat zij die avond een 'spookrijder' hebben waargenomen op voornoemde autosnelweg. [verbalisant 1], aspirant ...

 • Cassatie van Hoge Raad, December 11, 2009

  Verbintenissenrecht. Beroepsaansprakelijkheid advocaat? Maatstaf HR 24 oktober 1997, NJ 1998, 257.

  ...Eerste Kamer. 08/01402. DV/AS. Hoge Raad der Nederlanden. Arrest. in de zaak van:. [Eiser],. wonende te [woonplaats],. EISER tot cassatie,. ... de rechtbank bij eindvonnis van 26 oktober 2005 dat er een spookrijder is geweest die onbekend is gebleven en na het ongeval is doorgereden, en ...

 • Hoger beroep van Gerechtshof 's-Gravenhage, November 29, 2010

  De verdachte heeft, terwijl zij onder zeer aanzienlijke invloed van alcohol verkeerde, op zeer roekeloze wijze een auto bestuurd en een dodelijk verkeersongeval veroorzaakt. Bij het bepalen van de straf heeft het hof mede in aanmerking genomen dat de verdachte meermalen onherroepelijk is veroordeeld voor rijden onder invloed van alcohol, waarbij éénmaal een voorwaardelijke ontzegging van de...

  ...Gerechtshof te 's-Gravenhage. meervoudige kamer voor strafzaken. Arrest. gewezen op het hoger beroep tegen het vonnis van de rechtbank Rotterdam ...Door een aantal getuigen is verklaard dat zij die avond een 'spookrijder' hebben waargenomen op voornoemde autosnelweg.13 [Verbalisant], aspirant ...

 • Cassatie van Hoge Raad, February 10, 2009

  Voorwaardelijk opzet op de dood in het verkeer. Met de overweging dat de vastgestelde feiten geen andere conclusie toelaten dan dat verdachte zelfs bereid was zichzelf en zijn vriendin aan dodelijk letsel bloot te stellen, heeft het Hof er blijk van gegeven dat het bij zijn oordeelsvorming omtrent de aanwezigheid van voorwaardelijk opzet de vraag onder ogen heeft gezien of verdachte (eveneens) op

  ...Strafkamer. Nr. 08/01200. Hoge Raad der Nederlanden. Arrest. op het beroep in cassatie tegen een arrest van het Gerechtshof te ... te ontkomen in de vroege morgen van 25 juli 2004 bewust als spookrijder, dus tegen het verkeer in, een autosnelweg is opgereden;. II. de verdachte ...

 • Cassatie van Hoge Raad, December 16, 2005

  Scientology-zaak. Geschil over de rechtmatigheid van het openbaar maken op het internet van door auteursrecht beschermde (deels ongepubliceerde) werken door plaatsing van citaten daaruit op een website; cassatie, gevolgen van de intrekking van het principaal beroep, gevolgen voor het voorwaardelijk ingesteld incidenteel beroep.

  ...Eerste Kamer. Nr. C04/020HR. JMH/RM. Hoge Raad der Nederlanden. Arrest. in de zaak van:. de rechtspersonen naar buitenlands recht. 1. CHURCH OF ... van de Auteursrechtrichtlijn, De stille strijd tegen een spookrijder, NJB 2002, pp. 1690-1695 en J.M.B. Seignette, Implementatie en dan nog ...

 • Cassatie van Hoge Raad, January 15, 2008

  1. Verzoek reconstructie. 2. Inrijden op agent. Ad 1. Maatstaf bij de beoordeling van een verzoek om een reconstructie te houden is of de rechter de noodzaak van het verzochte is gebleken. In aanmerking genomen dat het Hof de tot het bewijs gebezigde verklaring van verdachte kennelijk aldus heeft begrepen dat hij met zodanige snelheid reed dat hij de politieagent omver had gereden indien hij niet

  ...Strafkamer. nr. 01751/06. DV/SM. Hoge Raad der Nederlanden. Arrest. op het beroep in cassatie tegen een arrest van het Gerechtshof te ...: HR 5 december 2006, LJN AZ1668, NJ 2006, 663 waarin een spookrijder het "kicken vond om met zijn ...

 • Cassatie van Hoge Raad, June 01, 2004

  Bewijs van schuld ex art. 6 WVW 1994. 1. Bij de beoordeling of de schuld aan het verkeersongeval uit de gebezigde bewijsmiddelen kan worden afgeleid komt het aan op het geheel van gedragingen van de verdachte, de aard en ernst daarvan en de overige omstandigheden van het geval. Niet valt in zijn algemeenheid aan te geven of één verkeersovertreding voldoende kan zijn voor de bewezenverklaring van...

  ...Strafkamer. nr. 01889/03. AGJ/SM. Hoge Raad der Nederlanden. Arrest. op het beroep in cassatie tegen een arrest van het Gerechtshof te Arnhem ... de Hoge Raad in een beroep op een soort black-out door een spookrijder, die werd vervolgd ter zake van art. 25 WVW oud, een uitdrukkelijk ...

 • Cassatie van Hoge Raad, March 13, 2007

  Bewijs van opzet op geweld bij bewezenverklaring van diefstal met geweld. Het hof heeft geoordeeld dat verdachte opzet had op het plegen van geweld tegen de politieagent X. Voor dat opzet kan echter niet redengevend zijn de tot het bewijs gebezigde verklaring van verdachte, vzv. inhoudende: "Toen ik in de smalle doorgang rende, sprong de agent opeens voor mij. Ik rende zo hard, dat ik niet...

  ...Strafkamer. nr. 00266/06. ZK/JH. Hoge Raad der Nederlanden. Arrest. op het beroep in cassatie tegen een arrest van het Gerechtshof te ...AG. 1 Voor een geval waarin het uitwijken van een spookrijder voor tegenliggers niet aan het aannemen van (voorwaardelijk) opzet in de ...