arrest warmtebeeldkijker

4 resultaten voor arrest warmtebeeldkijker

 • Beoordeling vLex
 • Cassatie van Hoge Raad, 20 januari 2009

  De opvatting dat elk gebruik van de warmtebeeldkijker waarbij de zich in de woning van verdachte bevindende warmtebron wordt gemeten een zodanige inbreuk maakt op de persoonlijke levenssfeer van verdachte, dat voor deze inbreuk art. 2 Pol.wet 1993 geen grondslag kan bieden, is onjuist.

  20 januari 2009. Strafkamer. 07/11672. Hoge Raad der Nederlanden. Arrest. op het beroep in cassatie tegen een arrest van het Gerechtshof te ... heeft een medewerker van [A] met behulp van een warmtebeeldkijker nader onderzoek verricht uit welk onderzoek het vermoeden van een ...

 • Uitspraak Nº 23-000725-18. Gerechtshof Amsterdam, 2018-07-27

  ... . TEGENSPRAAK (gemachtigd raadsvrouw) . . . Arrest van het gerechtshof Amsterdam gewezen op het hoger beroep, ingesteld tegen ...Tevens werd er met behulp van een warmtebeeldkijker gezocht vanuit een helikopter. Na enige tijd zag ik dat er een jongen uit ...

 • Cassatie van Hoge Raad, 13 november 2012

  Artt. 126g, 152, 359a Sv. Aanhouding t.z.v. winkeldiefstal na observatie door ‘veelplegersteam’. Verdachte is aangehouden ter zake van winkeldiefstal nadat hij was gevolgd en geobserveerd door verbalisanten werkzaam bij een zgn. ‘veelplegersteam’. De HR herhaalt relevante overwegingen uit HR LJN AA5254 en BI5629. Observaties als de onderhavige, waarvoor geen machtiging a.b.i. art. 126g Sv is...

  ...Strafkamer. nr. S 10/02916. MSP/NA. Hoge Raad der Nederlanden. Arrest. op het beroep in cassatie tegen een arrest van het Gerechtshof te ... was door opsporingsambtenaren gebruik gemaakt van een warmtebeeldkijker. De Hoge Raad oordeelde dat de opvatting dat elk gebruik van de ...

 • Hoger beroep van Gerechtshof Arnhem, 24 januari 2012

  Gebruik inzet van IMSI-catcher. De gewraakte inbreuk op de privacy is, als daarvan al kan worden gesproken, zo weinig ingrijpend, dat daarvoor voldoende rechtsgrond is aan te wijzen in artikel 2 van de Politiewet. Het hof is van oordeel dat met betrekking tot de inzet van dit apparaat zich geen vormverzuim heeft voorgedaan. Verdachte wordt veroordeeld tot 24 maanden gevangenisstraf.

  ...Uitspraak d.d.: 24 januari 2012. TEGENSPRAAK. Promis. Verkort arrest van de meervoudige kamer voor strafzaken. gewezen op het hoger beroep, ..., vergelijkbaar met de inzet van bijvoorbeeld een warmtebeeldkijker (HR NJ 2009, 225; artikel 2 Politiewet voldoende basis) in elk geval niet ...