belastingdienst heerlen telefoon

32 resultaten voor belastingdienst heerlen telefoon

 • Beoordeling vLex
 • Uitspraak Nº 03/995002-12. Rechtbank Limburg, 2016-06-15

  ... justitie uit stortingen van de Belastingdienst naar aanleiding van de onjuiste eigen ... [BSN-nummer 3] , telefoonnummer [telefoonnummer 1] : . . . ... ABP Heerlen . 5310 euro . ...

 • Uitspraak Nº 03/995001-12. Rechtbank Limburg, 2016-06-15

  ... . . Nu de Belastingdienst aan de verdachte bestuurlijke boetes heeft ... [BSN-nummer 3] , telefoonnummer [telefoonnummer 1] : . . . ... ABP Heerlen . 5310 euro . ...

 • Uitspraak Nº 13/845050-07 (Promis). Rechtbank Amsterdam, 2016-02-03

  ... onjuist doen van bij de Belastingdienst voorziene aangifte voor de omzetbelasting (feit ... 2] kon [naam 4] bereiken op het telefoonnummer [telefoonnummer] . [persoon 2] heeft [verdachte] ... der Belastingen of de Belastingdienst te Heerlen ingediende elektronische aangiften en/of ...

 • Uitspraak Nº 03/702003-12. Rechtbank Limburg, 2018-03-29

  ... woorden van de advocaat als ‘telefooncentrale’. Daarnaast is er volgens de verdediging geen ... Limburgs dialect zoals dat in de omgeving Heerlen/Landgraaf/Kerkrade wordt gesproken, uitgesproken. ... . De Belastingdienst heeft inkomensgegevens over de jaren 2012 en 2013 ...

 • Uitspraak Nº 03/864012-13. Rechtbank Limburg, 2018-03-29

  ... andere uit het tappen van vele telefoonlijnen, het plaatsen van OVC-apparatuur (Opname ... Limburgs dialect zoals dat in de omgeving Heerlen/Landgraaf/Kerkrade wordt gesproken, uitgesproken. ... . . Bij de Belastingdienst waren van [verdachte] ten tijde van het ...

 • Uitspraak Nº 14/00123, 14/00124, 14/00129 en 14/00130. Gerechtshof Amsterdam, 2016-05-31

  ... de inspecteur van de Belastingdienst, de inspecteur. . . . . . . ...Telefoon / fax (beperkt tot [adres 2] , privé gebruik . ... . . - Van der Valk Heerlen d.d. 27 april 2002. De belanghebbende heeft een ...

 • Uitspraak Nº 23-005219-15. Gerechtshof Amsterdam, 2017-03-29

  ... enig geldbedrag aan mobiele telefoonkosten), te weten (onder meer): . . . . ... 2003 tot en met 14 september 2009 te Heerlen en/of Lelystad en/of Amsterdam en/of Apeldoorn ... der Belastingen en/of de Belastingdienst te Heerlen en/of Lelystad en/of Amsterdam en/of ...

 • Cassatie van Hoge Raad, 25 januari 2011

  Bewijsklachten. Uit de gebezigde bewijsmiddelen kan nauwe en volledige samenwerking met mededaders worden afgeleid en uit de door het Hof weergegeven feiten en omstandigheden heeft het Hof kunnen afleiden dat verdachte wist dat de ingediende verzoeken om teruggave van dividendbelasting vals waren.

  ... tussen oktober 2003 en januari 2004 te Heerlen, telkens tezamen en in vereniging met anderen, ... of meer listige kunstgrepen, de Belastingdienst te Heerlen, heeft bewogen tot afgifte van ... de persoon waarvan zij hem het telefoonnummer heeft gegeven daar is". Verdachte antwoordt ...

 • Uitspraak Nº 01/993346-15. Rechtbank Oost-Brabant, 2018-04-20

  ...Heerlen. in elk geval in Nederland,. meermalen, althans .... 1. een dossier van de Belastingdienst/Fiod kantoor Eindhoven, met dossiernummer ...De telefoon met nummer [telefoonnummer 1] werd gebruikt voor ...

 • Uitspraak Nº AWB - 10 _ 1059, 10_1060, 10_1061, 10_1062, 10_4908, 10_4909. Rechtbank Noord-Holland, 2015-09-30

  ... de inspecteur van de Belastingdienst, kantoor Amsterdam , verweerder. . . . ... in het VK nota’s voor televisie, telefoon, water en licht. . . . . ... 1998 stuurt [X] een brief aan [L1] te Heerlen, inzake zijn deelname in een vennootschap. [X] ...

 • Hoger beroep van Gerechtshof Amsterdam, 28 februari 2013

  Belanghebbende is te kwader trouw met betrekking tot het in aftrek brengen van rentekosten in verband met de eigen woning. De boete is passend en geboden.

  ...en. de inspecteur van de Belastingdienst/Amsterdam,. de inspecteur. 1. Ontstaan en loop ...gas, water, licht, telefoon, televisie);. - in Nederland auto’s tot zijn ... op één landelijk adres - in Heerlen - te verwerken). Belanghebbende bestrijdt de ...

 • Uitspraak Nº 12/00844. Gerechtshof 's-Hertogenbosch, 2015-09-11

  ... de inspecteur van de Belastingdienst, kantoor [vestigingsplaats] , . hierna: ..., de Belastingdienst/kantoor Buitenland te Heerlen en de Belastingdienst/kantoor Arnhem; . ... de werf, zoals het aannemen van de telefoon, het uitwerken van offertes, het opmaken van ...

 • Uitspraak Nº 03/721512-15. Rechtbank Limburg, 2016-08-09

  ...B. Jegers, advocaat, kantoorhoudende te Heerlen. . . . . . . 1 ... rechter-commissaris en de door de belastingdienst vergaarde gegevens, waaruit blijkt dat ... een e-mail terug ontvangen met een telefoonnummer. Dit nummer kon hij bellen om een afspraak te ...

 • Uitspraak Nº 01/993297-15. Rechtbank Oost-Brabant, 2019-03-19

  ... waarbij een van zijn Nederlandse telefoonnummers stond vermeld op de website van zijn bedrijf. ... keer GBL besteld, die bij hem thuis in Heerlen is geleverd. Toen het niet meer mogelijk was om ...De belastingdienst heeft inmiddels aangegeven dat [onderneming 2] in ...

 • Uitspraak Nº 200.259.449_01. Gerechtshof 's-Hertogenbosch, 2020-02-20

  ... advocaat mr. J.F.E. Kikken te Heerlen. . . . . . . 1 Het ... klanten in de showroom, beantwoordde de telefoon, maakte afspraken met potentiele klanten en deed ... beroep overgelegde brief van de belastingdienst aan de man van 5 december 2019 blijkt dat er op ...

 • Uitspraak Nº 13/520094-09. Rechtbank Amsterdam, 2015-12-10

  ... Op 1 oktober 2007 is de Belastingdienst een onderzoek gestart naar de aangiften ... gemaakt van het gebruikmaken van telefoons van Rochdale door familieleden van verdachte en ... 2005 door de Belastingdienst ontvangen te Heerlen. 105 In deze aangifte wordt als inkomen uit werk ...

 • Uitspraak Nº 17/00354. Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 2017-12-19

  ... de inspecteur van de Belastingdienst/Douane/Kantoor Nijmegen (hierna: de Inspecteur) ...Ook heb ik hem per telefoon gesproken. Ook hadden wij e-mailcontact. De ... door de Inspecteur opgegeven postadres in Heerlen gezonden. De Inspecteur heeft ter zitting van het ...

 • Uitspraak Nº AWB - 17 _ 1980. Rechtbank Noord-Nederland, 2018-04-17

  ... . de inspecteur van de Belastingdienst/kantoor Heerlen, verweerder. (gemachtigde: ...Ook zijn via deze bankrekening krant-, telefoon-, tv- en internetabonnementen betaald. Daarnaast ...

 • Uitspraak Nº HD 200.107.009_01. Gerechtshof 's-Hertogenbosch, 2015-10-20

  ...P.M. Scholtes te Heerlen, als vervolg op het door het hof gewezen ... van Advies B.V.] gevoerd telefoongesprek heeft bevestigd dat, na betaling van de koopprijs ... plaatsvervangend directeur bij de belastingdienst; - mevrouw [getuige 3] , echtgenote van ...

 • Eerste aanleg - meervoudig van Rechtbank 's-Hertogenbosch, 6 september 2012

  Gevangenisstraf voor de duur van 6 jaren voor een groot aantal gekwalificeerde diefstallen en pogingen daartoe, waaronder meerdere ladingdiefstallen, voor witwassen en voor deelneming aan een organisatie die tot oogmerk heeft het plegen van misdrijven.

  ...2010 op de parkeerplaats "Langveld" te Heerlen tezamen en in vereniging met. een ander of ..., waaruit blijkt dat twee telefoonnummers die in gebruik zijn bij [medeverdachte 2] en ...Uit door de Belastingdienst verstrekte inkomensgegevens van verdachte blijkt ...

 • Cassatie van Hoge Raad, 2 oktober 2012

  HR: 81 RO en strafvermindering i.v.m. de overschrijding van de redelijke termijn.

  ... vermelden en die aangiften bij de belastingdienst Ondernemingen Emmen ingediend,. (het betrof de ... Particulieren/ondernemingen te Heerlen ingediend,. (het betrof de navolgende aangiften). ...] belde, belde ik hem op zijn mobiele telefoon Als bij geen vaste inrichting in Duitsland zou ...

 • Hoger beroep van Gerechtshof 's-Hertogenbosch, 9 mei 2008

  Verdachte wordt veroordeeld wegens oplichting en het plegen van valsheid in geschrift tot gevangenisstraf. Verweren ter zake rechtmatigheid van het vooronderzoek deels gehonoreerd, echter niet resulterend in niet-ontvankelijkheid van het openbaar ministerie.

  ... als ambtenaar werkzaam bij de [Belastingdienst] een (of meer) verzoek(en) tot teruggave van ... te zijn gestort door de Belastingdienst Heerlen afdeling Buitenland. De betalingen blijken ...Hij lette op telefoontjes die binnen kwamen, welke klanten zich meldden en ...

 • Eerste aanleg - meervoudig van Rechtbank Zutphen, 5 juli 2011

  Verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan diverse vormen van fraude.: belastingfraude, faillissementsfraude en valsheid in geschrift, meermalen gepleegd, alsmede oplichting. Verdachte is door diens raadsman afgeschilderd als een soort weldoener, die andere ondernemers van hun problemen afhelpt. Hij wikkelt na een overname van een bedrijf/vennootschap zaken af en beëindigt de onderneming....

  ... de Inspecteur der belastingen/de Belastingdienst te. Apeldoorn gestelde termijn heeft gedaan, ...Heerlen en/of Utrecht, althans in Nederland, tezamen en ...(a)t(uur) en/of een telefooncentrale, althans (een) goed(eren),. op naam van [naam 8 ...

 • Hoger beroep van Gerechtshof 's-Hertogenbosch, 5 februari 2013

  Verzet tegen dwangbevel Ontvanger ongegrond, geen handelen in strijd met de Leidraad Invordering noch in strijd met door de Directeur opgewekt vertrouwen.

  ...tegen. Ontvanger v/d Belastingdienst Limburg, Kantoor Buitenland,. kantoorhoudende te Heerlen,. geïntimeerde,. advocaat: mr. E.E. Schipper te ...h) Op 22 oktober 2007 heeft Batavia per telefoon de hoorzitting afgezegd. Namens de Directeur is ...

 • Eerste aanleg - meervoudig van Rechtbank Zutphen, 25 maart 2008

  De voormalig bedrijfsleider van een Harderwijkse horeca-onderneming is veroordeeld tot 8 maanden gevangenisstraf voorwaardelijk en een werkstraf van 180 uur. De verdachte heeft zich gedurende een aanzienlijk periode mede schuldig gemaakt aan belasting- en valsheidsdelicten. Door het bewezenen is de samenleving in hoge mate nadeel toegebracht door het ontstane fiscale nadeel. De eigenaar van de...

  ...te Harderwijk, en/of Lelystad, en/of Heerlen, althans in Nederland,. tezamen en in vereniging ... Inspecteur der belastingen of de Belastingdienst te. Harderwijk, en/of Lelystad, en/af Heerlen ... andere de onregelmatig gewerkte uren, telefoon- en autokosten. Tegenover de verbalisanten heeft ...