belba rechtbank

7 resultaten voor belba rechtbank

 • Beoordeling vLex
 • Cassatie van Hoge Raad, June 24, 2005

  24 juni 2005 Eerste Kamer Rek.nr. R04/129HR RM Hoge Raad der Nederlanden Beschikking in de zaak van: BELBA B.V., gevestigd te Schuinesloot, VERZOEKSTER tot cassatie, advocaat: mr. J. de Bie Leuveling Tjeenk, t e g e n DE NEDERLANDSCHE BANK N.V., gevestigd te Amsterdam, VERWEERSTER in cassatie, advocaat: mr. P.J.M. von Schmidt auf Altenstadt. 1. Het geding in feitelijke instanties...

  ...RM. Hoge Raad der Nederlanden. Beschikking. in de zaak van:. BELBA B.V.,. gevestigd te Schuinesloot,. VERZOEKSTER tot cassatie,. advocaat: ... 2004 heeft verweerster in cassatie - verder te noemen: DNB - de rechtbank te Zwolle-Lelystad verzocht op de voet van art. 71 lid 2 Wet toezicht ...

 • Cassatie van Hoge Raad, June 24, 2005

  24 juni 2005 Eerste Kamer Rek.nr. R04/128HR RM Hoge Raad der Nederlanden Beschikking in de zaak van: A/B FINANCIËN B.V., gevestigd te Almelo, VERZOEKSTER tot cassatie, advocaat: mr. J. de Bie Leuveling Tjeenk, t e g e n DE NEDERLANDSCHE BANK N.V., gevestigd te Amsterdam, VERWEERSTER in cassatie, advocaat: mr. P.J.M. von Schmidt auf Altenstadt. 1. Het geding in feitelijke instanties...

  ... 2004 heeft verweerster in cassatie - verder te noemen: DNB - de rechtbank te Almelo verzocht op de voet van art. 71 lid 2 Wet toezicht kredietwezen ...(i) A/b is een dochtermaatschappij van Belba B.V. (hierna: Belba). Belba is statutair bestuurder van A/b. [Betrokkene ...

 • Cassatie van Hoge Raad, June 24, 2005

  24 juni 2005 Eerste Kamer Rek.nr. R05/014HR RM/JMH Hoge Raad der Nederlanden Beschikking in de zaak van: 1. BELBA B.V., gevestigd te Schuinesloot, 2. A/B FINANCIËN B.V., gevestigd te Almelo, VERZOEKSTERS tot cassatie, advocaat: mr. J. de Bie Leuveling Tjeenk, t e g e n DE NEDERLANDSCHE BANK N.V., gevestigd te Amsterdam, VERWEERSTER in cassatie, advocaat: mr. P.J.M. von Schmidt auf Altenstadt. 1....

  ...RM/JMH. Hoge Raad der Nederlanden. Beschikking. in de zaak van:. 1. BELBA B.V.,. gevestigd te Schuinesloot,. 2. A/B FINANCIËN B.V.,. gevestigd te ... van verweerster in cassatie - verder te noemen: DNB - heeft de rechtbank te Zwolle-Lelystad bij beschikking van 18 november 2004 verklaard dat ...

 • Eerste aanleg - enkelvoudig van Rechtbank Rotterdam, July 25, 2007

  Nadat de civiele rechter op verzoek van DNB de noodregeling als bedoeld in artikel 71 Wet toezicht kredietwezen 1992 ten aanzien van een kredietinstelling heeft uitgesproken, is de bestuurder van de kredietinstelling gelet op artikel 72 van die wet niet langer bevoegd om zonder medewerking van de bewindvoeder beroep in te stellen tegen enig besluit van DNB en kan de bewindvoeder een reeds lopend...

  RECHTBANK ROTTERDAM. Sector Bestuursrecht. Enkelvoudige kamer. Reg.nr.: BC 07/416-KRD. BC 07/418-KRD. Uitspraak in het geding tussen. 1. Belba B.V., te Aadorp (hierna: Belba),. 2. A/b Financiën B.V., te Almelo (hierna A/b). hierna tezamen ook: eiseressen,. gemachtigde van eiseressen mr. ...

 • Voorlopige voorziening van Rechtbank Rotterdam, Voorzieningenrechter, February 11, 2008

  Betrouwbaarheidstoetsing van een financiële dienstverlener inzake (bemiddeling bij) aanbieding krediet die valt onder het overgangsregime van de Wet financiële dienstverlening/Wet op het financieel toezicht. Antecedenten bestaan uit een eerder sepot, een noodregeling, lastoplegging door DNB en het door de beleidsbepalers onjuist invullen van het betrouwbaarheidsformulier. Afwijzing verzoek.

  ...Enig bestuurder is Belba B.V. (hierna: Belba). Belba is in het handelsregister ingeschreven per 29 oktober 1992 met de bedrijfsomschrijving: 'Het risicoloos beleggen van ...

 • Hoger beroep van Gerechtshof Arnhem, May 13, 2008

  Het hof constateert dat [appellante], ook na daarop bij memorie van antwoord onder 2 en ter gelegenheid van de pleidooien in hoger beroep te zijn gewezen, geen helderheid heeft verschaft hoe de primair en subsidiair gevorderde bedragen zich tot ieder der geïntimeerden verhouden. De hoofdelijke veroordeling van A/B en Belba respectievelijk van [geïntimeerde sub 3] en [geïntimeerde sub 4] is niet...

  ...2. de besloten met beperkte aansprakelijkheid. Belba B.V.,. gevestigd te Schuinesloot, gemeente Hardenberg,. 3. [geïntimeerde ... conventie, tevens eisers in reconventie gewezen vonnissen van de rechtbank Almelo van 5 april 2006 en 17 januari 2007. Een afschrift van het vonnis ...

 • Hoger beroep van Gerechtshof Arnhem, September 27, 2011

  Noodregeling Wet toezicht krediewezen 1992;beëindiging geldlening door bewindvoerder

  ...zaaknummer gerechtshof 200.060.889. (zaaknummer/rolnummer rechtbank 94207 / HA ZA 08-546). arrest van de eerste civiele kamer van 27 september ...Belba en A/b Financiën. Voor het onderstaande geldt dus ook dat u de te ...