bevolkingsregister eindhoven

27 resultaten voor bevolkingsregister eindhoven

 • Beoordeling vLex
 • Uitspraak Nº 15_1260. Rechtbank Oost-Brabant, 2015-06-03

  ...M.F.A.M. Collart), en de burgemeester van de gemeente Eindhoven, verweerder(gemachtigden: mr. B. Timmermans en mr. N. Hendriks). ... van verzoeker niet in het geding komt omdat uit het bevolkingsregister niet blijkt dat hij in Eindhoven staat ingeschreven, dat geen kinderen van ...

 • Hoger beroep van Centrale Raad van Beroep, December 03, 2009

  Toekenning AOW-uitkering met een korting van 98% en een toeslag met een korting van 92%. De Raad is met de rechtbank van oordeel dat niet is gebleken dat appellant in de periode in geding ingezetene was van Nederland. De Raad neemt daarbij in overweging dat appellant niet was ingeschreven in het Nederlandse bevolkingsregister, maar in het bevolkingsregister van Duitsland. De door appellant...

  ...] in Nederland gewerkt heeft en dat die firma voor woonruimte in Eindhoven heeft gezorgd. 4.1. De Raad oordeelt als volgt. 4.2. De Raad stelt voorop ... dat appellant niet was ingeschreven in het Nederlandse bevolkingsregister, maar in het bevolkingsregister van Duitsland. De door appellant ...

 • Hoger beroep van Centrale Raad van Beroep, June 18, 2004

  Vergoeding medische kosten, gemaakt in andere lidstaat dan woonland. Voorwaarden voor vergoeding. Bevoegde lidstaat en bevoegd orgaan. Woonachtig in Nederland of Frankrijk?

  ... gevolgd in het revalidatiecentrum Blixembosch in Eindhoven. Appellants inschrijving bij de CPAM is op 18 augustus 1995 beëindigd. ... opgemaakt uit zijn inschrijving in juli 1995 in het bevolkingsregister van de gemeente Eindhoven- hij reeds ten tijde van zijn opname in het ...

 • Hoger beroep van Gerechtshof 's-Hertogenbosch, June 29, 2004

  Ontruiming atelier dat ook als woonruimte in gebruik was.

  ...'s-Hertogenbosch, sector kanton, locatie Eindhoven gewezen vonnis van 30 oktober 2003 tussen de stichting als eiseres en ...dat hij bij het bevolkingsregister van de gemeente stond ingeschreven op een woonadres in Eindhoven. Bij ...

 • Uitspraak Nº 200.236.360_01. Gerechtshof 's-Hertogenbosch, 2020-03-10

  ... . . . . Gemeente Eindhoven , . zetelende te Eindhoven, . appellante, . hierna ... erkend, dat iemand alleen op een bepaald adres in het Bevolkingsregister kan worden ingeschreven als de hoofdbewoner, huurder of eigenaar, daarmee ...

 • Uitspraak Nº C/09/570223 / FA RK 19-2012. Rechtbank Den Haag, 2019-06-26

  ... blijkt dat de moeder en [minderjarige] op 5 maart 2018 vanuit Eindhoven naar Kaunas (Litouwen) zijn gevlogen en dat zij op 9 maart 2019 vanuit ...] pas in juni 2018 heeft laten uitschrijven uit het bevolkingsregister van [woonplaats vader] onvoldoende om aan te nemen dat [minderjarige] pas ...

 • Uitspraak Nº 15/1851 AKW. Centrale Raad van Beroep, 2017-10-13

  ... zijn gericht aan appellant op het adres Ambachtsweg 13 te Eindhoven. Bij de voorgedrukte gegevens op het AOW-aanvraagformulier van appellant ... dat van [naam zoon] geen inschrijving van het Belgische bevolkingsregister overgelegd noch een verklaring van de school. Appellant heeft in hoger ...

 • Uitspraak Nº 200.121.783_02. Gerechtshof 's-Hertogenbosch, 2019-06-11

  ... tegen [geïntimeerde] en [getuige 10] bij de kantonrechter te Eindhoven verklaringen voor recht gevorderd dat de door [geïntimeerde] in het ... geantwoord dat [getuige 15] niet is ingeschreven in de bevolkingsregisters. Blijkens een brief van een gerechtsdeurwaarder in [woonplaats 2] heeft ...

 • Hoger beroep van Gerechtshof Arnhem, March 04, 2009

  Het gerechtshof ‘s Hertogenbosch, zitting houdende te Arnhem, heeft op 4 maart 2009 een belastingadviseur in hoger beroep ter zake van het medeplegen van het doen van onjuiste aangiften voor de inkomstenbelasting over de jaren 2002 en 2003 en aangiften voor de vennootschapsbelasting over de jaren 2001 en 2002, veroordeeld tot 6 maanden gevangenisstraf voorwaardelijk en een werkstraf van 160 uur...

  ... vanaf 1 februari 2002 tot en met 1 juli 2004 in de gemeente Eindhoven en/of Waalre en/of Netersel en/of Veldhoven, althans in Nederland, ...[H] staat niet ingeschreven in het Nederlandse bevolkingsregister en hij heeft niet op eigen naam een woning in Nederland gekocht of ...

 • Hoger beroep van Raad van State, January 04, 2012

  Bij besluit van 21 juli 2008 heeft het college een aanvraag van [appellant A] en [appellant B] om verlening van een vergunning om het pand aan de [locatie] te Eindhoven (hierna: het pand) om te zetten naar onzelfstandige woonruimte afgewezen.

  ...en. het college van burgemeester en wethouders van Eindhoven. 1. Procesverloop. Bij besluit van 21 juli 2008 heeft het college een ... aan personen voor welke bewoning inschrijving in het bevolkingsregister noodzakelijk is;. o. kamerverhuurpand: gebouw of deel van een gebouw ...

 • Eerste aanleg - meervoudig van Rechtbank Amsterdam, January 29, 2013

  Liquidatieproces Passage. De rechtbank acht bewezen dat verdachte zich schuldig heeft gemaakt aan de volgende feiten: medeplegen van het door beloften, het verschaffen van middelen en inlichtingen, en bedreiging opzettelijk uitlokken van moord; medeplegen van moord, meermalen gepleegd; medeplegen van poging tot moord, meermalen gepleegd; het deelnemen aan een organisatie die tot oogmerk heeft het

  ... 1992 tot 4 november 1993 op naam van CP&A Billboard Services te Eindhoven (verder: CP&A).cxxxvi Directeur [persoon 80] van CP&A heeft verklaard dat ...Aan dit adres waren in het bevolkingsregister uitsluitend ingeschreven [persoon 93], [persoon 94] en [persoon 95]. ...

 • Eerste aanleg - meervoudig van Rechtbank 's-Hertogenbosch, February 27, 2007

  Belastingadviseur voetbaltrainer veroordeeld tot een voorwaardelijke gevangenisstraf van 8 maanden en een geldboete van € 45.000,-- voor het onjuist of onvolledig invullen van belastingaangiftes

  ... vanaf 1 februari 2002 tot en met 1 juli 2004 in de gemeente Eindhoven, althans in Nederland, (telkens) tezamen en in vereniging met anderen of ...Door de inschrijving van [medeverdachte] in het bevolkingsregister van de gemeente [naam gemeente) werd hij tevens ingeschreven in het ...

 • Eerste aanleg - meervoudig van Rechtbank 's-Hertogenbosch, February 27, 2007

  Voetbaltrainer veroordeeld tot een voorwaardelijke gevangenisstraf van 6 maanden en een geldboete van € 45.000,-- voor het onjuist en onvolledig doen van de belastingaangifte.

  ... 29 april 2005 in de gemeente(n) Winterswijk en/of Heerlen en/of Eindhoven, althans in Nederland, (telkens) tezamen en in vereniging met anderen of ...Door de inschrijving van [verdachte] in het bevolkingsregister van de gemeente [adres] werd hij tevens ingeschreven in het Rijksregister ...

 • Eerste aanleg - meervoudig van Gerechtshof 's-Hertogenbosch, November 10, 2011

  Aan belanghebbende zijn in het kader van het Rekeningenproject diverse navorderingsaanslagen met boeten opgelegd. Volgens het microfiche beschikt belanghebbende over een rekening bij KB-Lux met een klein negatief saldo. Het Hof gaat uitgebreid in op alle geschillen: de op de zaak betrekking hebbende stukken, het gebruik van het renseignement, de identificatie, de omkering van de bewijslast, de...

  ... van de Inspecteur van de Belastingdienst Oost-Brabant, kantoor Eindhoven, die thans ten aanzien van belanghebbende bevoegd is, (hierna: de ... van de Belastingdienst welke gebaseerd zijn op het bevolkingsregister. Uit die analyse komt u naar voren als rekeninghouder. De FIOD heeft in ...

 • Eerste aanleg - meervoudig van Gerechtshof 's-Hertogenbosch, December 29, 2011

  Aan belanghebbende zijn in het kader van het Rekeningenproject diverse navorderingsaanslagen met boeten opgelegd. Volgens de microfiches beschikte belanghebbende over meerdere rekeningen bij KB-Lux met een totaalsaldo van ƒ 4.105.922. Omdat het een saldo betreft van meer dan ƒ 500.000 heeft de Inspecteur het daadwerkelijke saldo tot uitgangspunt genomen. Het Hof volgt de Inspecteur in dezen. Naar

  ... van de Belastingdienst welke gebaseerd zijn op het bevolkingsregister. Uit die analyse komt u naar voren als rekeninghouder. Vooralsnog ben ik ... in verband met de identificatie te horen W, ambtenaar bij FIOD Eindhoven en BB, ambtenaar bij FIOD Eindhoven. Zij dienen te worden bevraagd over de ...

 • Verzet van Rechtbank Amsterdam, October 22, 2009

  Uitspraak in de zaak Stichting Brein tegen eisers (leidinggevenden The Pirate Bay). Bij verstekvonnis van 30 juli 2009 heeft voorzieningenrechter eisers in verzet geboden de website The Pirate Bay ontoegankelijk te maken voor internetgebruikers in Nederland omdat door The Pirate Bay inbreuk wordt gepleegd op de auteursrechten van bij Stichting Brein aangesloten organisaties van...

  ...tevens eisers in reconventie,. advocaat mr. E.J. Louwers te Eindhoven,. tegen. de stichting. STICHTING BESCHERMING RECHTEN ENTERTAINMENT ...öringsinformation’ (in het Nederlands: bevolkingsregisterinformatie) met de adresgegevens van [eisers in verzet]. Op de afdruk met de gegevens ...

 • Eerste aanleg - meervoudig van Rechtbank Breda, September 30, 2009

  “Belanghebbende is ogv het belastingverdrag met Belgie inwoner van Belgie; de heffing over de in 2001 gerealiseerde aanmerkelijk belang-winst is niet aan Nederland toegewezen. Belanghebbende is in 1992 geemigreerd naar Belgie. Hij houdt zijn woning in Nederland aan en beschikt in Belgie over twee andere woningen, waarvan er een verhuurd is. In april 2000 verkrijgt belanghebbende de Belgische...

  ...te Eindhoven, tot bijstand vergezeld van [naam], alsmede, namens de inspecteur, ... [neef eiser], een neef van belanghebbende, zich in het bevolkingsregister op de [adres 2] laten inschrijven. Hij woonde in een voormalige ...

 • Eerste aanleg - meervoudig van Gerechtshof Amsterdam, February 28, 2005

  Tussen partijen is in geschil op belanghebbende in het onderhavige jaar in Nederland woonde en zo ja, of de inspecteur het belastbare inkomen met recht op fl.1.000.000 heeft kunnen vaststellen. Voorts is de verzuimboete en de heffingsrente in geschil.

  ... heeft belanghebbende zich laten uitschrijven uit het bevolkingsregister van R in verband met emigratie naar Zuid-Afrika. H woonde volgens het ...2.26. Nadat door het advieskantoor (..) te Eindhoven op 1 april 1996 uitstel voor de indiening van het aangiftebiljet werd ...

 • Eerste aanleg - enkelvoudig van Rechtbank Middelburg, April 08, 2009

  Het geschil [geopposeerde] heeft in de verstekprocedure gevorderd dat de rechtbank bij uitvoerbaar bij voorraad te verklaren vonnis [opposant] zal veroordelen aan haar te voldoen een bedrag van € 23.529,94 te vermeerderen met de wettelijke rente, alsmede [opposant] te veroordelen aan haar te voldoen een bedrag van € 1.158,-- wegens buitengerechtelijke kosten te vermeerderen met de wettelijke...

  ...wonende te Goes,. geopposeerde,. advocaat mr. M. van Heeren te Eindhoven. De procedure. Het verloop van de procedure blijkt uit:. het door deze ...2.4. Uit een uittreksel bevolkingsregister met historische adressen van de gemeente Goes d.d. 16 april 2008 blijkt ...

 • Eerste aanleg - enkelvoudig van Gerechtshof 's-Hertogenbosch, December 21, 2006

  Het geschil betreft het antwoord op de vraag of de Inspecteur het verzoek van belanghebbende om hem een vrijstelling van BPM voor de C en de D te verlenen terecht heeft afgewezen en meer in het bijzonder of belanghebbende zijn normale verblijfplaats gedurende tenminste twaalf opeenvolgende maanden heeft gehad in België. De Inspecteur heeft in dat kader onder meer het standpunt ingenomen dat...

  ... onderzoek ter zitting heeft plaatsgehad op 21 september 2005 te Eindhoven. Aldaar zijn toen verschenen en gehoord belanghebbende, alsmede, de ... R en een in afschrift overgelegd uittreksel uit het bevolkingsregister is vermeld, dat belanghebbende op 25 mei 1999, komende van A-straat 1, Q , ...

 • Hoger beroep van Centrale Raad van Beroep, August 27, 2009

  Toekenning AOW-uitkering ter hoogte van 84% van het volledige pensioen voor een gehuwde. Daarbij is de Svb ervan uitgegaan dat appellant niet verzekerd is geweest ingevolge de AOW van 1 januari 1957 tot en met 26 december 1965, zijnde naar beneden afgerond 8 niet verzekerde jaren leidend tot een korting van 16% op het AOW-pensioen. Appellant is in het tijdvlak in gedig niet verzekerd geweest...

  ... Appellant heeft ingeschreven gestaan in het Nederlandse bevolkingsregister van 29 september 1964 tot 16 juli 1965 en vervolgens onafgebroken vanaf 30 ...te Eindhoven. Voorts heeft appellant aangevoerd dat hij in juli 1965 met vakantie naar ...

 • Hoger beroep van Centrale Raad van Beroep, August 27, 2009

  Toekenning AOW-uitkering ter hoogte van 84% van het volledige pensioen voor een gehuwde. Daarbij is de Svb ervan uitgegaan dat appellant niet verzekerd is geweest ingevolge de AOW van 1 januari 1957 tot en met 26 december 1965, zijnde naar beneden afgerond 8 niet verzekerde jaren leidend tot een korting van 16% op het AOW-pensioen. Appellant is in het tijdvlak in gedig niet verzekerd geweest...

  ... Appellant heeft ingeschreven gestaan in het Nederlandse bevolkingsregister van 29 september 1964 tot 16 juli 1965 en vervolgens onafgebroken vanaf 30 ...te Eindhoven. Voorts heeft appellant aangevoerd dat hij in juli 1965 met vakantie naar ...

 • Eerste aanleg - meervoudig van Rechtbank 's-Gravenhage, Amsterdam, July 18, 2000

  ... 2 juli 1992 als komende van Egypte ingeschreven in het bevolkingsregister van F. Hij is van 1 augustus 1995 tot 1 augustus 1996 in het bezit geweest ...Maatschappelijk Werk aan de Hogeschool Eindhoven'. Hij heeft tijdig om verlenging van deze verblijfsvergunning gevraagd, ...

 • Eerste aanleg - meervoudig van Rechtbank 's-Gravenhage, Hertogenbosch, December 22, 1999

  ...gemachtigde mr. P.L.M. Stieger, advocaat te Eindhoven,. en. de Minister van Buitenlandse Zaken te 's-Gravenhage, verweerder. ... commissie overgelegde originele uittreksel uit het bevolkingsregister waarschijnlijk niet authentiek is. Eiseres is van mening dat zij haar ...