boon van loon verjaring

34 resultaten voor boon van loon verjaring

 • Beoordeling vLex
 • Eerste aanleg - meervoudig van Rechtbank Rotterdam, 7 december 2011

  Vordering tot nadere verdeling van pensioenrechten op grond van het Boon/Van Loon-arrest. Er is geen sprake van verjaring, nu de verjaringstermijn van artikel 3:306 BW niet van toepassing is op een vordering tot verdeling.

  ... 1981 en 1 mei 1995, zodat de in het arrest Boon/Van Loon, HR 27 november 1981, NJ 1982, 503 ... gesteld noch gebleken is dat de verjaringstermijn is gestuit. De vrouw heeft deze stellingen van de ...

 • Hoger beroep van Gerechtshof 's-Hertogenbosch, 19 maart 2013

  Pensioenverrekening. Ontbinding huwelijk op 12 juni 1991, dus na het Boon/Van Loon-arrest (1981) en voor de invoering van de Wet verevening pensioenrechten bij scheiding (1995). Vordering op 18 augustus 2011 ingesteld. Beroep op verjaring afgewezen.

  ...NJ 1982, 503 (Boon/Van Loon). 4.3 De man voert primair het verweer ... is verjaard op 8 januari 2010 en dat de verjaring in die periode niet is gestuit. De vrouw betwist ...

 • Eerste aanleg - enkelvoudig van Rechtbank Middelburg, 28 maart 2012

  Echtscheiding uit 1991. Vrouw vordert alsnog verdeling van de pensioenrechten op voet van arrest Boon-van Loon. Rechtbank merkt pensioenrechten aan als "overgeslagen recht" in de zin van art. 3:179 lid 2 BW. Geen sprake van verjaring omdat het de verdeling van een gemeeschapsgoed betreft. Gedaagde dient pensioengegevens over te leggen.

  ... Raad van 27 november 1981, NJ 1982, 503 (Boon/Van Loon-arrest). Zij stelt dat partijen nimmer ... is volgens [eiseres] geen sprake van verjaring. Primair stelt zij zich op het standpunt dat het ...

 • Uitspraak Nº C/10/471974 / HA ZA 15-266. Rechtbank Rotterdam, 2015-12-09

  ... worden verrekend op de voet van het arrest Boon/Van Loon (HR 27 november 1981, .... . . . Verjaring. . . . . 4.6. ...

 • Hoger beroep van Gerechtshof 's-Hertogenbosch, 5 maart 2013

  Man stelt zich op standpunt dat de vordering van de vrouw ex artikel 3:179 lid 2 BW dient te worden afgewezen omdat er sprake zou zijn van verjaring. Hof wijst beroep op verjaring af omdat de verjaringstermijn van artikel 3:306 BW niet van toepassing is op een vordering tot verdeling als bedoeld in artikel 3:178 BW.

  ... van pensioenrechten, dat sprake is van verjaring en dat het door de vrouw opeisen van ... is op de onderhavige situatie het arrest Boon-Van Loon (HR 27 november 1981, NJ 1982, 503) van ...

 • Uitspraak Nº 415983. Rechtbank Midden-Nederland, 2017-05-03

  ... pensioenverrekening conform het zogeheten Boon / Van Loon -arrest van de Hoge Raad van 27 ... en dat deze vordering niet voor verjaring vatbaar is. . . . . 4.6. ...

 • Uitspraak Nº C/15/268496 / HA ZA 18-3. Rechtbank Noord-Holland, 2018-10-24

  ... heeft de voorzieningenrechter wegens verjaring buiten beschouwing gelaten. De ... op 9 april 1987, geldt de maatstaf van het Boon/Van Loon-arrest van 27 november 1981 ...

 • Uitspraak Nº 200.212.809/01. Gerechtshof Den Haag, 2018-03-06

  ... dienen zij overeenkomstig de regels van het Boon-Van Loonarrest (Hoge Raad 27 november 1981, ... rechtbank ten onrechte zijn beroep op verjaring van de vordering van de vrouw niet honoreert. De ...

 • Uitspraak Nº 200.205.022/01. Gerechtshof Den Haag, 2017-11-07

  ... van de Hoge Raad van 27 november 1981 (Boon/Van Loon). De man heeft verweer gevoerd. In hoger ... Het beroep van de man op verjaring van de vorderingen van de vrouw. . . ...

 • Uitspraak Nº C/08/187621 / HA ZA 16-254. Rechtbank Overijssel, 2017-10-04

  .... . . . Verjaring. . . . . 2.15. ... verdeling van de pensioenrechten volgens het Boon – Van Loon-arrest van de Hoge Raad, ...

 • Uitspraak Nº 200.152.878/01. Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 2015-09-15

  ... en 2012 houden geen stuiting van de verjaring in. . . 3.15. De vrouw voert ... het ABP hebben partijen conform het arrest Boon/Van Loon (HR 27 november 1981, ...

 • Uitspraak Nº 200.196.832/01. Gerechtshof Den Haag, 2017-06-20

  ... advocaat: mr. W. van der Boon te Utrecht. . . . . . . ... tot wedertewerkstelling, doorbetaling van loon en wettelijke verhoging. Subsidiair heeft ... heeft [appellante] zich beroepen op verjaring. . . 28. Het hof overweegt het ...

 • Uitspraak Nº 200.196.824/01. Gerechtshof Den Haag, 2017-06-20

  ... advocaat: mr. W. van der Boon te Utrecht. . . . . . . ... tot wedertewerkstelling, doorbetaling van loon en wettelijke verhoging. Subsidiair heeft ... heeft [verzoekster] zich beroepen op verjaring. . . 28. Het hof overweegt het ...

 • Uitspraak Nº 200.239.093/01. Gerechtshof Amsterdam, 2019-04-09

  ...De man voert aan dat sinds het arrest Boon/Van Loon (HR 27 november 1981, NJ 1982, 503) de ...Van verjaring is in een dergelijk geval – gelijk de rechtbank ...

 • Uitspraak Nº 200.162.170/01. Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 2016-04-19

  ... dat eind jaren '90 heeft gedaan, zodat verjaring niet aan de orde is. Dat is overigens ook het ... HR 27 november 1981, NJ 1982/503 (Boon/Van Loon). Dit arrest biedt verschillende ...

 • Hoger beroep van Gerechtshof Leeuwarden, 25 september 2012

  Pensioenrecht. Kan werkgever met terugwerkende kracht pensioenpremies op werknemer verhalen? Ingangsmoment verjaring.

  ...Daar er met cliënten steeds netto loonafspraken zijn gemaakt zullen de verschuldigde ... van het door Privateer gedane beroep op verjaring heeft het hof in dit arrest geoordeeld dat de ...Fikkers en M.C.D. Boon-Niks en uitgesproken door de rolraadsheer ter ...

 • Uitspraak Nº 321568. Rechtbank Gelderland, 2018-01-24

  ... 27 november 1981, NJ 1982/503 gewezen arrest Boon/Van Loon worden verrekend;. . . ..., is geen sprake van verjaring. Verdeling van een nog niet verdeeld goed uit een ...

 • Hoger beroep van Gerechtshof Arnhem, 28 juni 2011

  Wettelijk deelgenootschap. Pensioenverrekening. Verjaring vordering deling vermogensvermeerdering.

  ... hof zal oordelen dat geen sprake is van verjaring van de vordering en, opnieuw recht doende, de ... van de Hoge Raad van 27 november 1981 inzake Boon/Van Loon. In deze brief wordt opgave gedaan van ...

 • Eerste aanleg - enkelvoudig van Rechtbank Amsterdam, 3 maart 2010

  vordering terzake pensioenrechten, uitleg finaal kwijtingsbeding, vordering tot verdeling of tot verrekening? Het gaat om een vordering terzake pensioenrechten in een Boon-Van Loon situatie. Partijen hebben destijds bij notariële akte de ontbonden gemeenschap verdeeld. Daarin is een finaal kwijtingsbeding opgenomen. Aan de orde is de vraag hoe dit finale kwijtingsbeding dient te worden uitgelegd (

  ... raadt mij aan beroep te doen op verjaring. Dat doe ik dan nu !. (…)”. 3. Het geschil. ...

 • Hoger beroep van Gerechtshof Leeuwarden, 6 september 2011

  Tweede concertmeester bij het NNO vordert vergoeding vanwege de vervanging van de plaatsvervangend eerste concertmeester. De vordering wordt afgewezen omdat het NNO in de van belang zijnde periode de functie van plaatsvervangend eerste concertmeester niet kende en er in feite van plaatsvervanging geen sprake is geweest.

  ... de in deze procedure gevorderde looncomponenten, alsmede de schade die het gevolg is van de te ... het recht jegens [appellant] om zich op verjaring van de financiële aanspraken van [appellant] te ...K.E. Mollema, M.C.D. Boon-Niks en K.H.A. Heenk, en uitgesproken door de ...

 • Eerste aanleg - enkelvoudig van Rechtbank Breda, 19 december 2007

  "Verdeling van pensioenrechten conform Boon/Van Loon. Vordering tot verdeling van pensioenrechten verjaart niet, omdat pensioenrechten een vermogensbestanddeel vormen en geen periodieke uitkeringen betreffen. Afstand van recht.

  ... Raad van 29 november 1981, NJ 1982, 503 (Boon/Van Loon). Zij stelt dat de pensioenrechten van ...Verjaring. 3.5. [gedaagde] beroept zich op verjaring van de ...

 • Hoger beroep van Gerechtshof Arnhem, 12 mei 2009

  Pensioenverrekening (Boon/Van Loon). Rechtsvordering is verjaard, art 3:306 BW. De termijn is gaan lopen op datum inschrijving echtscheidingsbeslissing.

  ... verrekend (HR 27 november 1981, NJ 1982, Boon/Van Loon). Zij stelt dat partijen zijn gescheiden ... van de man met betrekking tot de verjaring ex artikel 3:306 BW te beoordelen. Dit verweer ...

 • Hoger beroep van Gerechtshof Leeuwarden, 14 december 2010

  Kan oud-werknemer na onderhandeld te hebben over een beëindigingsvergoeding nog aanspraak maken op te weinig betaald loon. Uitleg van de arbeidsovereenkomst t.a.v. het geschil of partijen een minimum/maximum aanbod zijn overeengekomen.

  ... de kantonrechtersformule waarbij de loonfactor is bepaald op basis van de in 2006 gemiddeld door ... tijdvak voort 1 juni 2002 een beroep op verjaring gedaan. Cereales heeft voorts aangevoerd dat er ...M.C.D. Boon-Niks, hiertoe tot raadsheer-commissaris benoemd;. ...

 • Hoger beroep van Gerechtshof Leeuwarden, 29 maart 2011

  Eindarrest na tussenarrest waarin is beslist over de inschaling van werknemers. Het gaat nu om de hoogte van de vorderingen. Gelet op het tijdsverloop en belang van de werknemers bij het achterstallig loon wordt het verzoek van de werkgever om het arrest niet uitvoerbaar bij voorraad te verklaren verworpen.

  ... heeft op de afwijzing van de loonvordering van [appellanten] en Privateer Yachts te ... door Privateer Yachts gedane beroep op verjaring eveneens doel heeft getroffen, thans beoordeeld ...M.E.L. Fikkers, H. de Hek en M.C.D. Boon-Niks, en uitgesproken door de rolraadsheer ter ...

 • Eerste aanleg - enkelvoudig van Rechtbank Zwolle, 23 februari 2005

  Boon/Van Loon casus, aangezien partijen gescheiden zijn voor 27 november 1981.

  ...[gedaagde] beroept zich op verjaring. 3.2. [gedaagde] is voorts van mening dat ... 1981 door de Hoge Raad gewezen arrest Boon/Van Loon (NJ 1982,503) moet worden aangenomen dat ...