criterium haviltex huwelijkse voorwaarden

52 resultaten voor criterium haviltex huwelijkse voorwaarden

 • Beoordeling vLex
 • Hoger beroep van Gerechtshof Amsterdam, 10 mei 2007

  Uitleg begrip inkomsten in huwelijkse voorwaarden. Haviltex-criterium.

  ... huwelijk op 28 maart 1990 huwelijkse voorwaarden overeengekomen, ...

 • Hoger beroep van Gerechtshof 's-Gravenhage, 4 maart 2009

  Uitleg huwelijkse voorwaarden aan de hand van het Haviltex-criterium. Uitleg van het begrip "inkomen": partijen hebben het begrip inkomen niet willen beperken tot inkomsten uit arbeid. Niet uitgekeerde ondernemingswinsten dienen in aanmerking te worden genomen bij de verrekenplicht van de man.

  ... van de afwikkeling van de huwelijkse voorwaarden, de pensioenverevening ... van het zogeheten Haviltexcriterium (zie HR 13 maart 1981, 1981, 635, ...

 • Hoger beroep van Gerechtshof 's-Gravenhage, 10 december 2008

  Uitleg huwelijkse voorwaarden: Haviltex criterium. Geen sprake is van goederrechtelijke werking maar van een obligatoire werking, zodat de vrouw meedeelt in de waarde van de onroerende zaken indien dit niet tot het zogenaamde stamvermogen behoort.

  ... tussen partijen geldende huwelijkse voorwaarden dient te worden ... elkaar mochten verwachten (Haviltex-criterium). De redelijkheid en ...

 • Uitspraak Nº C/15/219701 / FA RK 14-4235. Rechtbank Noord-Holland, 2016-01-13

  ... en afwikkeling van de huwelijkse voorwaarden . . . ... voorwaarden volgens de Haviltex methode, hebben partijen volgens de ... het zogenaamde Haviltex-criterium. Daarbij zijn niet alleen de ...

 • Uitspraak Nº F 200 142 928_01. Gerechtshof 's-Hertogenbosch, 2015-03-26

  ... in artikel 15 van de akte huwelijkse voorwaarden uitdrukkelijk ... heeft aangegeven dat de Haviltex-maatstaf dient te worden toegepast, ... nagelaten het Haviltex-criterium op de beoordeling van deze bepaling ...

 • Uitspraak Nº C/13/614261 / FA RK 16-5893. Rechtbank Amsterdam, 2018-02-14

  ...Dit criterium is dermate zwaarwegend dat de ... 2007 hebben partijen huwelijkse voorwaarden laten opmaken, voor ... volgens het zogenaamde Haviltex-criterium. Daarbij zijn niet alleen ...

 • Uitspraak Nº C/13/637447 / FA RK 17-6983 en C/13/648357 / FA RK 18-3266. Rechtbank Amsterdam, 2018-10-31

  ... gemiddelde over de gehele huwelijkse periode. Het is gebruikelijk om bij ... Afwikkeling huwelijkse voorwaarden . . . . ... elkaar mochten verwachten (Haviltex-criterium). . . . ...

 • Uitspraak Nº 200.202.067/01. Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 2019-03-12

  ... bij de afwikkeling van de huwelijkse voorwaarden het uitgangspunt dienen ... de hand van het zogenaamde Haviltex-criterium. Daarbij komt het aan op ...

 • Uitspraak Nº 200.233.246/01 en 200.245.719/01. Gerechtshof Amsterdam, 2019-02-19

  ...) zijn onder het maken van huwelijkse voorwaarden met elkaar gehuwd [in] ... niet aan het wettelijk criterium om haar met het eenhoofdig gezag te ... en niet conform het Haviltex-criterium. De man stelt zich op het ...

 • Uitspraak Nº 200.176.007/01 en 200.176.008/01. Gerechtshof Den Haag, 2016-06-08

  ... zijn gehuwd onder huwelijkse voorwaarden, welke voor zo ver te ... na toepassing van het Haviltex-criterium ten onrechte heeft ...

 • Uitspraak Nº C/15/242229 / FA RK 16-2410. Rechtbank Noord-Holland, 2017-04-19

  ... Afwikkeling huwelijkse voorwaarden . . . ... is en met de Haviltex-maatstaf. De vrouw stelt dat zij ... het zogenaamde Haviltex-criterium. Daarbij zijn niet alleen de ...

 • Uitspraak Nº C/09/524441 / HA ZA 17-21. Rechtbank Den Haag, 2018-06-20

  ... elkaar gehuwd, na tevoren huwelijkse voorwaarden te hebben opgemaakt. De ... aan de hand van het Haviltex-criterium (HR 6 oktober 2006, NJ ...

 • Cassatie van Hoge Raad, 3 september 2010

  Huwelijksvermogensrecht. Verrekenbeding, opgenomen in huwelijkse voorwaarden, uitgelegd op grond van Haviltexmaatstaf.

  ...7 van de huwelijkse voorwaarden van partijen. Voorzover ... aan de hand van de Haviltexmaatstaf. Op grond van hetgeen partijen ter ... de hand van het Haviltex-criterium. 6. De vrouw betwist dat er sprake ...

 • Cassatie van Hoge Raad, 8 juni 2012

  Huwelijksvermogensrecht. Echtscheiding. Periodiek verrekenbeding. Art. 1:141 lid 3 BW; bewijsvermoeden. Verwerping beroep man op “tenzij”-clausule. Beleggingsleer.

  ... 1981 met elkaar gehuwd op huwelijkse voorwaarden. Art. 1 van die ... aan de hand van het Haviltex-criterium. De wettelijke regeling in ...

 • Hoger beroep van Gerechtshof 's-Gravenhage, 12 december 2012

  Partneralimentatie. Afwikkeling huwelijkse voorwaarden.

  ...- de afwikkeling van de huwelijkse voorwaarden. 2. De vrouw verzoekt ... de hand van het zogenaamde Haviltex-criterium. Daarbij komt het aan op ...

 • Cassatie van Hoge Raad, 29 oktober 2010

  Familierecht. Echtscheiding. Uitleg kwijtingsbeding in echtscheidingsconvenant. (art. 81 RO).

  ...) zijn op 30 mei 1986 op huwelijkse voorwaarden gehuwd. Op 3 september ... aan de hand van de Haviltex-maatstaf: de betekenis van een ... de hand van het Haviltex-criterium moeten worden vastgesteld. 2.4 ...

 • Kort geding van Gerechtshof 's-Hertogenbosch, 25 januari 2005

  Het beroep van de vrouw op (haar rechten krachtens) de huwelijkse voorwaarden is geenszins naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar. Het is het te verwachten gevolg van de financiële regeling die partijen bij het aangaan van hun huwelijk hebben getroffen. De omstandigheid dat de man 'slechter uit het huwelijk komt dan de vrouw' is ontoereikend voor een ander oordeel.

  ... huwelijk hebben partijen huwelijkse voorwaarden gemaakt. Deze houden in ... beroep van de man op het Haviltex-criterium. - de huwelijkse ...

 • Hoger beroep van Gerechtshof Arnhem, 19 oktober 2010

  Afwikkeling huwelijkse voorwaarden Vernietiging of nietigverklaring van de huwelijkse voorwaarden

  ...a. de huwelijkse voorwaarden, zoals opgenomen in de ... ontwikkelde noemen "haviltex-criterium" bij de uitleg van de ...

 • Cassatie van Hoge Raad, 6 oktober 2006

  Huwelijksvermogensrecht. Geschil tussen voormalige echtelieden bij de afwikkeling van hun huwelijk op grond van huwelijkse voorwaarden houdende algehele uitsluiting over verrekening volgens een periodiek verrekenbeding waaraan tijdens het huwelijk geen uitvoering was gegeven, in het bijzonder over de vraag of het daarin voorkomend begrip "inkomsten uit arbeid" mede omvat de (ondernemings

  ... de afwikkeling van de huwelijkse voorwaarden aangehouden. Bij ... aan de hand van het Haviltex-criterium, geoordeeld dat art. 6 van ...

 • Cassatie van Hoge Raad, 22 april 2011

  Familierecht. Uitleg beding in huwelijkse voorwaarden; Haviltex-maatstaf. Nieuwe feitelijke stelling die niet voor het eerst in cassatie kan worden aangevoerd. (81 RO)

  ... bijzondere regeling in de huwelijkse voorwaarden over de echtelijke ... zelf of aan de hand van het Haviltex-criterium. 7. De klacht faalt omdat ...

 • Cassatie van Hoge Raad, 19 januari 2007

  Familierecht. Afwikkeling van huwelijk op grond van huwelijkse voorwaarden houdende (tijdens huwelijk niet uitgevoerd) periodiek verrekenbeding en deelgenootschap; uitleg van huwelijkse voorwaarden, maatstaf; waardebepaling gemeenschappelijk vermogensbestanddeel, peildatum.

  ... de afwikkeling van de huwelijkse voorwaarden vast te stellen per 1 ... blijk gegeven het juiste criterium ("Haviltex") te hebben gehanteerd ...

 • Cassatie van Hoge Raad, 28 november 2003

  28 november 2003 Eerste Kamer Nr. C02/157HR JMH/AT Hoge Raad der Nederlanden Arrest in de zaak van: [de vrouw], wonende te [woonplaats], EISERES tot cassatie, advocaat: mr. J. van Duijvendijk-Brand, t e g e n [de man], wonende te [woonplaats], VERWEERDER in cassatie, advocaat: mr. M.H. van der Woude. 1. Het geding in feitelijke instanties...

  ... bij akte van 7 juli 1992 huwelijkse voorwaarden gemaakt. Art. 5 luidt, ... elkaar mochten verwachten (Haviltex-criterium(10)). 2.4 Indien de ...

 • Hoger beroep van Gerechtshof 's-Gravenhage, 17 februari 2010

  Geschil inzake verrekenplicht. Uitleg begrip inkomen in de huwelijkse voorwaarden.

  .../01 de afwikkeling van de huwelijkse voorwaarden. 2. De vrouw verzoekt de ... de hand van het zogenaamde Haviltex-criterium. Daarbij komt het aan op ...

 • Hoger beroep van Gerechtshof 's-Gravenhage, 5 november 2008

  echtscheiding, partneralimentatie, winst uit ondereneming wat is het inkomen van de man? uitleg huwelijkse voorwaarden, inkomensbegrip; deskundigenonderzoek naar de kasstromen in de BV.

  ... van de afwikkeling van de huwelijkse voorwaarden is aangehouden. Het hof ... de hand van het zogenaamde Haviltex-criterium. De uitleg geschiedt aan ...

 • Hoger beroep van Gerechtshof 's-Gravenhage, 28 februari 2007

  Afwikkeling huwelijkse voorwaarden. Stichtingskosten woonhuis en verdeling opbrengst verkocht woonhuis. Aansprakelijkheid vrouw voor mogelijk lagere verkoopopbrengst woonhuis als gevolg van handelen van de man. Kosten huishouding. Uitleg begrip onverteerde inkomsten in akte huwelijkse voorwaarden. Criteria voor de vaststelling van de naar maatschappelijke normen uitkeerbare winst..

  ...-inkomsten krachtens de huwelijkse voorwaarden van partijen, noch uit ... op grond van het zogenaamde Haviltex-criterium van oordeel dat een ...