diefstal te millingen arrest

5 resultaten voor diefstal te millingen arrest

 • Beoordeling vLex
 • Eerste aanleg - meervoudig van Rechtbank Arnhem, September 22, 2010

  Art. 312 Sr. en art. 2 onder A Ow. De rechtbank veroordeelt een 19-jarige verdachte ter zake van diefstal met geweldpleging en een poging tot invoer van cocaïne tot een gevangenisstraf van 3 jaren en 6 maanden, met aftrek van voorarrest (medeverdachte LJN 7957 en LJN 7954). 1. Anders dan door de verdediging is betoogd, acht de rechtbank de verklaring van [getuige 1] bruikbaar voor het bewijs. De...

  ... gemeente Nijmegen en/of in de gemeente Millingen aan de Rijn, (telkens) tezamen en in vereniging ... verdachte en/of zijn mededader(s), welke diefstal (telkens) werd voorafgegaan en/of vergezeld en/of ... gebruikt, vindt zijn weerlegging in het arrest van de Hoge Raad van 30 augustus 2005 (NJ 2005, ...

 • Uitspraak Nº 02-984812-11. Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 2018-02-20

  ... in het bijzonder betekenis toe aan het arrest van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens ... het oogsten en verkoop van hennep en diefstallen van elektriciteit ten behoeve van de ... Hennepkwekerij [straatnaam 17] te Millingen aan de Rijn . . Op 11 ...

 • Uitspraak Nº 08-952831-16 en 08-953128-17 (gevoegd ter zitting) (P). Rechtbank Overijssel, 2020-01-29

  ... Breda en/of Bavel en/of Wapenveld en/of Millingen aan de Rijn en/of Hoofddorp en/of Rotterdam en/of ... meer subsidiair: diefstal met valse sleutel van de camper van [benadeelde ...In het zogenaamde EBI-arrest (HR 15 maart 2019. ECLI:NL:HR:2019:376) en in het ...

 • Cassatie van Hoge Raad, March 03, 2009

  Poging diefstal met braak. Begin van uitvoering. Gelet op de vaststellingen van het Hof geeft het oordeel dat de bewezenverklaarde gedragingen van verdachten naar hun uiterlijke verschijningsvorm moeten worden aangemerkt als te zijn gericht op voltooiing van het voorgenomen misdrijf geen blijk van een onjuiste rechtsopvatting en is het evenmin onbegrijpelijk.

  ...Strafkamer. nr. S 07/10188. RC/SM. Arrest. op het beroep in cassatie tegen een arrest van ... dat er een begin van uitvoering was van diefstal met braak. 2.2. Ten laste van de verdachte is ..."hij omstreeks 13 maart 2006 te Millingen aan de Rijn, ter uitvoering van het voornemen en ...

 • Cassatie van Hoge Raad, March 03, 2009

  Poging diefstal met braak. Begin van uitvoering. Gelet op de vaststellingen van het Hof geeft het oordeel dat de bewezenverklaarde gedragingen van verdachten naar hun uiterlijke verschijningsvorm moeten worden aangemerkt als te zijn gericht op voltooiing van het voorgenomen misdrijf geen blijk van een onjuiste rechtsopvatting en is het evenmin onbegrijpelijk.

  ...nr. 07/10235. Hoge Raad der Nederlanden. Arrest. op het beroep in cassatie tegen een arrest van ... feit 2 een begin van uitvoering was van diefstal met braak. 2.2. Ten laste van de verdachte is ..."hij omstreeks 13 maart 2006 te Millingen aan de Rijn, ter uitvoering van het voornemen en ...

 • Cassatie van Hoge Raad, March 03, 2009

  Poging diefstal met braak. Begin van uitvoering. Gelet op de vaststellingen van het Hof geeft het oordeel dat de bewezenverklaarde gedragingen van verdachten naar hun uiterlijke verschijningsvorm moeten worden aangemerkt als te zijn gericht op voltooiing van het voorgenomen misdrijf geen blijk van een onjuiste rechtsopvatting en is het evenmin onbegrijpelijk.

  ...nr. 07/10244. Hoge Raad der Nederlanden. Arrest. op het beroep in cassatie tegen een arrest van ... feit 2 een begin van uitvoering was van diefstal met braak. 2.2. Ten laste van de verdachte is ..."hij omstreeks 13 maart 2006 te Millingen aan de Rijn, ter uitvoering van het voornemen en ...