Elektronische industrie

358 resultaten voor Elektronische industrie

 • Beoordeling vLex
 • Hoger beroep van Centrale Raad van Beroep, May 26, 2010

  Herziening WAO-uitkering. De Raad ziet, evenals de rechtbank, geen aanleiding te twijfelen aan de juistheid van de door de verzekeringsartsen vastgestelde belastbaarheid van appellante. Geen aanleiding voor verdergaande urenbeperking. De Raad stelt vast dat de schatting, zoals blijkt uit de rapportage van de bezwaararbeidsdeskundige uiteindelijk berust op de functies van inpakker (sbc-code 111190)

  ... van inpakker (sbc-code 111190), wikkelaar, samensteller elektronische apparatuur (sbc-code 267050) en productiemedewerker industrie (sbc-code ...

 • Hoger beroep van Centrale Raad van Beroep, October 28, 2009

  intrekking WAO-uitkering. De Raad verwijst naar de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 2 november 2005, LJN AU5383. Van een nauwe verwevenheid is naar het oordeel van de Raad in dit geval echter geen sprake. Bij het arbeidskundig onderzoek, in het bijzonder bij de selectie van de aan de schatting ten grondslag te leggen functies, is immers de bij het...

  ... de aan hem voorgehouden functies ‘wikkelaar, samensteller elektronische apparatuur’ (sbc-code 267050) en ‘productiemedewerker industrie, ...

 • Hoger beroep van Centrale Raad van Beroep, September 18, 2009

  Ongewijzigde vaststelling WAO-uitkering. Voldoende medische grondslag. Geen urenbeperking. De Raad is met de rechtbank van oordeel dat het bestreden besluit op een voldoende arbeidskundige grondslag berust. De Raad ziet geen grond om te oordelen dat de aan de schatting ten grondslag gelegde functies van receptionist, baliemedewerker (sbc-code 315150), productiemedewerker industrie (sbc-code 111180

  ..., baliemedewerker (sbc-code 315150), productiemedewerker industrie (sbc-code 111180) en wikkelaar, samensteller elektronische apparatuur ...

 • Hoger beroep van Centrale Raad van Beroep, December 09, 2009

  Weigering (verdere) uitkering van ziekengeld. De Raad is van oordeel dat het bestreden besluit berust op een zorgvuldige medische beoordeling. De bezwaarverzekeringsarts Jonker heeft naar het oordeel van de Raad in haar nadere rapportage van 26 juni 2008 op afdoende wijze gemotiveerd dat appellante, ondanks de door Tilanus vastgestelde beperkingen ten tijde in geding, geschikt moest worden geacht

  ... worden geacht voor de functies van wikkelaar/samensteller elektronische apparatuur en productiemedewerker industrie, welke functies destijds in ...

 • Hoger beroep van Centrale Raad van Beroep, July 01, 2009

  Besluit 1: Ongewijzigde voortzetting WAO-uitkering (45-55%). Voldoende medische grondslag. Onvoldoende functies resteren. Besluit 2: Ongewijzigde voorzetting WAO-uitkering (45-55%). De Raad: Geen overschatting belastbaarheid. Ingebrachte informatie in hoger beroep geeft geen aanleiding om te twijfelen aan de medische grondslag van besluit 1. Besluit 2 berust op dezelfde medische grondslag van...

  ... schatting ten grondslag gelegde functies van productiemedewerker industrie (sbc-code 111180), papierwarenmaker (sbc-code 268040) en eller elektronische apparatuur (sbc-code 267050) in medisch opzicht niet geschikt zouden zijn ...

 • Uitspraak Nº 19/00135. Gerechtshof 's-Hertogenbosch, 2020-07-09

  ... is en dat belanghebbende ingedeeld zal worden in sector 11 (Elektronische industrie). . . . . 2.10. . Belanghebbende ...

 • Hoger beroep van Gerechtshof 's-Hertogenbosch, April 23, 2013

  Bestuurdersaansprakelijkheid ex artikel 2:248 BW. Handelen in strijd met artikel 2:10 BW en artikel 2:207c (oud) BW.

  ... en daarnaast geëtste producten voor de fotografische en de elektronische industrie. De productie van schaduwmaskers voor de beeldbuizenindustrie ...

 • Uitspraak Nº 15/8405 WIA. Centrale Raad van Beroep, 2019-11-20

  ... appellant van de geselecteerde functies van samensteller elektronische apparatuur, productiemedewerker industrie en inpakker is, uitgaande van de ...

 • Uitspraak Nº 17/4397 WIA. Centrale Raad van Beroep, 2019-06-06

  ... bezwaar en beroep geselecteerde functies van samensteller elektronische apparatuur, productiemedewerker industrie en productiemedewerker textiel ...

 • Uitspraak Nº 16-4503 ZW. Centrale Raad van Beroep, 2019-01-31

  ... in staat geacht de functies van wikkelaar, samensteller elektronische apparatuur, magazijn-/expeditiemedewerker, snackbereider (handmatig), ..., samensteller elektronische apparatuur en productiemedewerker industrie (samenstellen van producten). Vervolgens heeft het Uwv bij besluit van 19 ...

 • Uitspraak Nº 14/4402 ZW. Centrale Raad van Beroep, 2016-06-29

  ...: medewerker tuinbouw (SBC-code 111010), productiemedewerker industrie (SBC-code 111180), wikkelaar, samensteller elektronische apparatuur ...

 • Uitspraak Nº 16/7142 ZW. Centrale Raad van Beroep, 2017-11-01

  ... waarom de geselecteerde functies van productiemedewerker industrie (SBC-code 111180), wikkelaar/samensteller elektronische apparatuur ...

 • Uitspraak Nº 15/505 ZW. Centrale Raad van Beroep, 2016-05-25

  ... staat geacht functies als productiemedewerker voedingsmiddelen industrie, wikkelaar, samensteller elektronische apparatuur en productiemedewerker ...

 • Uitspraak Nº 17/3734 WIA. Centrale Raad van Beroep, 2019-03-21

  ... beperkingen in staat geacht de functies van productiemedewerker industrie, samensteller elektronische apparatuur, inpakker, medewerker intern ...

 • Uitspraak Nº 12/1212 WIA. Centrale Raad van Beroep, 2016-12-16

  ... raadpleging van het CBBS, de functies van “productiemedewerker industrie (SBC-code 111180), “wikkelaar, samensteller elektronische apparatuur ...

 • Uitspraak Nº 17/3572 WIA. Centrale Raad van Beroep, 2019-03-14

  ... oktober 2015, in staat geacht de functies van samensteller elektronische apparatuur, wikkelaar (SBC‑code 267050), productiemedewerker industrie ...

 • Uitspraak Nº 17/1377 WIA. Centrale Raad van Beroep, 2019-06-26

  ...Binnen de geselecteerde functie van productiemedewerker industrie (SBC-code 111180) heeft de arbeidsdeskundige bezwaar en beroep een minder ...De overige geduide functies van samensteller elektronische apparatuur, wikkelaar (SBC-code 267050), productiemedewerker metaal en ...

 • Uitspraak Nº 17/8142 ZW. Centrale Raad van Beroep, 2019-12-19

  ... (SBC-code 111180), wikkelaar/samensteller elektronische apparatuur (SBC-code 267050) en magazijnmedewerker (SBC-code 315020). . ... waren geselecteerd, namelijk de functies productiemedewerker industrie (SBC-code 111180) en samensteller elektronische apparatuur/wikkelaar ...

 • Uitspraak Nº 14-3725 WIA. Centrale Raad van Beroep, 2015-09-28

  ... van magazijn/expeditiemedewerker, wikkelaar/samensteller elektronische apparatuur en productiemedewerker industrie. De belasting van die functies ...

 • Uitspraak Nº 18/4849 WIA. Centrale Raad van Beroep, 2019-05-22

  ... gedaan waarbij de functies van productiemedewerker industrie, samensteller elektronische apparatuur en medewerker intern transport zijn ...

 • Uitspraak Nº 17/3332 WIA. Centrale Raad van Beroep, 2017-11-24

  ... ten grondslag gelegde functies de wikkelaar, samensteller elektronische apparatuur (SBC-code 267050) en samensteller kunststof en rubberindustrie ... apparatuur, wikkelaar (SBC-code 267050), productiemedewerker industrie (SBC-code 111180) en samensteller kunststof en rubberindustrie (SBC-code ...

 • Uitspraak Nº 13/6573 WIA. Centrale Raad van Beroep, 2016-03-04

  ... dat de geselecteerde functies van inpakker, productiemedewerker industrie en samensteller elektronische apparatuur, binnen de belastbaarheid van ...

 • Uitspraak Nº AWB - 19 _ 2309. Rechtbank Den Haag, 2020-03-23

  ... eerstejaars ZW-beoordeling geduide functies (productiemedewerker industrie, samensteller elektronische apparatuur/wikkelaar en administratief ...

 • Uitspraak Nº AWB - 17 _ 5369. Rechtbank Noord-Holland, 2018-04-17

  ... wordt geschikt geacht voor de functies van samensteller elektronische apparatuur/wikkelaar, productiemedewerker industrie, medewerker intern ...

 • Uitspraak Nº 17/3117 WIA. Centrale Raad van Beroep, 2019-02-20

  ... in staat wordt geacht de functies van samensteller elektronische apparatuur/wikkelaar, productiemedewerker industrie en inpakker te ...