eman sevinger

7 resultaten voor eman sevinger

 • Beoordeling vLex
 • Uitspraak Nº AWB 19/5707. Rechtbank Den Haag, 2020-07-01

  ... en op het arrest van 12 september 2006 van het Hof in de zaak van Eman en Sevinger (C-300/04). Voorts voert eiseres aan dat door wel in Sint ...

 • Hoger beroep van Gerechtshof Amsterdam, June 21, 2012

  Op Bonaire gevestigde dual resident moeder voldoet niet aan de voorwaarden voor een fiscale eenheid vennootschapsbelasting. Niet voldaan aan vaste inrichtingseis. Fictieve vaste inrichting is niet aan de orde nu belanghebbende geen buitenlands belastingplichtige is. Bovendien kunnen de aandelen in de dochter niet aan het vermogen van de vaste inrichting in Nederland worden toegerekend. Beroep op...

  ...C-300/04 (Eman/Sevinger) door het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschap (hierna: ...

 • Eerste aanleg - meervoudig van Rechtbank Haarlem, March 15, 2010

  Vennootschapsbelasting. Fiscale eenheid. Geen fiscale eenheid tussen moedermaatschappij op Bonaire en de in Nederland gevestigde dochtermaatschappijen.

  ...C-300/04 (Eman/Sevinger) door het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschap (hierna: ...

 • Uitspraak Nº 201608732/1/A2. Raad van State, 2017-01-25

  ...no. 17173/07 en 17180/07 inzake Sevinger and Eman v. The Netherlands wegens kennelijke ongegrondheid ...

 • Cassatie van Hoge Raad, October 10, 2008

  Conclusie PG Meestbegunstiging c.q Community preference; EG-recht brengt niet mee dat Nederland een bij bilateraal belastingverdrag voor Griekse en Braziliaanse rente aan zijn inwoners toegekend tax sparing credit ook moet toekennen voor Belgische rente. De belanghebbende is moedermaatschappij van een fiscale eenheid. De met haar fiscaal gevoegde dochtermaatschappijen houden deelnemingen in...

  ...4.8 De belanghebbende beroept zich in de derde plaats op de zaak Eman en Sevinger(13) betreffende het burgerschap van de Unie en het (ontbreken ...

 • Cassatie van Hoge Raad, December 23, 2011

  Dividendbelasting. BRK. Artikelen 43, 56 en 57 EG-Verdrag. Prejudiciële vragen: zijn eigen LGO voor de toepassing van artikel 56 derde staten? Toepassing standstill-bepaling op artikel 11, lid 3, BRK. Gezamenlijke belastingdruk van belang? Invloed rulingpraktijk?

  ...blz. I-8763, punt 49, en 12 september 2006, Eman en Sevinger, C-300/04, Jurispr. blz. I-8055, punt 46). De LGO vallen dus ...

 • Cassatie van Hoge Raad, February 06, 2009

  Art. 37, lid 1, letter a, jo lid 2, letter b, BRV (tekst 2000). Bedrijfsfusievrijstelling; samenwerkingsovereenkomst en inbreng van contanten vormen niet de inbreng van (een zelfstandig onderdeel van) een onderneming.

  ... wijs volledigheidshalve nog op het arrest van het HvJ EG in de zaak Eman en Sevinger(71), waarin dat Hof onder meer oordeelde "dat degenen die de ...