europees octrooibureau

234 resultaten voor europees octrooibureau

 • Beoordeling vLex
 • Voorlopige voorziening van Rechtbank 's-Gravenhage, Voorzieningenrechter, February 15, 2010

  Immuniteit rechtsmacht Europees Octrooibureau; voorvraag. De voorzieningenrechter is van oordeel dat tot geschillen welke onmiddellijk verband houden met de vervulling van de taken van het Europees Octrooibureau, niet behoren geschillen welke kunnen rijzen tussen het Europees Octrooibureau en eiseres in verband met het aanbesteden van cateringfaciliteiten. Een cateringfaciliteit voor werknemers...

  ...Deze taak wordt uitgevoerd door het Europees Octrooibureau onder toezicht van de Raad van Bestuur. […]. Artikel 8 ...

 • Eerste aanleg - meervoudig van Rechtbank Arnhem, December 18, 2012

  Nederlands personeelslid van Europees Octrooibureau. Belastingplichtig voor box 3 inkomen?Andere situatie dan HR 8 juli 2011. Geen belastingplicht box 3 voor eiser, want er is begunstigend beleid voor niet-Nederlandse personeelsleden die duurzaam in Nederland verblijven doordat van hen geen belasting wordt geheven terwijl dit volgens de Zetelovereenkomst wel is toegestaan, zonder dat van een...

 • Kort geding van Rechtbank Haarlem, July 12, 2005

  Onrechtmatige uitlatingen. MSD c.s. hebben onrechtmatig gehandeld door in een brief aan hun groothandels onder andere te suggereren dat Pharmachemie inbreuk maakt op hun exclusieve rechten, en daarbij geen melding te maken van het vonnis van de voorzieningenrechter te Den Haag van 25 april 2005, waarin deze heeft geoordeeld dat er een gerede kans bestaat dat een octrooi (en daarmee ABC) van MSD c.

  ...e. Merck&Co is houdster van een Europees octrooi met nr. 0998292 B1 (hierna: 'EP 0998292'), voor alendroninezuur ...Op 19 augustus 2004 heeft het Europees Octrooibureau (hierna: 'EOB') EP 0998292 herroepen. Merck&Co is van deze beslissing in ...

 • Eerste aanleg - meervoudig van Rechtbank 's-Gravenhage, June 10, 2009

  Vrijgesteld inkomen van Europees Octrooibureau telt mee bij de bepaling van de drempel voor de aftrek giften. Het beroep is ongegrond.

 • Van kracht Rijksoctrooiwet 1995
 • Hoger beroep van Raad van State, June 17, 2009

  Op 2 april 2007 heeft appellant (hierna: het OCN) Systemate Group B.V. (hierna: Systemate Group) meegedeeld dat het bij haar verzoek om het verrichten van een nieuwheidsonderzoek overgelegde rapport niet een reeds eerder door het Europees Octrooibureau of het bureau op een overeenkomstige octrooiaanvrage ingesteld overeenkomstig onderzoek naar de stand van de techniek is en zij, indien zij wenst...

  ... overgelegde rapport niet een reeds eerder door het Europees Octrooibureau of het bureau op een overeenkomstige octrooiaanvrage ...

 • Eerste aanleg - enkelvoudig van Gerechtshof 's-Gravenhage, September 15, 2004

  Medewerker Europees Octrooibureau heeft geen aanspraak op vrijstelling onroerendezaakbelastingen (gebruikersdeel). Dat in het voorgaande jaar de vrijstelling, na bezwaar, wel is verleend, brengt niet mee dat op grond van het vertrouwensbeginsel in het onderhavige jaar wederom vrijstelling verleend moet worden.

  ...Gronden. 1. Belanghebbende is werkzaam bij het Europees Octrooi Bureau (European Patent Office [EPO]). Belanghebbende is door EPO ...

 • Eerste aanleg - enkelvoudig van Rechtbank 's-Gravenhage, August 22, 2006

  Eiseres in gehuwd met medewerker Europees Octrooibureau. Eiseres had in 2002 geen inkomen, aan haar is aanvankelijk voorlopige teruggaaf algemene heffingskorting verleend in 2002, uitbetaling hiervan is in 2005 teruggenomen en heffingsrente is opgelegd. Beroep is ongegrond, aanslag is terecht opgelegd, heffingsrente is naar juist bedrag berekend, geen proceskostenveroordeling.

  ...2.3. Eiseres is gehuwd. Haar echtgenoot is werkzaam bij het Europees Octrooi Bureau. Op grond van zijn dienstbetrekking bij deze internationale ... dat op de informatiebijeenkomst van het Europees Octrooibureau benadrukt zou zijn dat de heffingskorting voor iedereen gold, een beroep ...

 • Uitspraak Nº BK-18/00473 tot en met BK-18/00481. Gerechtshof Den Haag, 2019-03-13

  ... 1988 tot en met augustus 2004 bij het hoofdkantoor van het Europees Octrooi Bureau in München. . . . . 3.3. . ... betreffende het onderdeel van het Europees Octrooibureau in 's-Gravenhage (Trb. 2006, 155, hierna: de Overeenkomst). . . ...

 • Uitspraak Nº 15/02186. Hoge Raad, 2017-01-20

  ... . . . . 1. VAKBONDSUNIE VAN HET EUROPEES OCTROOIBUREAU (VEOB, afdeling Den Haag), zetelende te Rijswijk, . ...

 • Uitspraak Nº BK-18/00690. Gerechtshof Den Haag, 2019-03-13

  ... 1997 is belanghebbende werkzaam bij de vestiging van het Europees Octrooi Bureau in Rijswijk (het EOB). Belanghebbende is ongeveer twee ... van de Raad van Bestuur, het personeel van het Europees Octrooibureau en alle andere in dat Protocol genoemde personen, die deelnemen aan de ...

 • Uitspraak Nº BK-15-00280. Gerechtshof Den Haag, 2015-09-23

  ...] is vóór 1 januari 1995 in dienst getreden van het Europees Octrooibureau (EOB). Het EOB is één van de twee organen van de Europese ...

 • Uitspraak Nº 18/03805. Hoge Raad, 2020-02-14

  .... (i) High Point is houdster van een Europees octrooi met gelding in onder meer Nederland voor een ‘Wireless access ... de cassatieprocedure centraal is beperkt door het Europees Octrooibureau (hierna: EOB). (rov. 1.2 van het tussenarrest van het hof van 7 november ...

 • Uitspraak Nº C-09-557586-HA ZA 18-859. Rechtbank Den Haag, 2019-11-13

  ... . . 2.3. . De man is werkzaam bij het Europees Octrooibureau. . . . . 2.4. . In maart ...

 • Uitspraak Nº 200.234.115/01. Gerechtshof Den Haag, 2019-07-30

  ...en Genentech zijn gezamenlijk houdster van het Europees Octrooi 1 951 304 B1 (hierna: EP 304) dat onder meer gelding heeft in ... verlening van EP 304 is oppositie ingesteld bij het Europees Octrooibureau (hierna: EOB), onder meer door Celltrion. Op 28 juni 2018 heeft de ...

 • Uitspraak Nº 200.236.805/01. Gerechtshof Den Haag, 2018-10-09

  ...heeft op 2 juli 2003 een Europese octrooiaanvrage gedaan bij het Europees Octrooibureau (hierna: ‘EOB’). Deze aanvrage is op 14 juli 2010 ...

 • Uitspraak Nº 200.241.146/01. Gerechtshof Den Haag, 2018-10-09

  .... Boston Scientific heeft op 21 juli 2015 bij het Europees Octrooibureau (hierna: ‘EOB’) EP 2 985 006 A1 (hierna: ‘EP A 006’ ...

 • Uitspraak Nº C/09/480452 / KG ZA 15-9. Rechtbank Den Haag, 2015-08-14

  ...J. Renes, Europees octrooigemachtigde. 1 De procedure 1.1. Het verloop van de procedure ... beslissing van de Oppositie Afdeling van het Europees Octrooibureau op 11 mei 2015; - de e-mail van mr. De Koning van 15 mei 2015 aan de ...

 • Uitspraak Nº BK-18/00857 en 18/00858. Gerechtshof Den Haag, 2019-05-08

  ... Belanghebbende is sinds 1985 werkzaam bij de vestiging van het Europees Octrooi Bureau in Rijswijk (het EOB). Na verloop van tijd is hij gaan ... van de Raad van Bestuur, het personeel van het Europees Octrooibureau en alle andere in dat Protocol genoemde personen, die deelnemen aan de ...

 • Uitspraak Nº AWB - 16 _ 7556. Rechtbank Den Haag, 2017-07-19

  ...469/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 6 mei 2009 betreffende het aanvullende ... die is vermeld in de conclusies van een door het Europees Octrooibureau verleend octrooi, staat artikel 3, sub a, in beginsel niet eraan in de weg ...

 • Uitspraak Nº 200.228.774/01. Gerechtshof Den Haag, 2018-05-08

  ... (zie 2.17 hierna) pemetrexed werd aanvankelijk beschermd door Europees octrooi EP 0 432 677 (hierna: EP 677). EP 677 is het basisoctrooi voor ...: Teva Pharmaceuticals) oppositie ingesteld bij het Europees Octrooibureau (hierna: EOB). De oppositieafdeling van het EOB heeft bij de mondelinge ...

 • Uitspraak Nº 200.228.753/01. Gerechtshof Den Haag, 2018-05-08

  ... (zie 2.17 hierna) pemetrexed werd aanvankelijk beschermd door Europees octrooi EP 0 432 677 (hierna: EP 677). EP 677 is het basisoctrooi voor ...: Teva Pharmaceuticals) oppositie ingesteld bij het Europees Octrooibureau (hierna: EOB). De oppositieafdeling van het EOB heeft bij de mondelinge ...

 • Uitspraak Nº C/09/557218 / HA ZA 18-826. Rechtbank Den Haag, 2019-05-08

  ... aanvrage is vervolgens door Roche AG een aanvrage gedaan voor een Europees octrooi, die is gepubliceerd met registratienummer EP 2 539 367 (hierna: ... van uitvinding volgens de examiner van het Europees Octrooibureau (EOB). Na wijziging om dat bezwaar te verhelpen, is deze aanvrage op 13 ...

 • Uitspraak Nº C/09/515892 / HA ZA 16-906. Rechtbank Den Haag, 2017-09-20

  ... . . 2.3. . Asetek is houdster van Europees octrooi EP 1 923 771 B1 (hierna: EP 771 of ‘het octrooi’) voor een ... dat de door Cooler Master overgelegde (door het Europees Octrooibureau verzorgde) Engelse vertaling van Lin fouten bevat en niet volledig is (er ...

 • Uitspraak Nº C/09/542719 / HA ZA 17-1170. Rechtbank Den Haag, 2018-11-21

  ... . . 2.4. . CDVI is houdster van het Europees octrooi EP 1 245 006 B1 voor een " Lecteur pour clé électronique " ... van EP 006 is D1 door de Examiner van het Europees Octrooibureau (EOB) aangemerkt als de meest nabije stand van de techniek. . . ...