factoringovereenkomst

68 resultaten voor factoringovereenkomst

 • Beoordeling vLex
 • Cassatie van Hoge Raad, June 14, 2013

  Art. 81 lid 1 RO. Factoring. Rechtsgeldige cessie van vorderingen op naam? Factoringovereenkomst tevens akte van levering? Art. 3:94 lid 1 BW.

  ...In cassatie gaat het om de vraag of het hof de tussen Kraamzorg Nederland B.V. (hierna Kraamzorg of KZN) en Fa-med geldende factoringovereenkomst kon aanmerken als een akte van cessie. Het in cassatie bestreden arrest van het hof Amsterdam, nevenzittingsplaats Arnhem, van 24 januari 2012 is ...

 • Hoger beroep van Gerechtshof Amsterdam, January 24, 2012

  Factoringovereenkomst. Strijd met fiduciaverbod (art. 3:84 lid 3 BW)? Vorderingen rechtsgeldig overgedragen gelet op vereisten van art 3:394 BW; akte van cessie en mededeling aan debitor cessus.

  ...Uit de contractuele regeling (de factoringovereenkomst, de side-letter en – voor zover daarvan niet is afgeweken – de Algemene Voorwaarden) volgt dat alle betrokken vorderingen zonder relevante ...

 • Eerste aanleg - enkelvoudig van Rechtbank Rotterdam, September 01, 2010

  Internationaal wegvervoer. CMR. vrachtvorderingen. rechtsmacht ex art. 31 CMR. toepasselijk recht. artikel 4 lid 4 EVO; artikel 4 lid 1 EVO; factoringovereenkomst; cessie; artikel 12 EVO; cedent stuurt debiteur creditnota's na rechtsgeldige cessie; vraag is of de schuldenaar ondanks een rechtsgeldige cessie de gestelde creditering dan wel verrekening aan de cessionaris kan tegenwerpen; geen...

  ...Op of omstreeks 2 oktober 2007 is tussen Quorum en haar klant Day & Night Logistik GmbH (hierna aangeduid als: ‘DN’) een factoringovereenkomst tot stand gekomen. 2.2 Ingevolge voornoemde overeenkomst zijn de bestaande en toekomstige vorderingen van DN op bestaande en nieuwe debiteuren ...

 • Hoger beroep van Gerechtshof 's-Hertogenbosch, April 12, 2011

  Art. 288 lid 1 aanhef en sub b FW. Niet nakoming i.v.m. kort geding overeengekomen betalingsregeling. Art. 288 lid 1 aanhef en sub c Fw. Handeling in strijd met algemene voorwaarden factoringovereenkomst. Art. 350 Fw geen vangnetbepaling.

  ...Voorts is er sprake van een betwiste vordering van DLL uit hoofde van een factoringovereenkomst van € 4,2 miljoen. Uit genoemde verklaring blijkt dat er geen minnelijk traject is opgestart, mede waarom, zo blijkt uit een hierop betrekking ...

 • Uitspraak Nº C/10/550890 / HA ZA 18-509. Rechtbank Rotterdam, 2019-01-30

  ... . 2.4. . . Vanaf eind 2014 is Adivare in onderhandeling met Billink over het sluiten van een factoringovereenkomst". In dit verband heeft Billink (de heer [naam 1] ) aan Adivare (de heer [naam 2] ) het volgende e-mailbericht op 26 januari 2015 gestuurd: . \xE2"...

 • Eerste aanleg - enkelvoudig van Rechtbank Utrecht, July 08, 2009

  De bestuurder is niet aansprakelijk uit hoofde van onrechtmatige daad voor schade die het gevolg is van toerekenbare tekortkomingen van de door hem bestuurde vennootschap. De tekortkomingen bestaan eruit dat in strijd met de factoringovereenkomst door een debiteur is betaald op een andere rekening en dat aan de ING een door de afnemer getekende pakbon is gestuurd, terwijl nog niet was geleverd.

 • Uitspraak Nº 261416. Rechtbank Gelderland, 2015-04-08

  ... . . . . 2.3. . Op 9 augustus 2012 is een factoringovereenkomst tot stand gekomen tussen APC en ABN Amro Commercial Finance, waarbij APC zich heeft verbonden haar vorderingen op derden aan ABN Amro Commercial ...

 • Uitspraak Nº C/10/506784 / HA ZA 16-749. Rechtbank Rotterdam, 2017-05-24

  ...Zij maakt deel uit van de Rabobank-groep. . . . . 2.2. . Op basis van factoringovereenkomsten heeft DLL krediet verstrekt aan [cliënt eiser] en [cliënt eiser] (hierna gezamenlijk: [cliënt eiser] ). In de periode van belang voor deze ...

 • Uitspraak Nº C/10/500605 / HA ZA 16-430. Rechtbank Rotterdam, 2016-11-30

  ... . . . . 2.3. . . Allewelt heeft een factoringovereenkomst gesloten met Creditforce op basis waarvan vorderingen van Allewelt zijn bevoorschot en Allewelt tot zekerheid daarvan vorderingen heeft overgedragen ...

 • Uitspraak Nº 08/997506-16 (P). Rechtbank Overijssel, 2017-10-30

  ...Hoewel na deze melding met behulp van [bedrijf 4] , door middel van een factoringovereenkomst, kapitaal beschikbaar kwam, heeft verdachte dit geld gebruikt voor betalingen aan zichzelf in privé en aan [bedrijf 2] Holding BV (hierna [bedrijf ...

 • Uitspraak Nº 200.262.213/01. Gerechtshof Amsterdam, 2020-01-14

  ... . . 2.2. . Op 30 januari 2017 heeft CS Factoring met [X] Retail Services B.V. (hierna: [X] ) een factoringovereenkomst gesloten. Deze overeenkomst bevat voor zover hier van belang de volgende bepalingen:. . “(…). . . ...

 • Uitspraak Nº 200.219.525/01. Gerechtshof Amsterdam, 2018-08-28

  .... . . . 3.2. Beldent en Famed zijn medio 2011 een zogeheten factoringovereenkomst aangegaan. Hierbij zijn zij overeengekomen, samengevat en voor zover in dit geding van belang, dat Beldent vanaf 1 juli 2011 al haar vorderingen op ...

 • Uitspraak Nº 200.177.635. Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 2016-10-25

  ... Tussen Eurofactor en The 5 Uitzendburo B.V. (hierna: The 5 Uitzendburo), later geheten SMA Dienstverlening B.V., is een factoringovereenkomst gesloten. Kern van die overeenkomst was dat Eurofactor The 5 Uitzendburo bevoorschotte tegen een pandrecht op vorderingen van The 5 Uitzendburo op ...

 • Uitspraak Nº 200.237.795_01. Gerechtshof 's-Hertogenbosch, 2020-05-26

  ...(hierna: BNL). Met deze vennootschap heeft Alfa op 10 januari 2014 een factoringovereenkomst gesloten. [geïntimeerde] heeft deze overeenkomst als bestuurder van de vennootschap ondertekend. Op dezelfde dag heeft [geïntimeerde] een ...

 • Uitspraak Nº C/09/589049 / KG ZA 20-184. Rechtbank Den Haag, 2020-04-07

  ... . . . . 2.3. . Op 22 augustus 2019 is tussen partijen een Factoringovereenkomst tot stand gekomen, waarbij Progresso, als "klant", al haar huidige en toekomstige vorderingen in eigendom heeft overgedragen aan CFS teneinde deze in ...

 • Uitspraak Nº 13/665106-17. Rechtbank Amsterdam, 2019-05-28

  ... . . . . . [verdachte] heeft erkend dat hij de factoringovereenkomst heeft gesloten met [naam bedrijf 1] en [naam bedrijf 2] en dat hij de persoonlijke lening heeft afgesloten. De raadsvrouw heeft kort gezegd bepleit ...

 • Uitspraak Nº 301831. Rechtbank Gelderland, 2016-07-20

  ...Daaraan ligt een factoringovereenkomst van 4 juni 2015 tussen CashFlex en [gedaagde 1] ten grondslag (hierna ook: de factoringovereenkomst). Artikel 7 van de factoringovereenkomst regelt ...

 • Uitspraak Nº C/16/440927 / HA ZA 17-503. Rechtbank Midden-Nederland, 2018-02-14

  ... . . . . 2.3. . Op 23 november 2015 heeft [bedrijfsnaam 1] een factoringovereenkomst gesloten met [bedrijfsnaam 2] B.V. (hierna: [bedrijfsnaam 2] ). In deze overeenkomst is de mogelijkheid (geen verplichting) voor [bedrijfsnaam 1] ...

 • Uitspraak Nº C/10/521738 / HA ZA 17-209. Rechtbank Rotterdam, 2018-08-22

  ... Tussen ECP en Future of Events is op 24 november 2015 een "Basisovereenkomst Factoring per Factuur" gesloten (hierna: de factoringovereenkomst; productie 1 bij dagvaarding). In de factoringovereenkomst zijn ECP en Future of Events een factoringplafond van € 200.000,00 overeengekomen. . ...

 • Uitspraak Nº 13/674213-17. Rechtbank Amsterdam, 2019-05-28

  ... nepfacturen werden aan [naam bedrijf 1 BV] aangeboden door het bedrijf [naam bedrijf 5 BV] ., dat met [naam bedrijf 1 BV] een factoringovereenkomst was aangegaan. . . . . Uit de bewijsmiddelen blijkt dat het bedrijf [naam bedrijf 1 BV] . is opgelicht op de ...

 • Uitspraak Nº 04 5127286/CV 16-5707. Rechtbank Limburg, 2017-03-22

  ... . . . . . 2.3. . In artikel 3 van de factoringovereenkomst staat met betrekking tot de factor fee het volgende vermeld:. . “Het factoringbedrijf rekent in casu een vaste factor fee over ...

 • Uitspraak Nº 05/986601-17. Rechtbank Gelderland, 2017-05-02

  ...Met betrekking tot het indienen van declaraties heeft [verdachte] in 2006 een factoringovereenkomst gesloten met [naam 2] . . . . . Vaststaat dat de door [naam 1] van [verdachte] (via [naam 2] ) ontvangen declaraties in het [naam ...

 • Uitspraak Nº 13/665380-16. Rechtbank Amsterdam, 2019-05-28

  ...Deze nepfacturen werden aan [naam B.V. 6] aangeboden door het bedrijf [naam B.V. 8] , dat met [naam B.V. 6] een factoringovereenkomst was aangegaan. . . . . Uit de bewijsmiddelen blijkt dat het bedrijf [naam B.V. 6] is opgelicht op de wijze ...

 • Uitspraak Nº 13/665393-16 en 13/674012-18. Rechtbank Amsterdam, 2019-05-28

  ... nepfacturen werden aan [naam bedrijf BV 6] aangeboden door het bedrijf [naam bedrijf BV 8] , dat met [naam bedrijf BV 6] een factoringovereenkomst was aangegaan. . . . . Uit de bewijsmiddelen blijkt dat het bedrijf [naam bedrijf BV 6] . is opgelicht op de ...

 • Uitspraak Nº 05/986600-17. Rechtbank Gelderland, 2017-05-02

  ...Met betrekking tot het indienen van declaraties heeft [bedrijf 1] in 2006 een factoringovereenkomst gesloten met [bedrijf 3] . . . . . Vaststaat dat de door [bedrijf 2] van [bedrijf 1] (via [bedrijf 3] ) ontvangen declaraties in ...