graceland breda

6 resultaten voor graceland breda

 • Beoordeling vLex
 • Eerste aanleg - meervoudig van Rechtbank Breda, 3 december 2007

  Het beroep tegen de bouwvergunning voor een kopie van de voormalige woning van Elvis Presley, 'Graceland', aan de Heilaarstraat in Breda is gegrond verklaard. B en W van Breda zijn ten onrechte niet ingegaan op de gevolgen voor de waterhuishouding van de omwonenden. Ook is ten onrechte niet ingegaan op een tegenadvies van een architect waarmee eisers het welstandsadvies hebben bestreden. Wel

  ...Het bouwplan betreft volgens vergunninghouder een kopie van het bouwwerk Graceland in Memphis, Tennessee (VS). Ter plaatse geldt het bestemmingsplan 'Adriaan Klaassenstraat e.o.', op grond waarvan het perceel de bestemming ...

 • Voorlopige voorziening+bodemzaak van Rechtbank Breda, Voorzieningenrechter, 24 november 2009

  Kopie van Graceland mag worden gebouwd. Volgens de welstandscommissie voldoet het bouwplan aan de redelijke eisen van welstand. Verweerder heeft zich op de adviezen van de welstandscommissie mogen baseren. Op de door omwonenden ingebrachte tegenadviezen is door de welstandscommissie voldoende gereageerd. De voorzieningenrechter heeft de verzoeken om de bouwvergunning te schorsen afgewezen.

  ...Het bouwplan is een kopie van Graceland, de woning van wijlen Elvis Presley in Memphis, Tennessee (USA), met een aantal aanpassingen ten opzichte van het origineel. Bij besluit van 3 ...

 • Voorlopige voorziening+bodemzaak van Rechtbank Breda, Voorzieningenrechter, 29 maart 2005

  Kopie van Graceland getoetst aan redelijke eisen van welstand. Uit de onderbouwing van het positieve welstandsadvies blijkt dat de welstandscommissie eraan voorbij is gegaan dat een bouwplan niet alleen dient te worden getoetst op het uiterlijk van het bouwwerk maar ook op de plaatsing daarvan in de directe omgeving. Het uiterlijk van het bouwwerk is bij gebreke van een welstandsnota positief...

  ...Het bouwplan betreft een kopie van het bouwwerk Graceland in Memphis, Tennessee (USA). Het bouwplan overschrijdt het op het perceel geldende bouwvlak aan twee zijden. Op 5 februari 2003 heeft de ...

 • Voorlopige voorziening van Rechtbank Breda, Voorzieningenrechter, 7 juli 2008

  Kopie van Graceland getoetst aan redelijke eisen van welstand. Past het bouwplan in zijn omgeving (Dorps bebouwingslint)? Opnieuw schorsing bouwvergunning.

  ...Het bouwplan is een kopie van Graceland, de woning van wijlen Elvis Presley in Memphis, Tennessee (USA), met een aantal aanpassingen ten opzichte van het origineel. Bij besluit van 3 ...

 • Voorlopige voorziening van Rechtbank Breda, Voorzieningenrechter, 18 oktober 2007

  Voldoet bouwplan (kopie van Graceland, de woning van Elvis Presley) aan redelijke eisen van welstand? Niet is duidelijk welk welstandsniveau van toepassing is, zodat niet duidelijk is of de welstandscommissie aan de juiste welstandscriteria heeft getoetst. Voorts bevat het welstandsadvies wel de criteria waaraan volgens de commissie moest worden getoetst, maar geen motivering of en in...

  ...Het bouwplan is een kopie van Graceland, de woning van wijlen Elvis Presley in Memphis, Tennessee (USA). Bij besluit van 3 november 2006 (primair besluit) heeft verweerder de gevraagde ...

 • Eerste aanleg - enkelvoudig van Rechtbank Breda, Sector kanton, 8 oktober 2012

  Boek 1 BW Verzoek tot opheffing van curatele gedaan door betrokkene (curanda). Kantonrechter motiveert uitgebreid waarom hij vindt dat betrokkene een kans verdient om in de toekomst haar vermogenrechtelijke en niet-vermogensrechtelijke belangen weer zelf te behartigen. Beslissing: Kantonrechter wijst verzoek tot opheffing curatele toe.

  ...Zij heeft ook onlangs haar droomreis naar Amerika (Memphis, Graceland, Elvis Presley) kunnen maken. Zij is nu 60 jaar en zij vindt dat zij op dit moment de kans moet krijgen om te bewijzen dat zij het (weer) zelf kan. ...