hennepkwekerij arrest

1576 resultaten voor hennepkwekerij arrest

 • Beoordeling vLex
 • Hoger beroep van Centrale Raad van Beroep, 12 mei 2009

  Afwijzing verzoek om herziening. Voordeel uit hennepkwekerij. Het Arrest van het Gerechtshof kan op zich wel als een nieuw gegeven worden aangemerkt, maar er is geen sprake van een nieuw feit of veranderde omstandigheid in de zin van artikel 4:6 van de Awb. Ook de door appellant gestelde onzorgvuldigheid van het onderzoek voorafgaand aan het besluit van 22 april 2003 kan niet worden gezien als...

  ... appellant betrokken is geweest bij de exploitatie van een hennepkwekerij, dat appellant in strijd met de inlichtingenverplichting hiervan geen ... van zijn verzoek aan het College een beroep gedaan op het arrest van het Gerechtshof te ’s-Gravenhage van 18 februari 2004. Bij dat ...

 • Cassatie van Hoge Raad, 28 juni 2011

  Het Hof heeft verzuimd in het bestreden arrest een met redenen omklede beslissing te geven op een verweer als bedoeld in art. 359a Sv omtrent de rechtmatigheid van de doorzoeking van de woning van verdachte en het aldaar aantreffen van de hennepkwekerij. Dat leidt tot nietigheid van de bestreden uitspraak.

  28 juni 2011. Strafkamer. nr. 09/02961. Hoge Raad der Nederlanden. Arrest. op het beroep in cassatie tegen een arrest van het Gerechtshof te ... dat ik eigenaar ben van de door de politie aangetroffen hennepkwekerij aan de [a-straat 1] te Rotterdam. Deze woning heb ik gehuurd. Ik had ...

 • Uitspraak Nº 16/5640 WAO. Centrale Raad van Beroep, 2019-06-06

  ...Daarbij is in de schuur achter de woning een hennepkwekerij met 160 hennepplanten aangetroffen. Uit onderzoek van energieleverancier ... Het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden (het hof) heeft bij arrest van 29 maart 2013 de zoon van appellant wegens het opzettelijk handelen in ...

 • Uitspraak Nº 200.165.610. Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 2016-09-06

  ... . . . . arrest van 6 september 2016. . . . . in de zaak van. ...Op 11 oktober 2012 is in de woning een hennepkwekerij aangetroffen. De politie is ingeschakeld. De woning is op 23 november 2012 ...

 • Uitspraak Nº 22-005379-13. Gerechtshof Den Haag, 2016-11-24

  ... . . . . Arrest . . . . gewezen op het hoger beroep tegen het vonnis ... . - die [slachtoffer] in een hennepkwekerij/hennepstekkerij, althans een kas, tewerkgesteld en/of . - die ...

 • Uitspraak Nº 20-003252-18 OWV. Gerechtshof 's-Hertogenbosch, 2019-11-14

  ... Uitspraak : 14 november 2019 . TEGENSPRAAK . . Arrest van de meervoudige kamer voor strafzaken van het gerechtshof . ... de update ‘ Wederrechtelijk verkregen voordeel hennepkwekerij bij binnenteelt onder kunstlicht’ van het Functioneel Parket Afpakken ...

 • Uitspraak Nº 21-001094-18. Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 2019-05-21

  ... ONTNEMINGSZAAK . . . . . Verkort arrest van de meervoudige kamer voor strafzaken van het gerechtshof ... hebben besteed en de kosten voor de heropbouw van de hennepkwekerij na ontmanteling door de overheid. Veroordeelde en haar medeveroordeelde ...

 • Uitspraak Nº 21-007007-17. Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 2019-05-21

  ... ONTNEMINGSZAAK . . . . . Verkort arrest van de meervoudige kamer voor strafzaken van het gerechtshof ... hebben besteed en de kosten voor de heropbouw van de hennepkwekerij na ontmanteling door de overheid. Veroordeelde en zijn medeveroordeelde ...

 • Uitspraak Nº 16/701585-12 (ontneming). Rechtbank Midden-Nederland, 2017-08-23

  ... . - . het veroordelend arrest van 4 december 2015 waaruit blijkt dat veroordeelde door het Gerechtshof ...Veroordeelde is volgens het arrest betrokken bij één hennepkwekerij ( [straatnaam] , [vestigingsplaats] ). Er zijn volgens de raadsman geen ...

 • Uitspraak Nº 20-000775-14. Gerechtshof 's-Hertogenbosch, 2015-04-22

  ... TEGENSPRAAK. . . . Arrest van de meervoudige kamer voor strafzaken van het gerechtshof. . . ... . .  Aantreffen van hennepkwekerij . . . Op 2 maart 2011 zijn verbalisanten van regiopolitie ...

 • Uitspraak Nº 18/00057. Hoge Raad, 2019-10-01

  ... . Datum 1 oktober 2019. . . . ARREST. . . . op het beroep in cassatie tegen een arrest van ... = U bent gisteren aangehouden in een bedrijfspand waar een hennepkwekerij werd ontmanteld. A = Een vriend van me belde mij op. Hij vroeg ...

 • Uitspraak Nº UTR 17/2866. Rechtbank Midden-Nederland, 2018-07-09

  ... 2006 heeft de politie District West-Veluwe Vallei een hennepkwekerij aangetroffen in een bedrijfspand aan de [adres] te [vestigingsplaats] , ...Ten aanzien van periode 1 stelt eiser dat in het arrest van het Gerechtshof Arnhem de door de politie berekende inkomsten van ...

 • Uitspraak Nº BK-15/01046. Gerechtshof Den Haag, 2016-05-10

  ...In de aangifte zijn geen inkomsten uit een hennepkwekerij verantwoord. . . . . 3.2. . Met ... . . . 3.5. . Belanghebbende is bij arrest van de meervoudige strafkamer van het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch van ...

 • Uitspraak Nº 17/00795. Hoge Raad, 2018-11-06

  ... . Hoge Raad der Nederlanden . . . Arrest. . . . op het beroep in cassatie tegen een arrest van ... V: Heeft [verdachte] evenveel als jij verdiend aan de hennepkwekerij?. A: Ja. V: Wie heeft de stroom naar boven aangelegd?. ...

 • Hoger beroep van Centrale Raad van Beroep, 17 juli 2012

  Hennepkwekerij. Herziening, intrekking en terugvordering bijstand. Uit het verzoek van de verhuurder om de woning van appellant op 9 februari 2006 te bezoeken kan geen bewijsaanbod worden afgeleid. De inlichtingenverplichting is verbonden aan het recht op bijstand en staat los van het verstrekken van informatie die van belang is voor een strafrechtelijk onderzoek, zodat het beroep op artikel 6...

  ... woning van appellant door de politie een in werking zijnde hennepkwekerij aangetroffen met 122 hennepplanten. Tijdens zijn verhoor heeft appellant ...Het gerechtshof te ’s-Gravenhage heeft bij arrest van 27 maart 2008 de vordering tot ontneming van wederrechtelijk verkregen ...

 • Uitspraak Nº 14/1739 WAO. Centrale Raad van Beroep, 2015-09-30

  ... waarin de rechtbank heeft geoordeeld dat appellant uit de hennepkwekerij een wederrechtelijk voordeel heeft verkregen van € 15.000,-. Dat bedrag ... door het Uwv gehanteerde periode, wordt aansluiting gezocht bij het arrest van het gerechtshof ’s-Hertogenbosch van 6 maart 2014 in het door ...

 • Uitspraak Nº 14/05102. Hoge Raad, 2016-03-22

  ... . Hoge Raad der Nederlanden . . . . Arrest. . . . op het beroep in cassatie tegen een arrest van ... dat de verdachte geen wetenschap heeft gehad van de hennepkwekerij; hij zou de bovenverdieping van voornoemd pand alwaar de hennepkwekerij is ...

 • Cassatie van Hoge Raad, 9 oktober 2012

  Slagende bewijsklacht m.b.t. de motivering van de bewezenverklaring. Het Hof heeft een als zodanig aangeduid verkort arrest gewezen. De aanvulling op het arrest bevat t.a.v. hetgeen is bewezenverklaard slechts de aangifte namens X met daarbij de verklaring van de aangever, inhoudende de bevindingen van het in het bewuste pand door een fraudespecialist ingestelde onderzoek naar de meetinrichting...

  ...Strafkamer. nr. S 11/04073. Hoge Raad der Nederlanden. Arrest. op het beroep in cassatie tegen een arrest van het Gerechtshof te ... tot slot het feit van algemene bekendheid dat houders van hennepkwekerijen de elektriciteit die benodigd is voor de kwekerij illegaal aftappen.". ...

 • Eerste aanleg - enkelvoudig van Rechtbank Arnhem, 22 augustus 2012

  De rechtbank overweegt dat gedaagde de levering van energie als zodanig niet heeft betwist en evenmin heeft bestreden dat, zoals Liander heeft gesteld, vanaf 1 juni 2010 nota’s en jaarafrekeningen door of ten behoeve van Liander op naam van gedaagde zijn gesteld. Het is de verantwoordelijkheid van gedaagde als (onder-) huurder toe te zien op die poststukken. Liander heeft er dan ook...

  ... is onder meer geconstateerd dat in het pand [adres] een hennepkwekerij was in drie ruimtes. In het pand aan de [adres] was een hennepkwekerij in ...In het arrest van het hof te Arnhem van 9 november 2010, LJN BO4661, wordt immers het ...

 • Uitspraak Nº 200.161.689/01. Gerechtshof Den Haag, 2015-10-27

  ...: 200.161.689/01 Zaaknummer rechtbank: 2995501 CV EXPL 14-18385 Arrest van 27 oktober 2015 inzake [naam],wonende te [woonplaats],appellante, ... 1.3Op 21 maart 2013 is op de zolder van de woning een hennepkwekerij aangetroffen, met planten van ongeveer vijf weken oud. De elektriciteit ...

 • Uitspraak Nº 22-005478-13. Gerechtshof Den Haag, 2016-11-24

  ... . . . . Arrest . . . . gewezen op het hoger beroep tegen het vonnis ... en/of tewerkstellen van een of meer slachtoffer(s) in een hennepkwekerij/hennepstekkerij, althans een kas, en/of in de huishouding en/of . - ...

 • Uitspraak Nº 201809351/1/A3. Raad van State, 2019-08-21

  ... met de Opiumwet door mee te helpen met het opzetten van een hennepkwekerij in de periode eind maart 2010 tot en met 30 mei 2010 en in de periode juli ...[wederpartij] is bij het arrest van 3 december 2014 door het Hof Arnhem-Leeuwarden veroordeeld voor ...

 • Hoger beroep van Gerechtshof Amsterdam, 17 februari 2009

  Promis arrest. Recht op binnentreden in loods omvat ook recht op doorgang. Opsporingsambtenaren betreden een loods op grond het vermoeden dat daarin een overtreding van de Opiumwet wordt gepleegd (artikel 9, lid 1 sub b Opiumwet). Volgens artikel 9 van de Algemene wet op het binnentreden kan degene die bevoegd is een woning zonder toestemming van de bewoner binnen te treden, zich de toegang en de

  arrestnummer:. parketnummer: 23-006687-07 (promis). datum uitspraak: 17 februari 2009. ... een melding binnengekomen dat de eigenaar van een loods een hennepkwekerij had ontdekt. De melder was het afgelopen weekend in de loods geweest en ...

 • Uitspraak Nº 17/02033. Hoge Raad, 2019-05-28

  ... Datum 28 mei 2019 . . . . ARREST . . . . op het beroep in cassatie tegen een arrest ...Zij zag dat de woning was gebruikt voor een hennepkwekerij. Ikkan de goederen die vernield zijn als volgt beschrijven. Op de begane ...

 • Uitspraak Nº 23-003173-17. Gerechtshof Amsterdam, 2018-08-14

  ... . . TEGENSPRAAK . . . . . Arrest van het gerechtshof Amsterdam gewezen op het hoger beroep, ingesteld tegen ... in het rapport ‘Wederrechtelijk verkregen voordeel hennepkwekerij bij binnenteelt onder kunstlicht’ van het Bureau Ontnemingswetgeving ...