hr afvoerpijp

34 resultaten voor hr afvoerpijp

 • Beoordeling vLex
 • Cassatie van Hoge Raad, 30 maart 2004

  1. Algemene regels voor toepassing 359a Sv. 2. Uitleg begrip 'doorzoeking'; lostrekken pijp in kelder. 3. Schutznorm-redenering bij onbevoegd lostrekken van een afvoerpijp in niet door verdachte gebruikte kelder in niet door verdachte bewoond pand. Ad 1. HR ordent en formuleert algemene uitgangspunten en regels waarop zijn huidige rechtspraak terzake art. 359a Sv is gebaseerd. Ad 2....

  ...4.1. Het middel bevat de klacht dat het Hof het beroep op de onrechtmatigheid van de bewijsgaring wat betreft het onderzoek aan een afvoerpijp in de kelder onvoldoende gemotiveerd heeft verworpen. 4.2.1. Ten laste van de verdachte is, voorzover hier van belang, bewezenverklaard het ...

 • Uitspraak Nº 200.199.761/01. Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 2019-08-13

  ... van de kantonrechter dat niet kan worden ingezien waarom de afdichting van de opening in de dakplaat vanwege de verwijdering van de afvoerpijp van de dieselkachel niet deugdelijk is aangebracht. Grief V bestrijdt de afwijzing van de vordering van het bedrag van € 2.500,- waarvoor Visser ...

 • Uitspraak Nº 09/994504-12. Rechtbank Den Haag, 2018-02-20

  ... . . Voor de uitstoot van de ethyleenoxide beschikte Sterigenics in de periode 2004 tot en met 2009 over drie afvoerpijpen op het dak van het bedrijf, te weten: één afvoerpijp voor de naverbrandingsinstallatie, één afvoerpijp voor de wasinstallatie en één afvoerpijp ...

 • Uitspraak Nº 09/994505-12. Rechtbank Den Haag, 2018-02-20

  ... . . Voor de uitstoot van de ethyleenoxide beschikte Sterigenics in de periode 2004 tot en met 2009 over drie afvoerpijpen op het dak van het bedrijf, te weten: één afvoerpijp voor de naverbrandingsinstallatie, één afvoerpijp voor de gaswasser en één afvoerpijp voor ...

 • Uitspraak Nº C/15/263382 / HA ZA 17-613. Rechtbank Noord-Holland, 2018-12-19

  ... . . . . . 6.5 . . Koof afvoerpijp in toilet aanbrengen . . . . . 4.64. . . In rapport 1 en 2 wordt vermeld dat in het toilet op de ...

 • Uitspraak Nº 200.179.323/01. Gerechtshof Den Haag, 2017-03-28

  ... . . “(…) . .  Bijna alle afvoerpijpen zijn slecht gebeugeld of niet gebeugeld, hier door hangen ze door. (…) .  Zoals op de foto 1 is te zien moet het afvoerwater van de ...

 • Uitspraak Nº 10/574282 HA ZA 19-457. Rechtbank Rotterdam, 2020-01-22

  ... . . . primair en subsidiair:. . . c. [gedaagde] te verbieden om de afvoerpijp voor de afvoer van het hemelwater van het perceel van [eiseres] af te sluiten, op straffe van verbeurte van een dwangsom van € 250,00 per dag dat ...

 • Uitspraak Nº 09/997569-10. Rechtbank Den Haag, 2018-02-20

  ... . . Voor de uitstoot van de ethyleenoxide beschikte Sterigenics in de periode 2004 tot en met 2009 over drie afvoerpijpen op het dak van het bedrijf, te weten: één afvoerpijp voor de naverbrandingsinstallatie, één afvoerpijp voor de wasinstallatie en één afvoerpijp ...

 • Uitspraak Nº 200.230.927/01. Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 2020-04-07

  ...In afwachting van de resultaten van dat systeem wordt de afvoerpijp niet verlengd. . . . . 3.10 . Op 18 september 2015 zijn beide systemen gemonteerd en in werking gesteld. . . ...

 • Uitspraak Nº 13/01923. Hoge Raad, 2015-10-27

  ... U vertelt me dat er een duidelijke hennepgeur op het dakterras van de woning aan de [a-straat 1] te Utrecht aanwezig is, die uit de afvoerpijp komt. . . . . Ten aanzien van feit 3 . 5. Het in de wettelijke vorm opgemaakt proces-verbaal strafrechtelijk ...

 • Uitspraak Nº 16/00064. Hoge Raad, 2017-01-31

  ... Maar een honkbalknuppel is geen wapen. Net zo min als een lege fles, een stoeptegel, een eind hout, of een stuk afvoerpijp. Een honkbalknuppel is een instrument dat bij de honkbalsport wordt gebruikt . Nu weet ik wel dat in artikel 2, eerste lid, aanhef en onder ...

 • Uitspraak Nº 15/01834. Hoge Raad, 2015-12-15

  ... te Haarlem tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, opzettelijk brand heeft gesticht in/ op het dak en/of in de afvoerpijp en/of in de afzuiginstallatie van/in jongerencentrum ' [A] ', in elk geval een pand gevestigd aan de [a-straat 1] , immers heeft/hebben verdachte ...

 • Uitspraak Nº 21-000419-18. Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 2019-06-05

  ...Zo stond in kweekruimte 1 op elektriciteitskabels de datum 5 augustus 2013, op een afvoerpijp 19 maart 2013 en op de opticlimates maart 2013. In kweekruimte 2 was een gipsplaat aanwezig geproduceerd op 5 november 2010, een afvoerpijp ...

 • Uitspraak Nº C/01/342513 / HA ZA 19-77. Rechtbank Oost-Brabant, 2019-11-27

  ...Hij wijst erop dat zijn perceel hoger ligt dan dat van [eiser] zodat het verleggen van de afvoerpijp geen effect voor [eiser] zal hebben. Verder betwist hij dat er überhaupt sprake is van vochtoverlast. De beweerde vochtplekken op de ...

 • Uitspraak Nº C/09/545905 / HA ZA 18-37. Rechtbank Den Haag, 2018-10-31

  ...Bij normaal functioneren van de cv-ketel is de temperatuur van rookgassen laag (50-70 °C) en worden deze door de binnenste afvoerpijp (die niet in contact staat met het rieten dak) afgevoerd. Er moeten dus in de cv-ketel te hete rookgassen zijn vrijgekomen, die in de (buitenste, met ...

 • Cassatie van Hoge Raad, 23 april 2013

  HR: 81.1 RO.

  ... en c) een GBA verificatie - levert als bevindingen op dat sprake is van een verhoogd stroomverbruik in voornoemd blok woningen, dat de afvoerpijp aan de achterzijde van verzoekers perceel aanzienlijk warmer is dan de omgevingstemperatuur en dat verzoeker op het adres van het perceel staat ...

 • Uitspraak Nº BRE - 15 _ 3803. Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 2016-04-22

  .... . . . 2.2. De garageboxen hebben een gezamenlijk dak. In enkele van de garageboxen is inwendig een afvoerpijp bevestigd, waardoor het hemelwater van het dak wordt afgevoerd. Er is één aansluiting op de gemeentelijke riolering, zowel van de afvoerpijpen van ...

 • Hoger beroep van Gerechtshof Den Haag, 5 maart 2013

  aanneming van werk; gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst door de aannemer wegens onwerkbare situatie terecht; omvang verplichtingen over en weer

  ... het op het moment van het smeren van de afwerkvloer ook, omdat er een aantal leidingen elkaar kruisten + een waterleiding hoog lag + een afvoerpijp van de Airconditioning op het laatste moment was geplaatst + we de hoogte van de nieuwe schuifpui moesten aanhouden is in onderling overleg met de ...

 • Uitspraak Nº 16/06025. Hoge Raad, 2018-03-27

  ... wordt door de rechtbank vrijgesproken gelet op de ondergeschiktheid van zijn rol bij de installatie van de ketel en de montage van de afvoerpijp. In hoger beroep worden beide verdachten vrijgesproken. Volgens het hof kan het overlijden van de slachtoffers redelijkerwijs niet worden toegerekend ...

 • Uitspraak Nº 16/06026. Hoge Raad, 2018-03-27

  ... wordt door de rechtbank vrijgesproken gelet op de ondergeschiktheid van zijn rol bij de installatie van de ketel en de montage van de afvoerpijp. In hoger beroep worden beide verdachten vrijgesproken. Volgens het hof kan het overlijden van de slachtoffers redelijkerwijs niet worden toegerekend ...

 • Hoger beroep van Gerechtshof 's-Hertogenbosch, 22 april 2013

  De verdachte heeft brand gesticht in zijn eigen slagerij. Door de brandstichting was gemeen gevaar voor goederen en levensgevaar voor de bewoners van de bovenliggende woningen te duchten (art. 157 Sr). Het hof verwerpt de verweren dat (1) het causaal verband tussen de voorbereidingshandelingen van de verdachte en de brand niet vaststaat en (2) een ander de brand kan hebben gesticht. Het hof...

  ...Op dat moment zag ik dat er een dikke rookwalm uit de afvoerpijp van de slagerij [verdachte] kwam. Ik ben ook naar buiten gelopen en zag dat niet alleen rook uit de afvoerpijp kwam maar ook uit de bovenlichten van ...

 • Cassatie van Hoge Raad, 17 april 2012

  1. Art. 322.3 Sv. Blijkens de inhoud van het proces-verbaal van de terechtzitting van 10 juni 2010 is toen - voor het eerst - een aanvang gemaakt met de inhoudelijke behandeling van de zaak. Het bestreden arrest, dat is gewezen door de raadsheren die op voormelde datum zitting hadden, houdt in dat het is gewezen naar aanleiding van “het onderzoek op de terechtzitting in hoger beroep”, waarmee...

  ...De man die bij mij kwam kijken heb ik twee keer gezien. De tweede keer was toen hij een afvoerpijp op het dak monteerde. Drie dagen voordat de politie de loods binnenviel heb ik hem ook nog gezien, toen hij op het dak een doorvoer aan het maken was ...

 • Cassatie van Hoge Raad, 2 september 2011

  Art. 81 RO. Burengeschil over gedeeltelijke demping vijver; art. 5:21, 37, 39, 44, 52, 59 BW, art. 6:162 BW. Samenhang met HR 2 september 2011, 10/01192.

  ... van de vijver op het perceel van Anthos is gedempt en een parkeerterrein is aangelegd; daarbij is een straatlantaarn geplaatst en is een afvoerpijp aangebracht die water loost in de vijver. Voor de dempingen (samen circa 188 m2 van circa 755m2 totale wateroppervlakte) heeft het Hoogheemraadschap ...

 • Cassatie van Hoge Raad, 20 februari 2004

  20 februari 2004 Eerste Kamer Nr. C02/288HR JMH/AT Hoge Raad der Nederlanden Arrest in de zaak van: [eiseres], wonende te [woonplaats], EISERES tot cassatie, advocaat: mr. P. Garretsen, t e g e n [verweerster], gevestigd te [vestigingsplaats], VERWEERSTER in cassatie, advocaat: mr. E. Grabandt. 1. Het geding in feitelijke instanties...

  ...Omdat het water niet wegstroomde uit de goot lag de conclusie voor de hand dat de afvoerpijp verstopt was. (Op zich mocht dit overigens niet leiden tot het binnenlekken van water in de woning van [eiseres].) [Verweerster] heeft toen die ...

 • Hoger beroep van Gerechtshof Arnhem, 31 maart 2009

  Inhoud en omvang opdracht?

  ...- Unit 3, waar aanvankelijk een croissanterie was gevestigd, heeft geen eigen externe afvoerpijp. Het lag in de bedoeling de afzuiginstallaties voor die unit aan te sluiten op de externe afvoerpijp van unit 4. - Medio maart 2002 is [appellant] ...