hr spector nederland bv fotoshop 2000

4 resultaten voor hr spector nederland bv fotoshop 2000

 • Beoordeling vLex
 • Cassatie van Hoge Raad, October 19, 2012

  Vervolg HR 17 februari 2006, LJN AU5663, NJ 2006/158. Hoge Raad doet zelf de zaak af. Deels verwerping met toepassing van art. 81 lid 1 RO.

  ...10/04949. EE/DH. Hoge Raad der Nederlanden. Arrest. in de zaak van:. 1. de voormalige tschap onder firma FOTOSHOP 2000 V.O.F.,. eertijds gevestigd te Hoorn,. 2. ...M.E. Franke,. t e g e n. SPECTOR NEDERLAND B.V.,. gevestigd te Almere,. ...

 • Cassatie van Hoge Raad, February 17, 2006

  Geschil over de niet-nagekomen betalingsverplichtingen uit hoofde van een leaseovereenkomst m.b.t. mini-fotolaboratorium; beroep door lessee op dwaling wegens onjuiste voorstelling van zaken omtrent de ouderdom en daarmee van de feitelijke waarde van de machine; verboden aanvulling van feitelijke grondslag; toepassing van exoneratiebeding als de schade is te wijten aan opzet of bewuste...

  ...Nr. C04/275HR. RM. Hoge Raad der Nederlanden. Arrest. in de zaak van:. SPECTOR NEDERLAND ...van Staden te Brink,. t e g e n. 1. VOF FOTOSHOP 2000,. gevestigd te Hoorn,. 2. [Verweerster 2],. ...

 • Uitspraak Nº 14/03449. Hoge Raad, 2015-10-02

  ... LZ . . Hoge Raad der Nederlanden. Arrest . . in de zaak van: . . . 1. de voormalige VOF FOTOSHOP 2000,eertijds gevestigd te Hoorn,. 2. ... . . . SPECTOR NEDERLAND B.V.,gevestigd te Breda,. ...

 • Cassatie van Hoge Raad, September 21, 2007

  Algemene voorwaarden. Geschil over uitsluiting van aansprakelijkheid in algemene voorwaarden van energieleverancier voor bedrijfschade na storing in elektriciteitstoevoer (81 RO).

  ...Nr. C06/115HR. MK/AS. Hoge Raad der Nederlanden. Arrest. in de zaak van:. [Eiseres],. gevestigd ...(iv) In februari 2000 heeft [eiseres] bij PNEM een aanvraag ingediend ...) - en HR 17 februari 2006, NJ 2006, 158 (Spector Nederland/VOF Fotoshop), rov. 3.11.((23)). 3.19 ...