huisvestingsvergunning utrecht

51 resultaten voor huisvestingsvergunning utrecht

 • Beoordeling vLex
 • Hoger beroep van Raad van State, August 29, 2012

  Bij besluit van 18 augustus 2010 heeft het college onder vaststelling dat de woonruimte aan de [locatie] te Utrecht door het vertrek van [appellant] is vrijgekomen voor distributie, besloten aan [appellant] geen huisvestingsvergunning voor deze woning te verlenen. Voorts heeft het onder aanzegging van bestuursdwang bevolen de woning uiterlijk op 29 september 2010 te ontruimen.

  ...[appellant], woonplaats kiezend te Utrecht,. appellant,. tegen de uitspraak van de rechtbank Utrecht van 1 juni 2011 ... voor distributie, besloten aan [appellant] geen huisvestingsvergunning voor deze woning te verlenen. Voorts heeft het onder aanzegging van ...

 • Hoger beroep van Raad van State, June 17, 2009

  Bij besluit van 13 juni 2007 heeft het college van burgemeester en wethouders van Utrecht (hierna: het college) de aanvraag van [appellanten] voor een huisvestingsvergunning voor de woning [locatie] te Utrecht afgewezen.

  ...Uitspraak op het hoger beroep van:. [appellanten], wonend te Utrecht,. tegen de uitspraak van de rechtbank Utrecht van 27 oktober 2008 in zaak ... het college) de aanvraag van [appellanten] voor een huisvestingsvergunning voor de woning [locatie] te Utrecht afgewezen. Bij besluit van 6 december ...

 • Hoger beroep van Raad van State, January 26, 2011

  Bij besluit van 27 november 2009 heeft het college onder vaststelling dat de woonruimte aan de [locatie] te Utrecht door het vertrek van [appellante] is vrijgekomen voor distributie, besloten aan [appellante] geen huisvestingsvergunning voor deze woonruimte te verlenen en - onder aanzegging van bestuursdwang - ontruiming van deze woonruimte bevolen.

  ... mondelinge uitspraak van de voorzieningenrechter van de rechtbank Utrecht van 27 april 2010 in zaken nrs. 10/1261 en 10/1287 in het geding tussen:. ... voor distributie, besloten aan [appellante] geen huisvestingsvergunning voor deze woonruimte te verlenen en - onder aanzegging van bestuursdwang - ...

 • Voorlopige voorziening van Raad van State, Voorzitter, July 26, 2010

  Bij besluit van 4 december 2009 heeft het college vastgesteld dat de woonruimte [locatie] te Utrecht door het vertrek van [verzoekster] is vrijgekomen voor distributie, geweigerd aan [verzoekster] een huisvestingsvergunning te verlenen voor de woonruimte en de ontruiming ervan bevolen.

  ...[verzoekster], wonend te Utrecht,. tegen de uitspraak van de voorzieningenrechter van de rechtbank Utrecht ... voor distributie, geweigerd aan [verzoekster] een huisvestingsvergunning te verlenen voor de woonruimte en de ontruiming ervan bevolen. Bij besluit ...

 • Hoger beroep van Raad van State, July 23, 2008

  Bij besluit van 7 november 2006 heeft het college van burgemeester en wethouders van Utrecht (hierna: het college) besloten om aan [appellant] en eventuele andere feitelijke gebruikers geen huisvestingsvergunning te verlenen voor de woonruimte [locatie] te [plaats], alsmede om de ontruiming van deze woonruimte te bevelen.

  ...tegen de uitspraak in zaak nr. 07/1096 van de rechtbank Utrecht van 8 november 2007 in het geding tussen:. [appellant]. en. het college ...] en eventuele andere feitelijke gebruikers geen huisvestingsvergunning te verlenen voor de woonruimte [locatie] te [plaats], alsmede om de ...

 • Uitspraak Nº 7757516 en 7757559. Rechtbank Midden-Nederland, 2019-06-19

  ... voorzieningenrechter. . . . locatie Utrecht. . . . zaaknummers: 7757516 UV EXPL 19-103 BE/40890. ... 2014 en artikel 4.1.2 onder c van de Huisvestingsvergunning Regio Utrecht 2015. In de brief heeft de gemeente [eiseres sub 1] de kans ...

 • Uitspraak Nº 201506082/1/A3. Raad van State, 2016-03-02

  ... Uitspraak op het hoger beroep van: [appellante], wonend te Utrecht, tegen de uitspraak van de rechtbank Midden-Nederland van 24 juni 2015 in ... van 31 maart 2015 vernietigd, de aanvraag voor een huisvestingsvergunning afgewezen en bepaald dat de uitspraak in de plaats treedt van het ...

 • Uitspraak Nº 6798499 UC EXPL 18-3893. Rechtbank Midden-Nederland, 2018-10-31

  ... kantonrechter. . . . locatie Utrecht. . . . zaaknummer: 6798499 UC EXPL 18-3893 RW/1368. ... [eiseres] , als zij de huur wil voortzetten, een huisvestingsvergunning zoals bedoeld in artikel 8 van de Huisvestingswet 2014 nodig heeft. Niet ...

 • Van kracht Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek
 • Hoger beroep van Raad van State, May 07, 2008

  Bij besluit van 12 december 2006 heeft het college van burgemeester en wethouders van Utrecht (hierna: het college) vastgesteld dat de woning aan de [locatie] te Utrecht (hierna: de woning) door het vertrek van [appellant] is vrijgekomen voor de distributie, geweigerd aan [appellant] en de huidige gebruiker of gebruikers een huisvestingsvergunning voor deze woonruimte te verlenen en op straffe...

  ...Uitspraak op het hoger beroep van:. [appellant], wonend te Utrecht,. tegen de uitspraak van de voorzieningenrechter van de rechtbank Utrecht ...] en de huidige gebruiker of gebruikers een huisvestingsvergunning voor deze woonruimte te verlenen en op straffe van bestuursdwang de ...

 • Eerste aanleg - enkelvoudig van Rechtbank Utrecht, Sector kanton, December 05, 2007

  Huurrecht. Medehuurderschap. Voorwaarden. Beroep op hardheidsclausule toewijzingsbeleid afgewezen.

  ...1.3. Voor de woning is een huisvestingsvergunning vereist. 1.4. Uit de overgelegde afschriften uit de gemeentelijke basisadministratie blijkt dat [K.] sr. van 1 maart 1994 tot zijn overlijden op het ...

 • Hoger beroep van Raad van State, January 19, 2011

  Bij besluit van 4 december 2009 heeft het college vastgesteld dat de woonruimte [locatie] te [plaats] (hierna: de woonruimte) door het vertrek van [appellante] is vrijgekomen voor distributie, geweigerd aan [appellante] een nieuwe huisvestingsvergunning te verlenen voor de woonruimte en de ontruiming ervan bevolen.

  ...tegen de uitspraak van de voorzieningenrechter van de rechtbank Utrecht van 6 april 2010 in zaken nrs. 10/802 en 10/794 in het geding tussen:. ... distributie, geweigerd aan [appellante] een nieuwe huisvestingsvergunning te verlenen voor de woonruimte en de ontruiming ervan bevolen. Bij besluit ...

 • Hoger beroep van Raad van State, January 12, 2005

  Bij besluit van 20 februari 2003 heeft het college van burgemeester en wethouders van Utrecht (hierna: het college) vastgesteld dat de woonruimte [locatie] te Utrecht door het vertrek van de oorspronkelijke [hoofdbewoner], is vrijgekomen voor de distributie, alsmede geweigerd aan appellante en eventuele andere feitelijke gebruikers een huisvestingsvergunning te verlenen voor deze woonruimte en de

  ...Uitspraak op het hoger beroep van:. [appellante], wonend te Utrecht,. tegen de uitspraak van de rechtbank Utrecht van 20 april 2004 in het ... en eventuele andere feitelijke gebruikers een huisvestingsvergunning te verlenen voor deze woonruimte en de ontruiming daarvan bevolen, bij ...

 • Voorlopige voorziening van Raad van State, Voorzitter, September 14, 2007

  Bij besluit van 12 december 2006 heeft het college van burgemeester en wethouders van Utrecht (hierna: het college) vastgesteld dat de woonruimte [locatie] te [plaats] door het vertrek van verzoeker is vrijgekomen voor de distributie, geweigerd aan verzoeker en de huidige gebruiker(s) een huisvestingsvergunning af te geven voor deze woonruimte en de ontruiming daarvan bevolen, bij gebreke waarvan

  ...07/1790 en 07/1791 van de voorzieningenrechter van de rechtbank Utrecht van 2 augustus 2007 in het geding tussen:. verzoeker. en. het college van ... aan verzoeker en de huidige gebruiker(s) een huisvestingsvergunning af te geven voor deze woonruimte en de ontruiming daarvan bevolen, bij ...

 • Hoger beroep van Raad van State, December 22, 2010

  Bij besluit van 7 november 2006 heeft het college geweigerd aan [appellant sub 1] en eventuele andere feitelijke gebruikers een huisvestingsvergunning te verlenen voor de woonruimte [locatie] te [plaats] (hierna: de woning), alsmede de ontruiming van de woning bevolen.

  ...appellanten,. tegen de uitspraak van de rechtbank Utrecht van 1 april 2010 in zaak nr. 09/642 in het geding tussen:. [appellant sub ... 1] en eventuele andere feitelijke gebruikers een huisvestingsvergunning te verlenen voor de woonruimte [locatie] te [plaats] (hierna: de woning), ...

 • Wet van 22 december 2005, houdende regels die een geconcentreerde aanpak van grootstedelijke problemen mogelijk maken (Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek)

  ..., Nijmegen, Rotterdam, Schiedam, Sittard-Geleen, Tilburg, Utrecht, Venlo, Zaanstad en Zwolle; b. huisvestingsvergunning: vergunning als ...

 • Eerste aanleg - enkelvoudig van Rechtbank Utrecht, Sector kanton, June 10, 2009

  Vordering beëindiging onderhuur ex art. 7:269 lid 2 BW afgwezen.

  ...De woning wordt beheerd door De Elf Provinciën B.V. 1.2. Voor de ingebruikname van de woning is een huisvestingsvergunning" als bedoeld in de Huisvestingswet vereist. 1.3. Uit de gemeentelijke basisadministratie (GBA) blijkt dat [X] sinds 7 januari 2008 is “geëmigreerd\xE2\x80"...

 • Eerste aanleg - enkelvoudig van Rechtbank Utrecht, Sector kanton, June 10, 2009

  Vordering beëindiging onderhuur ex art. 7:269 lid 2 BW afgwezen.

  ...De woning wordt beheerd door De Elf Provinciën B.V. 1.2. Voor de ingebruikname van de woning is een huisvestingsvergunning" als bedoeld in de Huisvestingswet vereist. 1.3. Uit de gemeentelijke basisadministratie (GBA) blijkt dat [X] sinds 7 januari 2008 is “geëmigreerd\xE2\x80"...

 • Voorlopige voorziening van Rechtbank Utrecht, Voorzieningenrechter, October 17, 2006

  De huisvestingsvergunning is verleend voor het gehele gezin, inclusief verzoeker. Nu is gekozen voor de woning en niet voor de woonwagenstandplaats is daarmee de huisvestingsvergunning voor de standplaats komen te vervallen. Verzoeker heeft de standplaats dan ook zonder de vereiste vergunning in gebruik. Verweerder heeft derhalve terecht gelast de standplaats te ontruimen. Het belang van...

  ...Artikel 2.2.1 van de Hvv luidt als volgt:. Het is verboden zonder een huisvestingsvergunning een woonruimte, aangewezen in artikel 2.1.1, in gebruik te nemen voor bewoning. Het is verboden de in het vorige lid bedoelde woonruimte voor ...

 • Hoger beroep van Raad van State, February 05, 2003

  ... tegen de uitspraak van de voorzieningenrechter van de rechtbank te Utrecht van 26 maart 2002 in het geding tussen:. appellanten. en. het college van ... van artikel 7 van de Huisvestingswet 1993 verleende huisvestingsvergunning voor gezamenlijke bewoning van de woning aan het [adres], ingetrokken, ...

 • Hoger beroep van Raad van State, November 09, 2011

  Bij drie afzonderlijke besluiten van 28 mei 2009 heeft het college de aanvragen van [appellant] voor een huisvestingsvergunning voor een standplaats op het perceel plaatselijk bekend als [locatie] te Maarsbergen, gemeente Utrechtse Heuvelrug, afgewezen.

  ... en in enkelvoud: [appellant]), wonend te Maarsbergen, gemeente Utrechtse Heuvelrug,. tegen de uitspraak van de rechtbank Utrecht van 24 december ... het college de aanvragen van [appellant] voor een huisvestingsvergunning voor een standplaats op het perceel plaatselijk bekend als [locatie] te ...

 • Uitspraak Nº 5124720 UC EXPL 16-8570. Rechtbank Midden-Nederland, 2016-12-21

  ... kantonrechter. . . . locatie Utrecht. . . . zaaknummer: 5124720 UC EXPL 16-8570 MG/28934. ... om een woning te vinden, de lokale woningmarkt, de huisvestingsvergunning, de huurtoeslag, de huurbescherming.  Onderhandelingen over de ...

 • Uitspraak Nº 6062297 CV 17-3897. Rechtbank Overijssel, 2017-10-03

  ... . [eiser] is omstreeks 1973 gaan studeren in Utrecht. Hij heeft daarna enkele jaren in de USA gewoond. Omstreeks 1981 is ... kan worden genomen dat [eiser] bijgevolg geen huisvestingsvergunning als bedoeld in artikel 8 lid 1 van voornoemde wet behoeft over te leggen. ...

 • Uitspraak Nº 3575039. Rechtbank Midden-Nederland, 2015-05-13

  ... kantonrechter. . . . locatie Utrecht. . . . zaaknummer: 3575039 UC EXPL 14-17800 PK/1097. ... instantie die vanwege bijzondere omstandigheden een huisvestingsvergunning kan afgeven indien woningzoekenden er niet in slagen via het reguliere ...

 • Uitspraak Nº 200.157.097/01. Gerechtshof Amsterdam, 2015-10-13

  ... appellant,. advocaat: mr. M.P.H. van Wezel te Utrecht,. . . . tegen. . . . . . 1 ... gezien dat voor voortzetting van de onderhuur een huisvestingsvergunning is vereist, hoeft gelet op het slagen van grief 2 geen bespreking meer. . ...