incidentenregister banken

57 resultaten voor incidentenregister banken

 • Beoordeling vLex
 • Uitspraak Nº 299568. Rechtbank Gelderland, 2017-01-25

  ... . 2.3. . . VGZ houdt een incidentenregister aan waarin zij persoonsgegevens verwerkt. . Zij heeft zich ... Instellingen' (verder het PIFI), van de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB), Verbond van Verzekeraars (Verbond), Vereniging van ...

 • Uitspraak Nº 299568. Rechtbank Gelderland, 2016-10-19

  ... . 2.3. . . VGZ houdt een incidentenregister aan waarin zij persoonsgegevens verwerkt. . Zij heeft zich ... Instellingen' (verder het PIFI), van de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB), Verbond van Verzekeraars (Verbond), Vereniging van ...

 • Uitspraak Nº C/09/501116 / HA ZA 15-1354. Rechtbank Den Haag, 2016-07-20

  ... Financiële Instellingen (hierna: Incidentenregister) aangelegd, waarin gedragingen van (rechts)personen worden vastgelegd die ... en het EVR (in de delen Nederlandse Vereniging van Banken (NVB), Vereniging van Financieringsinstellingen in Nederland (VFN) en ...

 • Eerste aanleg - enkelvoudig van Rechtbank Amsterdam, 15 december 2011

  Beschikking. Wbp. Incidentenregister. Phishing. Bank heeft gerechtvaardigd belang om de persoonsgegevens te verwerken. Proportionaliteitstoets valt uit in het voordeel van de bank.

  ...aanleiding om uw persoonsgegevens op te nemen in het incidentenregister. Voor de volledigheid willen wij u vermelden dat de ING Bank N.V. de ...Alle aan het incidentenregister deelnemende banken en financiële instellingen kunnen door inzage in het EVR vaststellen dat ...

 • Uitspraak Nº C/10/585969 / KG ZA 19-1184. Rechtbank Rotterdam, 2020-01-06

  ... en het betreffende incident op te nemen in het incidentenregister van Quion Groep B.V. en in het Externe Verwijzingsregister. . . ...Toegang tot het Externe Verwijzingsregister hebben onder meer banken en verzekeraars. De opname van verwijzingsgegevens in dit register heeft ...

 • Eerste aanleg - enkelvoudig van Rechtbank Amsterdam, 9 februari 2012

  Beschikking. Wbp. Verzoek verwijdering persoonsgegevens uit incidentenregister en EVR afgewezen. Bank heeft gerechtvaardigd belang om de persoonsgegevens te verwerken. Voldaan aan het criterium van de Hoge Raad dat de vastgestelde gedragingen een zwaardere verdenking dan een redelijk vermoeden van schuld moet opleveren.

  ... beëindigen en uw persoonsgegevens op te nemen in het incidentenregister. Voor de volledigheid willen wij u vermelden dat de bank nog een vordering ...(…) De banken die lid zijn van de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB), alsmede de ...

 • Uitspraak Nº C/01/298732 / EX RK 15-177. Rechtbank Oost-Brabant, 2016-02-16

  ... gegevens zal verwijderen (zowel) uit het Intern Incidentenregister" als het Extern verwijzingsregister zoals dat is te toetsen door de financi\xC3"... instellingen die zijn aangesloten bij de Nederlands Vereniging van Banken en de Vereniging van Financieringsinstellingen in Nederland; . ...

 • Eerste aanleg - enkelvoudig van Rechtbank 's-Gravenhage, 1 maart 2012

  Verzoek artikel 46 Wet bescherming persoonsgegevens. Betrokkenheid bij fraude onvoldoende gemotiveerd betwist. Verzoekers toegelaten tot het leveren van tegenbewijs door middel van getuigen.

  ... beëindigen en haar persoonsgegevens op te nemen in het incidentenregister. ING stelt in die brief een vordering te hebben op [kind van verzoekers] ... Financiële Instellingen" van de Nederlandse Vereniging van Banken, het Verbond van Verzekeraars, de Vereniging van ...

 • Kort geding van Rechtbank Utrecht, 25 maart 2011

  verwijdering opname verwijizingsregister. Eisende partij was verdachte in de Vastgoedfraudezaak. In de zomer heeft eiser met het OM een transactie gesloten, bestaande uit het betalen van een aanzienlijke boete en een aantal uur dienstverlening. Tevens hebben eisers met onder meer gedaagde een vaststellingsovereenkomst gesloten, waarbij eisers aan gedaagde een schadevergoeding hebben betaald. In...

  ... die zijn aangesloten bij de NVB (Nederlandsche Vereniging van Banken) en de VFN (Vereniging van Financieringsinstellingen in Nederland). De ...“4. Incidentenregister. 4.1. Doel Incidentenregister. Met het oog op het kunnen deelnemen aan het ...

 • Eerste aanleg - enkelvoudig van Rechtbank 's-Gravenhage, 15 maart 2012

  Verzoek artikel 46 Wet bescherming persoonsgegevens. Afgewezen.

  ... van [kind van verzoekers] op te nemen in het incidentenregister voor een periode van vier jaar. De ING geeft voorts nog aan de gedupeerde ... van ING en € 250,-- per dag bij geldautomaten van andere banken. In een tijdsbestek van nog geen half uur is echter een veelvoud van die ...

 • Eerste aanleg - enkelvoudig van Rechtbank 's-Gravenhage, 31 mei 2012

  Wet bescherming persoonsgegevens. Betaalrekening van verzoekster gebruikt voor frauduleuze transacties als gevolg van phishing-fraude. Hetgeen verzoekster ter zake van de vermissing van haar betaalpas en de momenten waarop is ingelogd op haar betaalrekening, heeft aangevoerd is onvoldoende om haar betrokkenheid bij de fraude te ontkrachten. Een en ander valt met name af te leiden uit de door de...

  ...[verzoekster] voor de duur van 8 jaar op te nemen in het incidentenregister. De betaalpas van [verzoekster] is geblokkeerd en haar betaalrekening is ... Financiële Instellingen' van de Nederlandse Vereniging van Banken, het Verbond van Verzekeraars, de Vereniging van ...

 • Uitspraak Nº 200.217.163/01. Gerechtshof Den Haag, 2018-04-10

  ... meer instellingen, aangesloten bij de Nederlandse Vereniging van Banken", met het oog op het tegengaan van schadelijk of onoorbaar handelen van cli\xC3"... persoonsgegevens van cliënten opnemen in het zogeheten Incidentenregister en in het zogeheten Extern Verwijzingsregister (hierna: het EVR). . ...

 • Eerste aanleg - enkelvoudig van Rechtbank 's-Gravenhage, 22 september 2011

  Wet bescherming persoonsgegevens. Minderjarige verzoekster is opgenomen in het incidentenregister van verweerster. Verzoekster heeft volgens verweerster gefungeerd als "money-mule". Bewijsopdracht aan verweerster, zij dient met getuigen te bewijzen dat verzoekster haar betaalpas en de daarbij behorende pincode vrijwillig ter beschikking heeft gesteld aan derden.

  ... beëindigen en haar persoonsgegevens op te nemen in het incidentenregister. ING stelt in die brief een vordering te hebben op [kind van verzoekers] ... financiële instellingen" van de Nederlandse Vereniging van Banken, het Verbond van Verzekeraars en de Vereniging van ...

 • Uitspraak Nº NL18.12042. Rechtbank Midden-Nederland, 2019-06-12

  ... . . . 2 Inleiding . . 2.1. . Banken en andere financiële instellingen houden een ... of de gehele financiële sector (hierna te noemen: Incidentenregister). Het Incidentenregister van de Rabobank is alleen toegankelijk voor de ...

 • Uitspraak Nº C/15/259277 / HA ZA 17-380. Rechtbank Noord-Holland, 2018-04-04

  ... dat zijn gegevens zullen worden opgenomen in het incidentenregister van Achmea. . . . 2.12. . . Op 7 maart ...De gedragscode stelt regels voor het verwerken door banken en verzekeraars van persoonsgegevens. In de gedragscode is onder meer het ...

 • Uitspraak Nº 200.215.406/01. Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 2018-03-20

  ... persoonsgegevens zullen worden geregistreerd in het incidentenregister van Univé, dat het Centrum Bestrijding Verzekeringscriminaliteit van het .... De Nederlandse Vereniging van Banken en het Verbond van Verzekeraars hebben nadere regels opgesteld ter ...

 • Uitspraak Nº 200.210.278/01. Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 2017-11-09

  ... 2015, waarin was vermeld dat zijn gegevens in het “Incidentenregister” waren geplaatst en zijn rekeningen waren geblokkeerd. . . . ...De Nederlandse Vereniging van Banken en het Verbond van Verzekeraars hebben nadere regels opgesteld ter ...

 • Uitspraak Nº c/05/326981 KG ZA 17-483. Rechtbank Gelderland, 2017-11-02

  ... voor de duur van acht jaar zijn opgenomen in het Incidentenregister en het Intern Verwijzingsregister (hierna: het IVR). Laatstgenoemd ... bij de bank geen bankrekening meer zou kunnen openen bij andere banken, acht de voorzieningenrechter niet aannemelijk. [eisende partij] heeft ter ...

 • Uitspraak Nº 200.179.820/01. Gerechtshof Amsterdam, 2016-10-18

  ...a. de huurcontracten en contracten met banken zoals die met . . . Triodes, etc. . ..., hof] voor de duur van 8 jaar op te nemen in het incidentenregister en het Extern Verwijzingsregister. Het belang van opname van uw gegevens ...

 • Uitspraak Nº C/16/414154 / HA ZA 16-306. Rechtbank Midden-Nederland, 2016-11-23

  .... . . . . Incidentenregister : de gegevensverzameling(en) van de deelnemer, waarin gegevens zijn ...Als zijn lezing van het gebeurde heeft [eiser] (aan de betrokken banken en het Kifid) tot in 2015 niet anders meegedeeld dan dat hij geen ...

 • Uitspraak Nº 200.224.878_01. Gerechtshof 's-Hertogenbosch, 2018-03-27

  .... (iii) De Nederlandse Vereniging van Banken, het Verbond van Verzekeraars, de . Vereniging van ... benadeling van financiële instellingen (hierna: het Incidentenregister). . (iv) Aan het Incidentenregister is een Extern ...

 • Uitspraak Nº 200.173.943. Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 2018-04-03

  ... Centraal Informatiesysteem van de Stichting CIS, het incidentenregister en het interne verwijzingsregister van ASR, het Bureau Justitiële Zaken ... werden op gezamenlijk initiatief van de Nederlandse Vereniging van Banken, het Verbond van Verzekeraars, de Vereniging van ...

 • Hoger beroep van Gerechtshof Amsterdam, 10 maart 2009

  Bank heeft persoonsgegevens omtrent voormalig werknemer opgenomen in interne en externe incidentenregisters. Moet de feiten en rechten stellen die deze beslissing kunnen dragen. Gegronde verdenking van benadeling en van betrokkenheid bij strafbare of laakbare gedragingen.

  ...Zij houdt een incidentenregister, waaraan gekoppeld is een intern verwijzingsregister (IVR) en een extern erwijzingsregister (EVR), toegankelijk gemaakt voor deelnemende banken door een externe verwijzingsapplicatie (EVA) (hierna: de registers). ...

 • Uitspraak Nº 200.194.425/01. Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 2017-03-28

  ... 2.10 . . De Nederlandse Vereniging van Banken, het Verbond van Verzekeraars, de Vereniging van ... . " . 3.1 Incidentenregister en Extern Verwijzingsregister . . 3.1.1. Iedere ...

 • Uitspraak Nº C/08/180105 / KG ZA 15-401. Rechtbank Overijssel, 2016-01-28

  ... 2015 bericht dat zijn gegevens zijn opgenomen in het Incidentenregister en het Extern Verwijzingsregister. 2.9.Bij brief van 10 november 2015 ... 2.10.De Nederlandse Vereniging van Banken, het Verbond van Verzekeraars, de Vereniging van ...