internationale handelsgesellschaft

8 resultaten voor internationale handelsgesellschaft

 • Beoordeling vLex
 • Uitspraak Nº 17/03147. Hoge Raad, 2019-04-09

  ... juli 1964, Costa, 6/64, EU:C:1964:66, en 17 december 1970, Internationale Handelsgesellschaft, 11/70, EU:C:1970:114, punt 3; adviezen 1/91 ...

 • Cassatie van Hoge Raad, June 11, 2010

  EG-recht. Eisen die binnen Europa worden gesteld aan deeltjesemissie ter verkrijging van Europese typegoedkeuring. Euro-4 norm (Richtlijn 98/69/EG van 13 oktober 1998). Verordening (EG) nr. 615/2007 van het EP en de Raad van 20 juni 2007 betreffende de typegoedkeuring van motorvoertuigen met betrekking tot emissie van lichte personen en bedrijfsvoertuigen (Euro 5 en 6) en de toegang tot reparatie-

  ...1969, p. 1, punt 6-7; HvJ EG 17 december 1970, zaak 11/70 (Internationale Handelsgesellschaft), Jurispr. 1970, p. 1125, punt 3; HvJ EG 16 december ...

 • Cassatie van Hoge Raad, December 12, 2008

  Artikel 6:5, lid 3, Awb; Beroepschrift in Franse taal ontvankelijk?

  ... (zie onderdeel 5), doch eerst ga ik in onderdeel 4 in op de internationale regels en opvattingen omtrent dit vraagstuk. In onderdeel 6 geef ik een ... en HvJ EG 17 december 1970, zaak 11/70 (Internationale Handelsgesellschaft), Jur. 1970, blz. 1134. 70 HvJ EG 14 mei 1974, zaak 4/73 (Nold II), Jur. ...

 • Uitspraak Nº C/15/247616 / HA ZA 16-543. Rechtbank Noord-Holland, 2017-07-12

  ... Oostenrijks recht Elan Sportartikelerzeugungs- und Handelsgesellschaft m.b.H., . gevestigd te Villach, Oostenrijk, . eiser in ... van artikel 8.1 AV, het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken, Wenen, 11-04-1980 (hierna: ...

 • Uitspraak Nº C/09/569413 / HA ZA 19-236. Rechtbank Den Haag, 2020-03-25

  ... be fixed for the individual case by grenzenlos direkt Handelsgesellschaft mbH and to be checked by the District Court Munich I for adequacy of the ... Nu bevoegdheid bestaat voor de hoofzaak, bestaat tevens (internationale en relatieve) bevoegdheid om een voorlopige maatregel te treffen zoals ...

 • Uitspraak Nº 201507159/1/A1 en andere. Raad van State, 2017-06-07

  ... meer gebaseerd op beleid dat in strijd is met nationale en internationale regelgeving. De besluiten zelf voldoen volgens vergunninghoudsters evenmin ... (bijvoorbeeld het arrest van 10 maart 2009, Hartlauer Handelsgesellschaft mbH, ECLI:EU:C:2009:141, en het arrest van 12 januari 2010, Domnica ...

 • Uitspraak Nº 201807155/1/R1. Raad van State, 2020-04-15

  ... (bijvoorbeeld het arrest van 10 maart 2009, Hartlauer Handelsgesellschaft mbH, ECLI:EU:C:2009:141, en het arrest van 12 januari 2010, Domnica ... profileren zich op de website als kaaswinkels met een internationale klantenkring en ook in  de webshops wordt hetzelfde assortiment ...

 • Hoger beroep kort geding van Gerechtshof Arnhem, August 05, 2003

  Het geschil tussen partijen spitst zich in hoger beroep met name toe op de vraag of [H. Transport] het door haar gepretendeerde retentierecht op de trailers met registratienummers PFK-626, HL-JS-127 en HL-AT-998 mag uitoefenen niet alleen voor de vordering die zij tijdens het faillissement van Oy Niinivirta heeft verkregen, maar ook voor de vordering die vóór het faillissement van Oy Niinivirta...

  ... de plaats van haar vestiging Niinivirta Transport und Handelsgesellschaft mbH in liquidatie,. gevestigd te Lübeck, Duitsland, en/of althans. [U.U.] ... welke vorderingen zij dat dan mag doen, dient, gelet op het internationale karakter van de onderhavige casus, beantwoording vooraf te gaan van de ...