Internationale school

1186 resultaten voor Internationale school

 • Beoordeling vLex
 • Eerste aanleg - enkelvoudig van Rechtbank 's-Gravenhage, 12 februari 2008

  Luxemburgs recht is van toepassing op de kinderalimentatie. Beoordeling van de vraag of de (hoge) kosten van de internationale school die de kinderen bezoeken, maar waarvan de kosten thans niet meer door de voormalig werkgever van de man worden vergoed, binnen de behoefte van de minderjarigen vallen. De rechtbank ziet geen (directe) noodzaak dat de minderjarigen onderwijs volgen op een...

  ... de vrouw van de behoefte van de minderjarigen deel uitmakende schoolkosten voor de internationale school (ISL) die de minderjarigen bezoeken, welke ...

 • Hoger beroep van Centrale Raad van Beroep, 23 mei 2013

  De onderwijskosten van de Internationale School in Aruba zijn tot aan de ingangsdatum van het buitengewoon verlof, te weten 14 maart 2011, analoog aan artikel 77 van het DBZV 2007 proportioneel vergoed. Het verzoek van appellante om vanaf 14 maart 2011 met toepassing van de hardheidsclausule een vergoeding toe te kennen voor de resterende duur van het buitengewoon verlof is afgewezen. Hoewel...

  ...De kosten van het onderwijs van haar twee schoolgaande kinderen die in Pretoria een internationale school hebben bezocht werden ...

 • Hoger beroep van Raad van State, 13 oktober 2010

  Bij besluit van 20 augustus 2001 heeft het college de aanvraag van [appellant sub 2] om vergoeding van de kosten van het vervoer van haar [zoon] naar en van de Internationale School in Eerde afgewezen.

  ... de kosten van het vervoer van haar [zoon] naar en van de Internationale School in Eerde afgewezen. Bij besluit van 5 maart 2009 heeft het college ...

 • Kort geding van Rechtbank 's-Gravenhage, Voorzieningenrechter, 21 september 2012

  Kort geding. De man (woonachtig in Nederland) vordert in kort geding de teruggeleiding en afgifte van de minderjarige aan hem. De vrouw (woonachtig op Curaçao) heeft de minderjarige volgens de man na de vakantieregeling in augustus 2012 onrechtmatig achtergehouden op Curaçao. De man stelt dat in de uitspraak van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van de Nederlandse Antillen en Aruba is...

  ... in de gemeentelijke basisadministratie en op de internationale (Franse) school, het [de internationale school]. De vrouw heeft voor de ...

 • Eerste aanleg - meervoudig van Rechtbank 's-Gravenhage, 22 maart 2005

  [...] Het verzoek van de man in de hoofdzaak, zoals dat thans luidt, strekt tot echtscheiding, subsidiair scheiding van tafel en bed, met nevenvoorzieningen tot: - vaststelling van een omgangsregeling op de door hem verzochte wijze, - vaststelling van een bijdrage ad 550,= per maand en per kind in de kosten van verzorging en opvoeding van hun minderjarige kinderen, vermeerderd met iedere...

  ... zal of kan worden verleend, en vermeerderd met het schoolgeld verbonden aan de internationale school te Den Haag,. - vaststelling van ...

 • Hoger beroep van Centrale Raad van Beroep, 16 juli 2009

  UItzending naar Curaçao. Bevoegdheid rechtbank Maastricht. 1) Onderwijskosten. Internationale School geen erkende onderwijsinstelling is als bedoeld in art. 5.2, lid 1sub a, concept Rbana. Het beroep van appellant op het vertrouwensbeginsel slaagt niet. Ingewonnen informatie niet afkomstig van bevoegde instantie. De berekening van de aan appellant toekomende vergoeding voor onderwijskosten op...

  ... uitrustingskosten, een vergoeding voor onderwijskosten over de schooljaren 2001/2002 en 2002/2003 voor zijn twee kinderen en koerscompensatie over de ...Appellant heeft medio 2003 zijn kinderen geplaatst op de Internationale School, die aanmerkelijk hogere tarieven hanteert dan de in bijlage 3 ...

 • Hoger beroep van Centrale Raad van Beroep, 16 juli 2009

  Ten onrechte niet-ontvankelijkverklaring door de rechtbank voor zover die betrekking heeft op de hoogte van de vergoeding van onderwijskosten. Raad doet zaak zelf af. Uitzending naar Curaçao. Internationale School geen erkende onderwijsinstelling is als bedoeld in art. 5.2, lid 1sub a, concept Rbana. Dat toepassing van de TAU in zijn totaliteit tot een negatief resultaat heeft geleid is gesteld...

  ... € 873,56 netto als vergoeding voor onderwijskosten over de schooljaren 2001/2002 en 2002/2003 voor zijn twee kinderen. Dit besluit is na bezwaar ... 2004/2005 en 2005/2006 heeft de dochter van appellant de Internationale School bezocht, die aanmerkelijk hogere tarieven hanteert dan de in ...

 • Eerste aanleg - enkelvoudig van Rechtbank Zwolle, 12 december 2007

  De zoon van gedaagde was leerling van de internationale school Eerde (eiseres) in 2005/2006. De factuur voor het eerste semester is door gedaagde voor de helft voldaan. De factuur voor het tweede semester is door gedaagde geheel voldaan. Eiseres vordert thans betaling van het restant van de eerste factuur. De zoon van gedaagde is in december 2005 naar Tenerife (woonplaats vader) vertrokken...

  ...Vonnis van 12 december 2007. in de zaak van. de stichting. INTERNATIONALE SCHOOL EERDE,. gevestigd te Zwolle,. eiseres,. procureur mr. F.W. van ...

 • Eerste aanleg - enkelvoudig van Rechtbank 's-Gravenhage, Haarlem, 22 april 2011

  Naar het oordeel van de rechtbank heeft verweerder, gelet op de bijzondere omstandigheden van dit geval, een afweging van belangen gemaakt die in rechte niet houdbaar is. Een eerlijke afweging van de belangen van de Nederlandse staat bij het voeren van een restrictief toelatingsbeleid en de belangen van eiseres en haar kinderen om het gezinsleven, in het nabij zijn van hun Nederlandse grootouders,

  ... zou worden en zijn de kinderen in Indonesië op een internationale school geplaatst, omdat er alleen in Jakarta een Nederlandse school was. ...

 • Voorlopige voorziening van Raad van State, Voorzitter, 22 november 2006

  Bij besluit van 1 september 2005 heeft het college van burgemeester en wethouders van Breda (hierna: het college) aan Stichting NHTV Internationale Hoge School Breda (hierna: vergunninghoudster) bouwvergunning verleend voor het uitbreiden en renoveren van een schoolgebouw op het perceel, plaatselijk bekend Sibeliuslaan 13 te Breda.

  ... van Breda (hierna: het college) aan Stichting NHTV Internationale Hoge School Breda (hierna: vergunninghoudster) bouwvergunning verleend ...

 • Uitspraak Nº 200.221.978_01 en 200.221.985_01. Gerechtshof 's-Hertogenbosch, 2019-06-06

  ... . - de kosten van de internationale school (grieven I en IV); . - het koersverlies ter zake van de ...

 • Uitspraak Nº 200.179.248/01. Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 2016-04-14

  ... bij de vader en woont -mede in verband met de internationale scholing- samen met de vader in Nederland, sinds 13 februari 2008. 3.3 ...] het basisschoolgedeelte (primary block) op de Internationale School in [E] zal afmaken. Na afronding van dit deel zullen partijen - zoals ...

 • Uitspraak Nº 6130136 KK EXPL 17-696. Rechtbank Amsterdam, 2017-08-23

  ..., omdat zij de mogelijkheid had het gehele complex aan een internationale school (ISA) te verhuren. D&B heeft bij e-mail van 1 augustus 2016 ...

 • Uitspraak Nº 200.241.743_01 en 200.241.743_02. Gerechtshof 's-Hertogenbosch, 2019-02-21

  ... zal hebben, [minderjarige] eens in de zes weken van vrijdag uit school tot en met zondag 20:00 uur bij de moeder zal zijn, waarbij geldt dat de ... schoolreizen, ook buiten Europa, die door haar (internationale) school worden georganiseerd en die in het belang zijn van haar ...

 • Uitspraak Nº C-13-566645 - FA RK 14-4241. Rechtbank Amsterdam, 2015-09-02

  ... van eenmaal per veertien dagen een weekend van vrijdag uit school tot maandag naar school, althans te bepalen dat die regeling weer hervat ... datum met de bepaling dat de man het schoolgeld van de internationale school voor zijn rekening neemt; 1g. te bepalen dat de man maandelijks een ...

 • Uitspraak Nº C/09/527702 / FA RK 17-1415. Rechtbank Den Haag, 2017-04-12

  ... Datum beschikking: 12 april 2017. . . Internationale kinderontvoering . . . . Beschikking op het op 22 februari ...Aan de internationale school te [plaatsnaam] zou [minderjarige] de Engelse taal leren. In verband met ...

 • Uitspraak Nº 200.215.264_01. Gerechtshof 's-Hertogenbosch, 2019-01-22

  ... van dit lyceum tijdelijke huisvesting realiseren voor een internationale school. [appellante] heeft [stichting] daarvoor toestemming gegeven. De ...

 • Uitspraak Nº 200.148.404/01. Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 2017-11-21

  ... in [plaatsnaam] een particuliere, internationaal georiënteerde school waaraan een internaat is verbonden. . . . . 3.2 . ... hun zoon [zoon] (geboren [geboortedatum] ), die van een internationale school in [land] kwam, op 2 december 2006 als “7-dag boarder” ...

 • Uitspraak Nº C/13/606621 / FA RK 16-2633. Rechtbank Amsterdam, 2016-06-08

  ... in [plaats] wonen en de kinderen kunnen daar in de buurt naar school gaan. [kind 2] kan aldaar worden begeleid voor zijn ADHD. De echtelijke ...Haar werkgever betaalt de kosten van de (internationale) school, zolang de kinderen hun hoofdverblijf bij de moeder hebben. ...

 • Uitspraak Nº C-01-296285 - HA ZA 15-511. Rechtbank Oost-Brabant, 2016-02-24

  ... onderwijs in Zuidwest Nederland (hierna: ISB) een schoolgebouw gerealiseerd. . . . . 2.2. De Vereniging is ... schoolgebouw is bedoeld als tijdelijke huisvesting voor de internationale school. Er zijn plannen om in augustus van dit jaar te starten met de bouw ...

 • Uitspraak Nº AWB - 15 _ 9265. Rechtbank Den Haag, 2016-04-28

  ... verweerder eisers aanvraag om aangewezen te worden als een internationale school in Nederland in de zin van artikel 1a, eerste lid, van de ...

 • Uitspraak Nº C/09/497767 / FA RK 15-7889, C/09/517058 / FA RK 16-6520. Rechtbank Den Haag, 2017-01-11

  ... vooruitbetaling aan de vrouw te voldoen, waarnaast de man de schoolkosten voor zijn rekening neemt en rechtstreeks aan de school betaalt; . - ... zorgdraagt voor de voldoening van de schoolkosten van de internationale school van [de minderjarige] in Brunei en daarnaast € 350,-- per maand ...

 • Uitspraak Nº 200.206.066/ 01. Gerechtshof Amsterdam, 2018-04-17

  ... [de minderjarige] bij zich heeft de ene week van vrijdagmiddag uit school tot zondagavond 17.00 uur, waarbij de man [de minderjarige] terugbrengt ... school (vanaf maart 2018), althans subsidiair op de [internationale school] te [plaats a] in combinatie met zaterdagse Japanse school, althans ...

 • Uitspraak Nº 201604610/1/A2. Raad van State, 2017-02-22

  ... Uitspraak op het hoger beroep van: . . de Clonlara School, gevestigd te Ann Arbor, Michigan (Verenigde Staten van Amerika),. .... . 3. De Clonlara School wil in Nederland een internationale school oprichten. Zij heeft daarom de staatssecretaris verzocht om een ...

 • Uitspraak Nº C/09/570223 / FA RK 19-2012. Rechtbank Den Haag, 2019-06-26

  ... Datum beschikking: 26 juni 2019 . . . Internationale kinderontvoering . . . . Beschikking op het op 15 maart ... op 4 april 2018 van [minderjarige] voor de internationale school te [plaatsnaam 2] dat de moeder op 15 februari 2018 een ontmoeting heeft ...