Internationale school

1188 resultaten voor Internationale school

 • Beoordeling vLex
 • Uitspraak Nº C/05/341643 / FA RK 18-2559. Rechtbank Gelderland, 2019-12-09

  ... [het kind] met ingang van 7 januari 2019 om de week van vrijdag uit school tot maandag voor school bij de vader verblijft. Verder is iedere ... . . . 2.14. Gelet op het internationale karakter dient eerst ambtshalve de rechtsmacht te worden beoordeeld. De ...

 • Uitspraak Nº C/08/207804 / FA RK 17-2311. Rechtbank Overijssel, 2018-06-06

  ... . . . . . Internationale bevoegdheid. . . . . 6.1. Uit het ... de omstandigheden en de redenen van het verblijf waaronder het naar school gaan, de talenkennis en de familiale en sociale banden van het kind in die ...

 • Uitspraak Nº 200.261.608/02. Gerechtshof Amsterdam, 2019-09-10

  ...Nergens blijkt uit waarom de kinderen op een nieuwe school in een nieuwe woonplaats zouden moeten kunnen beginnen. Het belang van de ...Ook de toezegging van de vrouw de kosten van de internationale zorgreling op zich te nemen is zij niet nagekomen. De man heeft op eigen ...

 • Uitspraak Nº C/09/540336 / FA RK 17-7433. Rechtbank Den Haag, 2017-12-27

  ... . . Internationale kinderontvoering . . Beschikking op het op 28 september 2017 ... gemaakt om in Engeland te wonen, te werken en de kinderen naar school te laten gaan. Het sociale en familiale leven van de kinderen is door de ...

 • Eerste aanleg - meervoudig van Rechtbank Utrecht, 21 september 2011

  De ouders en de school zijn belanghebbende bij het bindende advies van de inspectie en zijn ontvankelijk in hun beroep. Het beroep richt zich tegen het advies van de inspectie dat de school niet langer een school is die voldoet aan de eisen van de Lpw (school is niet langer aan te merken als B3-school). De bewijslast ligt bij de school. De school was op grond van artikel 5:20 van de Awb verplicht

  ...1. de Vereniging De Kampanje, te Amersfoort, (de school). 2. [Vader leerling 1], [Moeder leerling 1], [Vader leerling 2], [Moeder ... op onderwijs dat ieder kind op grond van - onder meer - internationale verdragen toekomt. De kwaliteit van het onderwijs dient minimaal ...

 • Uitspraak Nº C-09-496135 FA RK 15-7126. Rechtbank Den Haag, 2015-10-22

  .../496135Datum beschikking: 22 oktober 2015 (bij vervroeging) Internationale kinderontvoering Beschikking op het op 11 september 2015 ingekomen verzoek ... van een weekend per veertien dagen alsmede de helft van de schoolvakanties. Tevens is een door de vader met ingang van 1 november 2013 te betalen ...

 • Hoger beroep van Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 23 april 2013

  Geen arbeidsovereenkomst idzv art. 7:610 BW aangenomen tussen promotiestudenten/bursalen en de Rijksuniversiteit Groningen (RUG). Stelplicht en bewijslast rust op eisende partij in eerste aanleg: ABVAKABO en dertien promotiestudenten/bursalen. Volgens het hof is wel voldaan aan de citeria loon en arbeid, waardoor het wettelijk vermoeden van art. 7:610a BW opgeld doet. Dit vermoeden is door RUG...

  ...3.3 In 2005 heeft RUG negen zogeheten Graduate Schools opgericht, één per faculteit. Binnen deze Graduate Schools worden ...dat de promotiestudent/bursaal zijn onderzoek in internationale weten¬schappelijke tijdschriften dient te publiceren en op internationale ...

 • Uitspraak Nº C/09/538907 / FA RK 17-6752. Rechtbank Den Haag, 2017-10-18

  ... Datum beschikking: 18 oktober 2017. . . Internationale kinderontvoering . . . . Beschikking op het op 31 augustus ... het kind, de plaats waar en de omstandigheden waaronder het naar school gaat, de talenkennis en de familiale en sociale banden van het kind in die ...

 • Uitspraak Nº C/09/571487 / FA RK 19-2651. Rechtbank Den Haag, 2019-06-05

  ... Datum beschikking: 5 juni 2019. . . Internationale kinderontvoering . . . . Beschikking op het op 4 april 2019 ...[minderjarige] heeft het naar haar zin in Nederland en op school, waar zij ook al vriendinnen heeft, en wil absoluut niet terugkeren naar ...

 • Uitspraak Nº 200.236.617_01. Gerechtshof 's-Hertogenbosch, 2018-06-07

  ...Dit is volgens hen gedaan door een medewerker van de school, die de zaken heeft verdraaid. . . . . 3.6. ... . . . 3.8.1. Gelet op het internationale karakter van de zaak wordt eerst de vraag naar de rechtsmacht en het toe ...

 • Uitspraak Nº 200.214.677/01. Gerechtshof Den Haag, 2017-05-30

  ... het Verdrag betreffende de burgerrechtelijke aspecten van internationale ontvoering van kinderen (hierna: Haags Kinderontvoeringsverdrag of HKOV) ...] , daar een woning aangehouden hebben, de minderjarige aldaar op school ingeschreven is blijven staan en partijen aldaar kinderbijslag voor de ...

 • Besluit van 25 juni 2014 tot wijziging van het Besluit bekostiging WPO in verband met het bepalen van de voorwaarden voor aanvullende bekostiging van internationaal georiënteerd basisonderwijs

  ... van 1 lid van het personeel op 1 juni voorafgaand aan het schooljaar waarin de bekostiging van een nieuw geopende school, bedoeld in artikel ...) is onderwijs bestemd voor leerlingen die in verband met de internationale arbeidsmobiliteit van de ouders voor langere tijd zijn aangewezen op ...

 • Uitspraak Nº 200.236.219/01. Gerechtshof Den Haag, 2018-04-25

  ... verwezen naar het mediationbureau van het Centrum voor Internationale Kinderontvoering te Hilversum voor het starten van cross-bordermediation. ... het feit dat de minderjarige sinds september 2017 in Nederland op school zit is onvoldoende gewicht toegekend. Aan de sterke band die de ...

 • Uitspraak Nº C/09/525880 / FA RK 17-586. Rechtbank Den Haag, 2017-02-27

  ... . . . . Internationale kinderontvoering / hoofdverblijfplaats . . . . Beschikking op ... geboren, net als de moeder en ging in [plaats] naar een speciale school. De vader is internationaal vrachtwagenchauffeur en het zijn de ...

 • Uitspraak Nº 200.231.069/01. Gerechtshof Den Haag, 2018-02-14

  ... het Verdrag betreffende de burgerrechtelijke aspecten van internationale ontvoering van kinderen (hierna: HKOV) . . . 4. Ingevolge ... [minderjarige 1] last van de vele verhuizingen en wisselingen van school. Sinds zij in Nederland woont, gaat het goed met haar op school. ...

 • Uitspraak Nº 200.214.696/01. Gerechtshof Den Haag, 2017-06-07

  ... het Haagse Verdrag inzake de burgerrechtelijke aspecten van internationale kinderontvoering van 25 oktober 1980 (hierna: het HKOV) bepaalt dat het ...Hierdoor kunnen de minderjarigen niet ingeschreven worden op een school en kan er geen ziektekostenverzekering afgesloten worden. Volgens de vader ...

 • Uitspraak Nº 200.191.436/01. Gerechtshof Den Haag, 2016-07-13

  ...De minderjarige is op 3 maart 2016 ingeschreven op een school in [gemeente] . Op maandag 7 maart 2016 is hij daar naar school gegaan. ... Zeeland-West-Brabant, zodat met ingang van dat tijdstip de internationale bevoegdheid moet worden beoordeeld aan de hand van de feiten en ...

 • Uitspraak Nº C/09/466028 / FA RK 14-3674. Rechtbank Den Haag, 2015-11-24

  ... aantal vrije dagen om langere weekenden met een gedeelte van de schoolweek bij de minderjarigen in Nederland te zijn. . Gelet hierop en mede ... veelvuldig geraadpleegd om informatie te verkrijgen over internationale juridische vraagstukken. Uit door de man overgelegde rapporten blijkt dat ...

 • Uitspraak Nº 200.218.779/01 en 200.218.779/02. Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 2017-08-22

  ... de kinderalimentatie en inschrijving van de kinderen op een school te [B] en in de Basisregistratie personen (Brp) van de gemeente [B] . .... . . 5.7. Een internationale verhuizing brengt grote veranderingen voor alle betrokkenen met zich, ...

 • Uitspraak Nº 200.190.620_01 & 200.190.636_01. Gerechtshof 's-Hertogenbosch, 2017-12-21

  ...(via de raad in te winnen) advies van de Centrale Autoriteit Internationale Kinderaangelegenheden van het Ministerie van Veiligheid en Justitie te Den ... - . het aanbod qua begeleiding, wonen en school/begeleid werk is duidelijk in Nederland; . . - . ...

 • Uitspraak Nº AWB 17/13138. Rechtbank Den Haag, 2018-06-22

  ... van dit visum op grond van het nationale belang of vanwege internationale verplichtingen noodzakelijk moet worden geacht, zodat deze beroepsgrond ...Bovendien gaat eiseres in India naar school, waar zij zeer goede resultaten behaalt, en beoefent zij daar twee sporten ...

 • Uitspraak Nº C/09/522838 / FA RK 16-9179. Rechtbank Den Haag, 2017-01-18

  ... Datum beschikking: 18 januari 2017 . . . Internationale kinderontvoering . . . . Beschikking op het op 2 december ... minderjarige 2] komt in Nederland in aanmerking voor een speciale school bij (revalidatiecentrum) [naam] , waar hij naast zijn gewone schoollessen ...

 • Cassatie van Hoge Raad, 3 mei 2013

  Inhoudsindicatie volgt

  ...De rechtbank 's-Gravenhage heeft internationale bevoegdheid aangenomen op grond van art. 8 van Verordening (EG) nr. ... het inschrijfgeld voor de basisschool in Paramaribo voor het schooljaar 2010-2011 heeft betaald, zichzelf en de minderjarige heeft uitgeschreven ...

 • Uitspraak Nº 21-005893-16. Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 2018-02-27

  ... - een afbeelding van Anne Frank met als bijschrift "morgen naar school toe? Nee joh ik ga op kamp", en/of . - een afbeelding van het ... vrees aan te jagen, de bedoeling om een overheid of internationale organisatie wederrechtelijk te dwingen iets te doen, niet te doen of te ...

 • Uitspraak Nº 21-005973-16. Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 2018-02-27

  ... - een afbeelding van Anne Frank met als bijschrift "morgen naar school toe? Nee joh ik ga op kamp", en/of . - een afbeelding van het ... vrees aan te jagen, de bedoeling om een overheid of internationale organisatie wederrechtelijk te dwingen iets te doen, niet te doen of te ...