jongmeerderjarige alimentatie

262 resultaten voor jongmeerderjarige alimentatie

 • Beoordeling vLex
 • Hoger beroep van Gerechtshof 's-Gravenhage, 21 november 2012

  Alimentatie jongmeerderjarige; aanvullende behoefte onvoldoende onderbouwd.

  ...Rekestnummer rechtbank : FA RK 11-9364. [de jongmeerderjarige],. wonende te [woonplaats],. verzoekster in hoger beroep,. hierna te ... kosten van levensonderhoud en studie, hierna ook te noemen: de alimentatie. 2. De jongmeerderjarige verzoekt het hof bij beschikking, voor zover ...

 • Hoger beroep van Gerechtshof 's-Gravenhage, 31 augustus 2011

  Partneralimentatie, kinderalimentatie en alimentatie jongmeerderjarige.

  ...Als belanghebbende is aangemerkt:. [De jongmeerderjarige],. geboren [in] 1992 te [geboorteplaats],. wonende te [woonplaats],. ... appel ingediend met als bijlagen een tweetal alimentatieberekeningen (bij brief ingekomen bij het hof op 21 juni 2011). Bij het hof zijn voorts ...

 • Hoger beroep van Gerechtshof 's-Gravenhage, 1 februari 2012

  Kinderalimentatie, voor het oudste kind overgegaan in alimentatie jongmeerderjarige.

  ...advocaat mr. R.G. Groen te ‘s-Gravenhage. en. 2. [de jongmeerderjarige],. geboren [in] 1993 te [geboorteplaats],. wonende te [woonplaats],. ... en studie ten behoeve van de jongmeerderjarige, hierna ook: alimentatie jongmeerderjarige. 2. De vader verzoekt de bestreden beschikking te ...

 • Hoger beroep van Gerechtshof 's-Gravenhage, 15 februari 2012

  Alimentatie jongmeerderjarige. Geen draagkracht over bepaalde periode.

  ...P. Willems te Capelle aan den IJssel,. tegen. [naam jongmeerderjarige],. wonende te [woonplaats],. verweerster in hoger beroep,. hierna te ... en studie ten behoeve van de jongmeerderjarige, hierna ook: de alimentatie. 2. De vader verzoekt het hof, voor zover nodig uitvoerbaar bij voorraad, ...

 • Eerste aanleg - enkelvoudig van Rechtbank Almelo, 28 april 2010

  Alimentatie jongmeerderjarige. Ontvankelijkheid, behoefte. Vader doet beroep op matigingsrecht en verzoekt toelating tot betaling in natura door verschaffen van inwoning.

  ... heeft bij beschikking van 12 november 2002 de alimentatieverplichting gewijzigd en op. € 63,- per kind per maand bepaald. Op verzoek van de ... landelijke richtlijnen zijn waaruit de behoefte van jongmeerderjarigen kan worden afgeleid, zoals dit voor minderjarigen wel het geval is, dient ...

 • Hoger beroep van Gerechtshof 's-Gravenhage, 13 februari 2008

  Alimentatie jongmeerderjarige. Behoefte wordt niet beïnvloed door verminderde verdiencapaciteit verzorgende ouder. Behoefte jongmeerderjarige bij opvang in crisiscentrum.

  ... en het verzoek van de moeder tot vaststelling van een hogere alimentatie ten behoeve van [kind], evenals het verzoek van de vader tot vaststelling ...Het enkele feit dat een jongmeerderjarige het vooruitzicht op een inkomstenbron als de onderhavige verliest leidt ...

 • Hoger beroep van Gerechtshof Arnhem, 4 oktober 2005

  Alimentatie jongmeerderjarige, behoeftigheid en behoefte.

  ... vaststellen van de ingangsdatum van de gewijzigde alimentatieverplichting. Drie data liggen als ingangsdatum het meest voor de hand: de datum waarop ...

 • Hoger beroep van Gerechtshof 's-Gravenhage, 19 maart 2008

  Alimentatie voor jongmeerderjarige: in casu geen grond voor toepassing van artikel 1:399 BW

  ...5. De moeder is van mening dat de ingangsdatum van een alimentatie ten behoeve van de dochter niet vóór 1 februari 2007 gelegen kan zijn, ...

 • Hoger beroep van Gerechtshof 's-Gravenhage, 16 maart 2011

  Kinderalimentatie en alimentatie jongmeerderjarige. Partijen kunnen ieder voor een gelijk deel bijdragen in de kosten van de kinderen tot 1 oktober 2010. Daarna is het aandeel van de vader hoger. inkomsten uit scheepsc.v.'s. Hof ziet geen reden om de ingangsdatum te wijzigen. Moeder moet gedeelte van ontvangen alimentatie restitueren aan de vader vanwege te hoog vastgestelde behoefte door de...

  ...Als belanghebbende is aangemerkt:. [naam jongmeerderjarige],. wonende te [woonplaats], gemeente [naam gemeente],. hierna te noemen: ... bijdrage in de kosten van levensonderhoud en studie (hierna: alimentatie voor de jongmeerderjarige). 2. De vader verzoekt het hof, voor zover ...

 • Eerste aanleg - enkelvoudig van Rechtbank Assen, 17 november 2010

  Behoefte van een jongmeerderjarige met een Wajong-uitkering Bij echtscheiding is 18 jaar geleden kinderalimentatie vastgesteld. De man heeft een verzoekschrift ingediend strekkende tot wijziging van vastgestelde bijdrage in de kosten van verzorging en opvoeding van de inmiddels jongmeerderjarige, in die zin dat de alimentatie wordt vastgesteld op nihil. De rechtbank bepaalt de door de man aan de...

  ...toegevoegd advocaat mr. M. Verschoor,. -- en --. [de jongmeerderjarige],. wonende te [adres],. gerekwestreerde hierna te noemen de ... ingang van de datum van indiening van het verzoekschrift de alimentatie wordt vastgesteld op nihil. De jongmeerderjarige heeft een verweerschrift ...

 • Hoger beroep van Gerechtshof 's-Gravenhage, 18 juli 2007

  Alimentatie ten behoeve van de jongmeerderjarige en de minderjarige. Invloed van eigen inkomsten van de jongmeerderjarige op behoefte.

  ...-heden van de zoon geen invloed hebben op diens behoefte aan alimentatie. 5. Het hof overweegt het volgende. De verplichting tot het verstrekken ...

 • Uitspraak Nº 200.197.523/01. Gerechtshof Den Haag, 2017-05-17

  ... . [de jongmeerderjarige] ,. hierna te noemen: de jongmeerderjarige,. verzoekster, ...] , geboren [in] 1998 te [geboorteplaats] , hierna ook: alimentatie jongmeerderjarige, alsmede de uitkering tot levensonderhoud voor de vrouw, ...

 • Uitspraak Nº 200.239.903_01. Gerechtshof 's-Hertogenbosch, 2019-11-07

  ... - een brief van de zijde van [jongmeerderjarige 1] van 1 december 2018 met bijlagen, ingekomen op 4 december 2018; . ... en onvolledige gegevens is uitgegaan, zodat deze alimentatiebijdragen voor wijziging vatbaar zijn. . . Ingangsdatum / ...

 • Uitspraak Nº 200.167.138/01. Gerechtshof Den Haag, 2016-01-13

  ... : FA RK 14-5719Zaaknummer rechtbank : C/10/455288 [de jongmeerderjarige] ,wonende te [woonplaats] ,verzoeker in hoger beroep,hierna te noemen: de ... van 21 jaar heeft bereikt, is gestopt met de betaling van alimentatie aan de jongmeerderjarige. BEOORDELING VAN HET HOGER BEROEP 1. In geschil ...

 • Uitspraak Nº 200.206.469/01. Gerechtshof Den Haag, 2017-10-11

  ... hierna te noemen: de vrouw,. 2. [de jongmeerderjarige],. . hierna te noemen: de jong-meerderjarige,. beiden ... en studie ten behoeve van de jongmeerderjarige, hierna: alimentatie jongmeerderjarige. . . 2. De man verzoekt de bestreden ...

 • Uitspraak Nº 200.207.070/01. Gerechtshof Den Haag, 2017-09-06

  ... hierna: de oudste jongmeerderjarige, . . 3. [geïntimeerde 3] ,. . wonende te [woonplaats] ... van de thans meerderjarige jongmeerderjarigen, (hierna ook: alimentatie jongmeerderjarigen); . . -. de uitkering tot ...

 • Uitspraak Nº 491072 en 493079. Rechtbank Den Haag, 2015-07-22

  ...Als belanghebbende worden aangemerkt: [jongmeerderjarige]de jongmeerderjarige,wonende te [woonplaats], en [vrouw],de vrouw,wonende ... van het Burgerlijk Wetboek bedraagt de door de man te betalen alimentatie voor de jongmeerderjarige thans € 155,07. Hierbij is uitgegaan van een ...

 • Uitspraak Nº C/02/326098 / FA RK 17-391. Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 2018-03-20

  ... hierna te noemen: de jongmeerderjarige, . advocaat: voorheen mr. P.P.M. Hendrikx-Heeren (gedesisteerd), ... 2017 ingekomen verzoek tot vaststelling jongmeerderjarige alimentatie, met bijlage; . - het op 19 april 2017 ingekomen verweerschrift, ...

 • Uitspraak Nº 200.166.017/01. Gerechtshof Den Haag, 2015-07-08

  ... hierna ook te noemen: de vrouw,. 2. [de jongmeerderjarige] ,. . hierna ook te noemen: de jongmeerderjarige,. beiden ... van de (thans) jongmeerderjarige (hierna gezamenlijk ook: de alimentatie of de bijdrage). 2. De man verzoekt het hof de bestreden beschikking te ...

 • Uitspraak Nº 200.252.058_01. Gerechtshof 's-Hertogenbosch, 2019-10-10

  .... Partijen zijn de ouders van: . - [jongmeerderjarige] ( [jongmeerderjarige] ), geboren op [geboortedatum] 2000 te ... die ziet op het zelfstandig recht van [jongmeerderjarige] op alimentatie vanaf zijn 18e verjaardag. Het hof laat het betoog van de vrouw daarom ...

 • Uitspraak Nº F 200.157.391_01. Gerechtshof 's-Hertogenbosch, 2015-07-02

  ... van curator van de onder curatele gestelde [de jongmeerderjarige] (hierna: de jongmeerderjarige) en als zodanig de jongmeerderjarige in ... en opnieuw rechtdoende te bepalen dat de door hem te betalen alimentatie ten behoeve van de jongmeerderjarige met ingang van 4 oktober 2013 op ...

 • Uitspraak Nº 200.247.367/01 en 200.247.368/01. Gerechtshof Amsterdam, 2019-12-10

  ... en . . . [de jongmeerderjarige] , . . hierna te noemen: [kind B] , . beiden wonende ...De vrouw heeft een advocaat ingeschakeld en deze verzocht een alimentatie-berekening te maken. Uit het dossier blijkt dat die berekening door de ...

 • Uitspraak Nº 200.196.161/01. Gerechtshof Den Haag, 2017-05-17

  ... en . . [de jongmeerderjarige] , . wonende te [woonplaats] , . hierna te noemen: [de ... . . . Alimentatie [de jongmeerderjarige] en [de minderjarige] . . . . ...

 • Uitspraak Nº 200.217.765/01. Gerechtshof Den Haag, 2018-03-28

  ... hierna te noemen: de jongmeerderjarige, . advocaat mr. J.P.M. Castelein te Dordrecht. . . . ...De door de man te betalen alimentatie voor de jongmeerderjarige heeft de rechtbank dan ook vastgesteld op € ...

 • Uitspraak Nº 200.182.196/01. Gerechtshof Den Haag, 2016-08-24

  ... hierna te noemen: de jongmeerderjarige,. advocaat mr. J. Dongelmans te Nieuwerkerk ad IJssel,. . . ... studie van de jongmeerderjarige ten laste van moeder (hierna: alimentatie jongmeerderjarige). . . 2. De jongmeerderjarige verzoekt het hof ...