jurisprudentie eigen

25407 resultaten voor jurisprudentie eigen

 • Beoordeling vLex
 • Uitspraak Nº C/18/139928 / HA ZA 13-75. Rechtbank Noord-Nederland, 2015-06-24

  ... zij heeft (had althans blijkens de jaarrekening 2012) een negatief eigen vermogen. Eenvoudigheidshalve gaat de rechtbank in het hiernavolgende ...Een franchisegever dient niet, zo is in de jurisprudentie neergelegd, ten koste van haar eigen financiële situatie in te staan voor ...

 • Uitspraak Nº 16/990308-12 (ontneming). Rechtbank Midden-Nederland, 2018-07-10

  ... € 800.000,- over te dragen (via een rekening van [A]) naar zijn eigen Nederlandse rekening. . . . . . ... De raadsvrouw heeft naar voren gebracht dat, volgens de jurisprudentie, het strafbare feit witwassen niet zonder meer wederrechtelijk voordeel ...

 • Uitspraak Nº 16/994028-13 (P). Rechtbank Midden-Nederland, 2016-05-20

  ... hij ontvangen, deels op de rekening van [bedrijf 6] en deels op zijn eigen rekening. 61 . . . . In de periode ...Volgens vaste jurisprudentie van de Hoge Raad is het verwerven en voorhanden hebben hiervan niet ...

 • Uitspraak Nº 16/994027-13 (P). Rechtbank Midden-Nederland, 2016-05-20

  ... vergoedingen stuurde voegde hij ook in de administratie van zijn eigen vennootschappen. 17 Als mensen anderen aanbrachten kregen zij een deel ...Volgens vaste jurisprudentie van de Hoge Raad is het verwerven en voorhanden hebben hiervan niet ...

 • Uitspraak Nº 14_2871. Rechtbank Oost-Brabant, 2015-11-06

  ...Eiseres is van de eerste 2 objecten eigenaresse geworden op 11 juli 1988 en van het derde object op 2 juli 1993. De ...De jurisprudentie waar verweerder naar verwijst is niet toepasbaar op haar situatie, waarin ...

 • Uitspraak Nº 200.198.184/01. Gerechtshof Amsterdam, 2017-08-22

  ...Het hof overweegt dat op grond van vaste jurisprudentie een vermeerdering van het verzoek in beginsel bij het beroepschrift (dan ... 3.793,85 netto per maand, van welke bedrag, na vermindering met haar eigen inkomsten, een bedrag van € 3.555,- bruto per maand resteert. De man ...

 • Uitspraak Nº C/01/349498 / KG ZA 19-510. Rechtbank Oost-Brabant, 2019-10-10

  .... . . [eiseres] heeft volgens haar eigen stellingen in 2016 een omzet behaald van . € 0,00, in 2017 een ... . . . 4.6. . Volgens vaste jurisprudentie brengt de aard van de franchiseovereenkomst mee dat op de franchisegever ...

 • Uitspraak Nº 01/879715-15. Rechtbank Oost-Brabant, 2016-07-20

  ...De auto was voorzien van kenteken [kentekennummer 1] . De eigenaar en tevens aangever van de diefstal betrof [aangever 1] 3 . De auto was ... 1] te Maarssen: Stemherkenning In algemene zin: Uit de jurisprudentie blijkt dat bij stemherkenning geen speciale kennis of kunde vereist is en ...

 • Eerste aanleg - meervoudig van Rechtbank Breda, June 20, 2006

  Omzetbelastingtarief voor sieraden. Vertrouwensbeginsel. In een brief van de staatssecretaris van 16-12-2004 aan de Vereniging Goud- en Zilversmeden staat onder meer: "Wanneer een goud- of zilversmid, die maatschappelijk als kunstenaar wordt gezien, zelf naar eigen inzicht al dan niet in opdracht lijfsieraden ontwerpt die gekenmerkt kunnen worden als persoonlijke creaties van die...

  ...het regelmatig exposeren (al dan niet in eigen galerie), het naar buiten treden als. kunstenaar/ontwerper via publicaties ... overigens naar het oordeel van de rechtbank strookt met de jurisprudentie ter zake, beroept belanghebbende zich terecht op door deze brief gewekt, ...

 • Uitspraak Nº 201502908/1/A4. Raad van State, 2015-10-21

  ... aangemerkt, dient een natuurlijk persoon volgens vaste jurisprudentie een voldoende objectief en actueel, eigen en persoonlijk belang te hebben ...

 • Uitspraak Nº ROT 15/371. Rechtbank Rotterdam, 2015-09-17

  ... rechtbanken en autoriteiten moeten, rekening houdend met de jurisprudentie van het Hof van Justitie, hun eigen oordeel volgen om vast te stellen wat ...

 • Uitspraak Nº 201503045/1/A1. Raad van State, 2016-06-22

  ...Het terrein is eigendom van de gemeente Eindhoven en wordt herontwikkeld tot woon- en werkgebied. ... aangemerkt, dient een natuurlijk persoon volgens vaste jurisprudentie een voldoende objectief en actueel, eigen en persoonlijk belang te hebben ...

 • Uitspraak Nº AWB - 17 _ 4137. Rechtbank Noord-Holland, 2020-06-24

  .... - De mogelijkheid tot het veilig opslaan van eventuele eigen materialen en benodigdheden. . De sporthal wordt op grond van artikel ... . . 43. Op grond van vaste jurisprudentie moet post b.3 van tabel I zo worden uitgelegd dat het verlaagde btw-tarief ...

 • Uitspraak Nº NL19.19432. Rechtbank Den Haag, 2019-10-01

  ... authenticiteit niet komen vast te staan en deze zijn gebaseerd op de eigen verklaring van eiser. De afgifte van het paspoort en identiteitsbewijs is ... . . 12. Zoals uit de genoemde jurisprudentie blijkt, moet in het geval er twijfel bestaat nader onderzoek gedaan worden ...

 • Voorlopige voorziening+bodemzaak van Rechtbank 's-Gravenhage, November 13, 2009

  Irak - onzorgvuldige voorbereiding - bescherming in het algemeen – bescherming autoriteiten. Uit de jurisprudentie van de Afdeling (o.m. JV 2002/306, JV 2003/178, JV 2006/48 en JV 2006/436) volgt dat ter beantwoording van de vraag of een vreemdeling in het land van herkomst bescherming kan krijgen verweerder dient te onderzoeken of in het desbetreffende land in het algemeen bescherming wordt...

  ... bedreigingen eerst in het land van herkomst de bescherming van de eigen autoriteiten hadden moeten inroepen. 9. Uit de jurisprudentie van de ...

 • Uitspraak Nº 14/623, 14/624 en 15/469. College van Beroep voor het bedrijfsleven, 2016-05-10

  ... aan de belangen van SNS Bank, zodat zij reeds hierom geen eigen belang hebben. Appellanten worden niet door het SREP-besluit getroffen in ... in de zin van artikel 1:2 van de Awb dient volgens vaste jurisprudentie sprake te zijn van een objectief bepaalbaar, eigen, persoonlijk en ...

 • Uitspraak Nº 6607964 CV EXPL 18-899. Rechtbank Rotterdam, 2018-10-04

  ... het kader van de vraag of zij het gehuurde dringend nodig heeft voor eigen gebruik – in de gelegenheid gesteld bij akte nadere informatie te .... . 15. Als verhuiskosten kunnen blijkens de jurisprudentie voorts in aanmerking komen kortdurende dubbele huurlasten. Aldi heeft de ...

 • Uitspraak Nº LEE 20/117. Rechtbank Noord-Nederland, 2020-02-17

  ...,-, gebaseerd op 1.500 km à € 0,19 p/km) voor het gebruik van de eigen auto of een auto van derden. . . 3.1. . Bij het ...Ook hiervoor geldt dat de CRvb jurisprudentie heeft ontwikkeld (ECLI:NL:2019:3535) en dat uit het bestreden besluit niet ...

 • Uitspraak Nº 13-665621-15. Rechtbank Amsterdam, 2016-05-24

  ... [benadeelde partij 1] vordert de vergoeding van de ‘eigen bijdrage’ van 2015 en 2016. De rechtbank begrijpt dat hiermee wordt ... reeds had moeten betalen doet daar – blijkens vaste jurisprudentie – niet aan af. De rechtbank zal de vordering daarom ten aanzien van deze ...

 • Uitspraak Nº 15 _ 6202. Rechtbank Oost-Brabant, 2016-07-14

  ... zijn tevens de aanslagen onroerendezaak-belastingen (OZB) eigenaar voor het kalenderjaar 2015 bekend gemaakt. . . . Bij ...Voorts is het vaste jurisprudentie dat, indien sprake is van een marktconforme huur, het eigen huurcijfer het ...

 • Uitspraak Nº 17/2134. Rechtbank Overijssel, 2018-07-12

  ... hoeveelheid drugs in een pand die groter is dan een hoeveelheid voor eigen gebruik, in beginsel aannemelijk is dat die drugs bestemd zijn voor .... Dat enkele feit is volgens genoemde jurisprudentie voldoende voor de burgemeester om te mogen uitgaan van een voor de handel ...

 • Uitspraak Nº AWB - 15 _ 8918. Rechtbank Den Haag, 2016-05-12

  ... zijnde datum niet meer geschikt is voor het verrichten van haar eigen arbeid maar wel voor het uitoefenen van andere, voor haar geselecteerde, ... in aanmerking dat de verzekeringsarts b&b blijkens vaste jurisprudentie in beginsel mag varen op zijn eigen oordeel. De verzekeringsarts b&b heeft ...

 • Uitspraak Nº C/02/305610 / HA ZA 15-645. Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 2017-06-14

  ... onrechtmatig jegens eisers heeft gehandeld door het op het eigendom van eisers (laten) plaatsen en handhaven van de nader in de inleidende ... de visie van het Waterschap ten onrechte een van haar eigen jurisprudentie afwijkende beoordelingsmaatstaf heeft aangelegd, moet naar ...

 • Uitspraak Nº 03/864013-13. Rechtbank Limburg, 2018-03-29

  ...De redenering dat sprake is van een eigen misdrijf als bron, en derhalve van een kwalificatie uitsluitingsgrond, is ... die afkomstig zijn uit eigen misdrijf is volgens vast jurisprudentie het enkele verwerven of voorhanden hebben van de gelden niet voldoende om ...

 • Uitspraak Nº 201701996/1/A3. Raad van State, 2018-03-14

  ... worden aangenomen dat deze hoeveelheid cocaïne uitsluitend voor eigen gebruik was. Hij verwijst hierbij naar de uitspraak van de Afdeling van 11 ... De rechtbank ziet, uitdrukkelijk in afwijking van bestaande jurisprudentie, geen grond om er bij een aangetroffen hoeveelheid van meer dan 0,5 g ...