karel steup

1 resultaat voor karel steup

  • Beoordeling vLex
  • Eerste aanleg - meervoudig van Rechtbank Rotterdam, 24 januari 2007

    Geldige kwijtschelding vordering in concernverhoudingen; geen doeloverschrijding; pandrecht als afhankelijk zekerheidsrecht voor verplichtingen van borg ex artikel 3:82 BW vervallen.

    ...gevestigd te Rotterdam,. 2. Ferdinand Karel STEUP,. wonende te Noordwijk,. gedaagden,. procureur mr. W. Haagman,. ...