kbl rekeningenproject

146 resultaten voor kbl rekeningenproject

 • Beoordeling vLex
 • Uitspraak Nº 15/00643 tot en met 15/00657 en 15/00659 tot en met 15/00670. Gerechtshof 's-Hertogenbosch, 2017-01-12

  ... onbekend is in welk jaar de KBL-rekeningen zijn geopend, heeft de Inspecteur de gegevens van de “meewerkers” in het (KBL-) rekeningenproject als uitgangspunt genomen. Uit deze gegevens is volgens de Inspecteur gebleken dat in een groot deel van de gevallen de rekeningen al in de periode ...

 • Uitspraak Nº 15/01022 tot en met 15/01031. Gerechtshof 's-Hertogenbosch, 2017-01-12

  ...Op basis van de inlichtingen hebben de FIOD-ECD en de Belastingdienst een onderzoek ingesteld (hierna: het Rekeningenproject). Op de microfiches stonden onder andere de volgende regels: . "JUSTIFICATIF DES SOLDES PAR RUBRIQUES IML AU 31/01/1994 (..) [nummer 1] ...

 • Uitspraak Nº 15/01060 tot en met 15/01088. Gerechtshof 's-Hertogenbosch, 2017-01-12

  ... brief van 27 oktober 2000 door de BBI, is een onderzoek ingesteld door de FIOD en de Belastingdienst, later bekend geworden als het Rekeningenproject. . . . . 2.4. . Op de microfiches staan onder andere de volgende gegevens vermeld: . . . ...

 • Uitspraak Nº 14-01101. Gerechtshof 's-Hertogenbosch, 2017-09-22

  .... 9. De KBL-rekening is in het jaar 2003 gesloten in verband met het Rekeningenproject. (…)”. . . . . . 2.6. . Op 3 juni 2014 heeft een bespreking plaatsgevonden tussen belanghebbende, zijn ...

 • Cassatie van Hoge Raad, 25 april 2008

  Artikel 8:29 en 8:42 Awb. Op de zaak betrekking hebbende stukken. KB-Lux rekening? Aanhouding.

  ...Van deze rekeningen zijn er 6171 op naam gesteld. 3.1.4. De Belastingdienst/FIOD is in 2001 het zogenoemde "Rekeningenproject" begonnen, inhoudende onderzoek naar bankrekeningen van Nederlandse ingezetenen bij buitenlandse banken, waaronder KB-Lux. 3.1.5. Ten behoeve daarvan ...

 • Uitspraak Nº 15/00347 tot en met 15/00374. Gerechtshof 's-Hertogenbosch, 2017-12-07

  ... van 27 oktober 2000 door de BBI, is een onderzoek ingesteld door de FIOD-ECD en de Belastingdienst, later bekend geworden als het Rekeningenproject. . . . . 2.5. . Op de microfiches stonden onder andere de volgende regels: . . . ...

 • Uitspraak Nº 16/00404 en 16/00405 en 16/00411 tot en met 16/00419. Gerechtshof 's-Hertogenbosch, 2018-01-11

  ...Op basis van de gegevens is een onderzoek ingesteld door de FIOD en de Belastingdienst, later bekend geworden als het Rekeningenproject. . . . . 2.3. . Op de afdrukken van microfiches stonden onder andere de volgende regels: . . . ...

 • Uitspraak Nº 15/00968 tot en met 15/00977, 15/00979, 15/00981 tot en met 15/00985, 15/00987 tot en met 15/00993, 15/00996 en 15/00997. Gerechtshof 's-Hertogenbosch, 2018-05-18

  ...Op basis van deze inlichtingen is een onderzoek ingesteld door de FIOD-ECD en de Belastingdienst, later bekend geworden als het Rekeningenproject. . . . Op de microfiches stonden onder andere de volgende regels: . . . . "JUSTIFICATIF DES ...

 • Eerste aanleg - meervoudig van Rechtbank Noord-Nederland, 4 april 2013

  IB/PVV KbLux. Rechtbank gelooft niet dat erflater niet rechthebbende was tot de buitenlandse banktegoeden. Verweerder heeft voldoende voortvarendheid betracht.

  ... is besproken, heeft verweerders gemachtigde bij brief van 23 november 2012 een exemplaar van de geschoonde versie van het Draaiboek Rekeningenproject (het Draaiboek) aan de rechtbank doen toekomen. De rechtbank heeft hiervan een afschrift gezonden aan eisers. De Wet Herziening Gerechtelijke Kaart ...

 • Cassatie van Hoge Raad, 25 april 2008

  Conclusie PG KBLux-zaak; draaiboek, nieuwsbrieven en afschriften microfiches zijn op de zaak betrekking hebbende stukken ex art. 8:42 Awb. Verhouding met stelplicht en bewijslastverdeling. Uitzondering ex art. 8:29 Awb op de overleggingsplicht van de fiscus. Taak en mogelijkheden van de Hoge Raad als cassatierechter en als feitenrechter In 2001 heeft de fiscus voor het onderzoek naar...

  ...Van deze rekeningen zijn er 6.171 op naam gesteld. 1.5 De Belastingdienst/FIOD is in 2001 het zogenoemde "Rekeningenproject" begonnen, inhoudende onderzoek naar bankrekeningen van Nederlandse ingezetenen bij buitenlandse banken, waaronder met name KBL. 1.6 Ten behoeve ...

 • Uitspraak Nº AWB - 15 _ 1896. Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 2016-06-07

  .... Op basis van de gegevens is een onderzoek ingesteld door de FIOD-ECD en de Belastingdienst, later bekend geworden als het Rekeningenproject. . . . . 2.5. . . Op de microfiches stonden onder andere de volgende regels: . "JUSTIFICATIF DES ...

 • Eerste aanleg - meervoudig van Gerechtshof Amsterdam, 19 april 2006

  Rekeningenproject KB Lux - tussenuitspraak - Over de vraag of een 'artikel 8:42-stuk' of een 'artikel 8:45-stuk' op grond van artikel 8:29 Awb (deels) geheim mag worden gehouden, beslist idealiter - steeds - een andere belasting-kamer dan de belastingkamer die de hoofdzaak zal beslissen. Hoofdregel is dat het stuk in zijn geheel moet worden ingebracht. Uitsluitend zwaarwichtige redenen kunnen...

  ... de door de BBI verstrekte gegevens is een onderzoek ingesteld door de FIOD-ECD en de Belastingdienst, later bekend geworden als het Rekeningenproject. Het onderzoek richtte zich op het vaststellen van de identiteit van Nederlandse rekeninghouders waarvan de gegevens waren vermeld op de afdrukken ...

 • Uitspraak Nº 15/00322 tot en met 15/00332, 15/00342 en 15/00343. Gerechtshof 's-Hertogenbosch, 2017-01-20

  ... van 27 oktober 2000 door de BBI, is een onderzoek ingesteld door de FIOD-ECD en de Belastingdienst, later bekend geworden als het Rekeningenproject. Op de microfiches stonden onder andere de volgende regels: . . . "JUSTIFICATIF DES SOLDES PAR RUBRIQUES IML AU 31/01/1994 . ...

 • Uitspraak Nº BRE - 14 _ 3149. Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 2016-04-15

  ... gegevens is een onderzoek ingesteld door de FIOD opsporingsinformatie Haarlem en de Belastingdienst, later bekend geworden als het Rekeningenproject. . . . . 2.3. . . Op de afdrukken van microfiches stonden onder andere de volgende regels: . . ...

 • Uitspraak Nº BRE - 14 _ 3124. Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 2016-04-15

  ... gegevens is een onderzoek ingesteld door de FIOD opsporingsinformatie Haarlem en de Belastingdienst, later bekend geworden als het Rekeningenproject. . . . . 2.3. . . Op de afdrukken van microfiches stonden onder andere de volgende regels: . . ...

 • Cassatie van Hoge Raad, 10 augustus 2007

  Art. 8:29 Awb. Weigering inspecteur stukken over te leggen. Tussenuitspraak door andere kamer.

  ...tegen. X. 14 februari 2007. 1 Feiten en loop van het geding. 1.1 In 2001 begon de Belastingdienst/FIOD het zogenoemde "Rekeningenproject," inhoudende onderzoek naar bankrekeningen van Nederlandse ingezetenen bij buitenlandse banken, waaronder met name de Kredietbank S.A. ...

 • Uitspraak Nº 15/00430 tot en met 15/00458. Gerechtshof 's-Hertogenbosch, 2017-01-12

  ... van 27 oktober 2000 door de BBI, is een onderzoek ingesteld door de FIOD-ECD en de Belastingdienst, later bekend geworden als het Rekeningenproject. . . . . 2.5. . Op de microfiches stonden onder andere de volgende regels: . . . ...

 • Cassatie van Hoge Raad, 14 september 2007

  Ontvankelijkheid beroep in cassatie. Tegen tussenbeslissingen, zoals die bedoeld in art. 8:29, lid 3, Awb, stelt de wet geen afzonderlijk, tussentijds beroep in cassatie open.

  ...14 februari 2007. 1 Feiten en loop van het geding. 1.1 In 2001 begon de Belastingdienst/FIOD het zogenoemde "Rekeningenproject," inhoudende onderzoek naar bankrekeningen van Nederlandse ingezetenen bij buitenlandse banken, waaronder met name de Kredietbank S.A. ...

 • Uitspraak Nº 14-00398 tot en met 14-00420. Gerechtshof 's-Hertogenbosch, 2015-08-21

  ... van 27 oktober 2000 door de BBI, is een onderzoek ingesteld door de FIOD-ECD en de Belastingdienst, later bekend geworden als het Rekeningenproject. . . . . 2.4. . Op de microfiches stonden onder andere de volgende regels: . . . ...

 • Uitspraak Nº 17/00278 en 17/00279. Gerechtshof 's-Hertogenbosch, 2018-03-30

  ...Op basis van de gegevens is een onderzoek ingesteld door de FIOD en de Belastingdienst, later bekend geworden als het Rekeningenproject. . . . . 2.6. Op de afdrukken van microfiches stonden onder andere de volgende regels: . . . ...

 • Uitspraak Nº 15/00080. Gerechtshof 's-Hertogenbosch, 2016-10-07

  ... van 27 oktober 2000 door de BBI, is een onderzoek ingesteld door de FIOD-ECD en de Belastingdienst, later bekend geworden als het Rekeningenproject. . . . . 2.5. . Op de microfiches stonden onder andere de volgende regels: . . . ...

 • Uitspraak Nº C-09-492498-HA ZA 15-820. Rechtbank Den Haag, 2016-09-21

  .... . . . . . . 2 De feiten. . 2.1. In het kader van het zogenoemde rekeningenproject heeft de inspecteur de beschikking gekregen over gegevens waaruit bleek dat [eiser] een bankrekening aanhield of had aangehouden in het buitenland. ...

 • Uitspraak Nº 16/00403. Gerechtshof 's-Hertogenbosch, 2018-01-11

  ...Op basis van de gegevens is een onderzoek ingesteld door de FIOD en de Belastingdienst, later bekend geworden als het Rekeningenproject. . . . . 2.3. . Op de afdrukken van microfiches stonden onder andere de volgende regels: . . . ...

 • Cassatie van Hoge Raad, 14 september 2007

  Conclusie PG KBLux-zaak: cassatieberoep tegen tussenbeslissing ex art. 8:29, lid 3, Awb; niet-ontvankelijk In 2001 heeft de fiscus in het kader van onderzoek naar bankrekeningen van Nederlandse ingezetenen bij buitenlandse banken, met name KBLux, een "Draaiboek Rekeningenproject" geschreven en zijn tien interne nieuwsbrieven verschenen. Die stukken zijn deels - op grond van de...

  ...14 februari 2007. 1 De feiten en de loop van het geding. 1.1 In 2001 begon de Belastingdienst/FIOD het zogenoemde "Rekeningenproject," inhoudende onderzoek naar bankrekeningen van Nederlandse ingezetenen bij buitenlandse banken, waaronder met name de Kredietbank S.A. ...

 • Cassatie van Hoge Raad, 14 september 2007

  Conclusie PG KBLux-zaak: cassatieberoep tegen tussenbeslissing ex art. 8:29, lid 3, Awb; niet-ontvankelijk In 2001 heeft de fiscus in het kader van onderzoek naar bankrekeningen van Nederlandse ingezetenen bij buitenlandse banken, met name KBLux, een "Draaiboek Rekeningenproject" geschreven en zijn tien interne nieuwsbrieven verschenen. Die stukken zijn deels - op grond van de...

  ...14 februari 2007. 1 Feiten en loop van het geding. 1.1 In 2001 begon de Belastingdienst/FIOD het zogenoemde "Rekeningenproject," inhoudende onderzoek naar bankrekeningen van Nederlandse ingezetenen bij buitenlandse banken, waaronder met name de Kredietbank S.A. ...